Obrábění

06. února 2020 10:28

Obrábění bez prostojů: Systém Guiedlok zvyšuje kvalitu a redukuje údržbu

Tchaj-wanský výrobce obráběcích strojů Kao Ming používá ve svých portálech systém vodicích lišt Guiedlok pro dlouhé samonosné pojezdy

Velká portálová obráběcí centra jsou specialitou tchaj-wanské společnosti Kao Ming, výrobce obráběcích strojů. Samonosné pojezdy dlouhé až 13 metrů jsou výzvou pro zajištění přívodů energií a médií. Proto si společnost Kao Ming vybrala systém vodicích lišt od firmy igus. Ten využívá energetické řetězy, díky nimž se u obráběcích portálů snižují vibrace a dosahuje tak lepších výsledků při obrábění.

Společnost Kao Ming je v Asii průkopníkem ve vývoji a výrobě výkonných robotických obráběcích center. Řada KMC-G je jedním z největších portálových obráběcích center vyráběných touto společností. „Systém je navržen tak, že obráběcí stůl s obrobkem zůstává nehybný a kolem něj se pohybuje portálové zařízení. S délkou pojezdu 13 metrů je tato konstrukce určena hlavně pro velké a těžké obrobky především v leteckém průmyslu a průmyslu obráběcích strojů,“ popisuje Jindřich Kollár, manažer pro energetické řetězy igus ve firmě HENNLICH, která je výhradním zástupcem firmy igus v Česku. V řadě obráběcích center KMC-G používá tchaj-wanská firma pro přívod energií vidící systém  Guiedlok pro dlouhé samonosné pojezdy v kombinaci s energetickým řetězem E4.80.

Portálové obráběcí centrum KMC-G je určeno pro obrábění v letectví a pro průmysl obráběcích strojů. Osa x je dlouhá přes 13 metrů. (Zdroj: igus/HENNLICH)

Horizontální systém Guiedlok vede horní i dolní část řetězu spolehlivě a bezpečně

Portálové obráběcí centrum je vybaveno vyměnitelným zařízením pro obráběcí vřeteno, takže frézovací hlavy mohou být použity v různých úhlech. Vzhledem k velkému počtu vřeten, která musí být vedena z centrálního ovládacího rozvaděče přes zařízení k obráběcí jednotce, existuje velké množství kabelů a hadic pro energie, média a data. „Pro delší vzdálenosti není možné používat žádný energetický řetěz bez dodatečné podpory. To platí zejména, když navíc připočtete hmotnost hadic a kabelů uvnitř řetězu,“ vysvětluje Jinřich Kollár.

Systém Guidelok splňuje všechny tyto požadavky. Podpěrné rolny vedou horní větev řetězu E4.80. Každá z těchto vodících rolen se zasune do nosné konzole v okamžiku, kdy se smyčka energetického řetězu dostane do příslušné pozice. Konstrukce navíc umožňuje, aby se dva protilehlé řetězy pohybovaly ve stejném vodícím systému. Díky konstrukci vodícího systému Guidelok se může energetický řetěz pohybovat rychle a s malými vibracemi. To má pozitivní vliv na výsledek obrábění. Současně se zkracují prostoje stroje a intervaly údržby, protože se třísky nedostanou mezi horní a dolní větev energetického řetězu. Pojezdová vzdálenost energetického řetězu s využitím systému Guiedlok může dosáhnout až 50 metrů.

Dlouhá pojezdová vzdálenost a velký počet kabelů a hadic kladou na systém přívodu energií vysoké požadavky. Zasouvací podpěrné rolny systému Guidelok dovolí energetickému řetězu volný pohyb a zároveň poskytují podporu horní větvi energetického řetězu. (Zdroj: igus/HENNLICH)


www.hennlich.cz

Mohlo by se Vám líbit

Síťový portál PCH od společnosti Parker Hannifin poskytuje trhu nový přístup ke komunikačním modulům Ethernet pro automatizaci v továrnách

Nové inovace otevírají cestu ke snížení nákladů na stroje, zkrácení doby spouštění a menšímu množství prostojů Společnost Parker Hannifin, která je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů […]

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]