Strojírenství

06. května 2024 19:38

Inteligentní šoupátko automaticky zajišťuje optimální otryskání a výrazně zlepšuje efektivitu nákladů

Rösler PowerLine – první regulace průtoku tryskacího média na bázi AI4

Díky jedinečnému šoupěti Rösler PowerLine se tryskání metacími koly výrazně zjednodušuje. Nově vyvinuté inteligentní šoupátko se stará o to, aby byl výkon tryskání optimálně řízen dle různých požadavků. Řízení probíhá nezávisle na otáčkách metacího kola a bez časově náročného ručního nastavování množství tryskacího média. Proto jsou víceméně eliminovány poruchy zařízení a chyby obsluhy, čímž se výrazně zlepšuje celková bezpečnost procesu a zařízení. Tato optimalizace spolu s nižší spotřebou tryskacího média a nižším energetickým vstupem vede k vysoké hospodárnosti procesu tryskání.

Inzerce

Metací kola jsou bezesporu srdcem tryskacích strojů a mají významný vliv na výkon tryskání, požadované doby cyklů a náklady na tryskání. Při uvádění nového tryskače do provozu byly dříve nutné časově náročné úpravy množství protékajícího tryskacího média během vytváření tryskacích programů, výměny tryskacího média a při údržbě. V tomto ohledu hraje rychlost metacího kola zásadní roli: Pokud se z jakéhokoli důvodu rychlost metacího kola sníží, sníží se odběr proudu a výkon tryskacího média. Nový „inteligentní“ ventil Rösler umožňuje automatické, optimální nastavení a řízení výkonu tryskání nezávisle
na otáčkách metacího kola. Ruční a často chybné seřizování mušlového šoupátka je tedy minulostí!

AI umožňuje první samoučící řízení toku tryskacího média
Základem tohoto nového patentovaného systému je inovativní mušlové šoupátko. Prostřednictvím speciálních senzorů se otevření šoupátka automaticky nastaví na specifikovaný průtok tryskacího média. Pro určení velikosti otvoru byl vyvinut speciální software, který bere v úvahu parametry odběru proudu, rychlosti metání a průtok tryskacího média. Jednou z vlastností tohoto softwaru je, že pomocí nabídky „nastavení průtoku tryskacího média“ umožňuje automatické vytváření samostatných programů pro každé metací kolo během několika minut. Již není třeba manuálních úprav. Vše, co musí obsluha
udělat, je zadat na ovládacím panelu optimální provozní parametry pro příslušný tryskací proces, jako je rychlost metání, průtok tryskacího média nebo odběr proudu. Pokud je například potřeba rychlá průchodnost obrobků, může obsluha jednoduše zvýšit průtok tryskacího média a rychlost metání. Současně při zpracování jemných obrobků zase naopak lze snížit průtok média a rychlost metání na hodnotu, která zabrání poškození tryskaných dílů.

Rychlejší, bezpečnější a energeticky úspornější tryskání
Při každodenním provoze zajišťuje šoupě Rösler PowerLine výrazně kratší tryskací cykly. Odpadá tak doposavad složité a zdlouhavé nastavování šoupátka. Poruchy a provozní chyby jsou do značné míry  eliminovány a procesy tryskání probíhají bezpečně a reprodukovatelně, čímž se zabrání neplánovaným odstávkám systému. Inteligentním řešením lze zároveň dosáhnout úspor energie. Navíc pro nové obrobky lze jednotlivé tryskací programy snadno vytvářet a ukládat. Je také možné snadno realizovat složité tryskací procesy s různým množstvím tryskacího prostředku. Příkladem tohoto je odpískování odlitků, kde se začne tryskat s malým množstvím tryskacího média, které se postupně zvyšuje. Tím je zajištěno, že písek, který se dostane do stroje s odlitky je bezpečně a účinně oddělen od tryskacího média a odlitky jsou řádně vyčištěny. Ve srovnání s tradičními operacemi odpískování, kdy se některé turbíny zapínají a vypínají postupně, pomáhá šoupě PowerLine výrazně zkrátit doby cyklů. Rösler PowerLine nabízí podstatné
výhody i pro Shot-Peeningový proces tím, že výrazně zkracuje doby pro jednotlivá nastavení šoupátek. Další výhodou je automatické monitorování a dokumentování toku tryskacího média. Díky tomu lze snadno ověřit, že daný proces tryskání byl proveden s definovanými parametry.

Nové šoupě Rösler PowerLine je k dispozici jako opce a lze jej také obdržet v rámci balíčku Rösler Smart Solutions.
www.rosler.com

Fotografie: Rösler Oberflächentechnik GmbH

U nového šoupátka Rösler PowerLine Valve se nastavuje jeho pozice automaticky. Odpadá tak časově náročné ruční nastavování.

Ideální procesní parametry se pro příslušný tryskací proces zadávají na ovládacím panelu snadno a intuitivně. Tím se do značné míry eliminují chyby obsluhy, poruchy zařízení a z toho plynoucí neplánované odstávky tryskacího systému.

Během několika minut je pro každé metací kolo pomocí softwaru automaticky vytvořen samostatný regulační diagram.

 


Již více než 80 let se privátní společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH aktivně podílí v oblasti povrchových úprav. Jako celosvětový lídr nabízíme komplexní portfolio vybavení, spotřebního materiálu a služeb v oblasti technologií hromadné povrchové úpravy a otryskávání pro široké spektrum různých průmyslových odvětví. Náš sortiment přibližně 15 000 typů spotřebního materiálu, vyvinutý ve zkušebních centrech po celém světě, slouží našim zákazníkům k řešení jejich individuálních požadavků. Pod značkou AM Solutions nabízíme řadu řešení a služeb v oblasti aditivní výroby / 3D tisku. V neposlední řadě nabízí Rösler Academy jako naše centrální školicí středisko praktické semináře zaměřené na omílací techniku a otryskávací techniku a aditivní výrobu. Skupina Rösler má celosvětovou síť 15 výrobních a prodejních poboček a cca 150 obchodních zástupců. Detailní informace naleznete na: www.rosler.com

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]