Automotive

22. října 2018 08:23

Thermodur 2383 Supercool – speciální řešení nástrojové oceli pro kalení pod lisem

Aby automobilový průmysl mohl dlouhodobě profitovat z výhod kalení pod lisem a bylo možno dále zkrátit dobu jeho cyklu, musí být klíčová část nástroje – vložka formy – vyrobena z vysokopevnostní nástrojové oceli, která navíc umožňuje zvýšení rychlosti ochlazování. Proto vyvinula společnost Deutsche Edelstahlwerke speciálně pro toto použití nástrojovou ocel pro práci za tepla: Thermodur 2383 Supercool.

Kalení pod lisem, nazývané také jako lisování za tepla, je inovativní proces tváření za tepla určený pro výrobu vysokopevnostních dílů karosérií. Díky němu je možné nastavit výhodný poměr pevnosti dílu k jeho hmotnosti, což odpovídá lehké konstrukci karoserií automobilů používajících oceli místo dražších slitin lehkých kovů.

Plechový kovový díl je tvářen za tepla a tepelně zpracován v jediném kombinovaném kroku výrobního procesu. Ocelové plechy se ohřejí na austenitizační teplotu a následně se přenesou do lisovacího nástroje s aktivním chlazením. Takže kalení a tváření se provádí současně. Kromě dobrých mechanických vlastností, jako je pevnost, kalitelnost a odolnost proti opotřebení, je tepelná vodivost nástrojové oceli používaná pro tento proces zásadní pro rovnoměrnost kalení, stejně jako pro dobu cyklu, a tím i pro efektivitu nákladů kalení pod lisem.

Ve srovnání s konvenčními ocelemi pro práci za tepla (1.2343, 1.2344 a 1.2367) v kaleném a popuštěném stavu vykazuje speciálně vyvinutá ocel Thermodur 2383 Supercool (45 HRC) výrazně vyšší tepelnou vodivost 44 W·m−1·K−1 při 100 °C. Vložka tvárníku vyrobená z této speciální oceli je tedy schopna odvést teplo z ohřívaného plechu řízeným způsobem ve velmi krátkém čase. Navíc materiál vykazuje vysokou pevnost a podobnou tvrdost v porovnání s běžnými ocelemi pro práci za tepla. Kromě toho je odolnější při trvale vysokých teplotách, což se projevuje tak, že nedochází k významné ztrátě tvrdosti. V kombinaci s vynikající odolností proti tepelnému šoku to může také přispět k trvanlivosti nástrojů vyrobených z oceli Thermodur 2383 Supercool, a to i ve velmi náročných podmínkách.

Porovnání tepelné vodivosti ocelí pro práci za tepla (2344 jako reference)
Kaleno a popuštěno 45±1 HRC, měřeno při 100 °C

Souhrnně lze říci, že ocel Thermodur 2383 Supercool kombinuje dobré mechanické vlastnosti a odolnost proti opotřebení s velmi vysokou tepelnou vodivostí, což ji činí vynikající volbou pro použití u nástrojů pro kalení pod lisem.


SCHMOLZ + BICKENBACH s. r. o.
Kladno, Hustopeče u Brna,
Moravský Písek,
Frýdlant nad Ostravicí
Tel.: +420 312 642 777
kladno@schmolz-bickenbach.cz
www.schmolz-bickenbach.cz

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]