Strojírenství

12. prosince 2018 13:17

Slavnostní otevření nového pracoviště Žárových nástřiků

Ve středu 5. prosince otevřel VZÚ Plzeň technologické pracoviště žárových nástřiků evropského střihu i významu.

Společnost Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň), člen Skupiny ÚJV, zahájila ve středu 5. prosince 2018 provoz jednoho z nejmodernějších center žárových nástřiků v Evropě. Nové pracoviště je v rámci Evropy unikátní především rozměry a parametry instalovaných technologií. Jedinečné materiálové know-how, založené na 111leté tradici aplikovaného výzkumu, budou využívat zákazníci z oblasti leteckého průmyslu, energetiky nebo přesného strojírenství.

Inzerce

Nové Výzkumné centrum navazuje na unikátní znalost a zkušenost v oblasti žárových nástřiků a pokročilých povrchových úprav, kterým se společnost VZÚ Plzeň věnuje již více než třicet let. Instalované technologie zahrnují tři kompletně vybavené stříkací boxy, které umožní aplikaci nástřiku kaskádovou plazmou, vysokorychlostní technologií HVOF a nástřik elektrickým obloukem a plamenem. Nástřik je možné uplatnit na díly až do 6 m délky, 1,4 m točivého průměru a hmotnosti do 6 tun. Výzkumné pracoviště je podpořeno také vlastní materiálovou, metalografickou a chemickou laboratoří.

„Díky úzké spolupráci s průmyslovými partnery, jedinečným znalostem a zkušenostem v oblasti materiálového inženýrství a této strategické investici budeme schopni v rámci nového Výzkumného centra navrhnout, vyvinout a otestovat zcela nové průmyslové aplikace nástřiků“ uvádí Ing. Stanislav Martínek, MBA, jednatel společnosti VZÚ Plzeň.

Technologie žárových nástřiků patří do skupiny aditivních technologií a reprezentuje jeden z perspektivních směrů aplikace povlaků z pokročilých materiálů, nabízející unikátní, jinak nedosažitelné, kombinace povrchových vlastností finálního produktu, prodloužení životnosti, snížení ekonomických nákladů a podstatnou redukci ekologického zatížení“ říká Ing. Zdeněk Česánek, Ph.D., projektový manažer Výzkumného centra.

Poptávka po nových a dokonalejších povrchových vlastnostech materiálů celosvětově roste. Zároveň se stupňuje i tlak na zvyšování životnosti, ekonomický provoz a ekologický dopad finálních výrobků napříč průmyslovými odvětvími. Všechny tyto trendy přímo vybízejí k využívání právě technologií žárových nástřiků.

Uplatnění žárové nástřiky nalézají v celé řadě oblastí. V energetice poslouží například pro hřídele a ucpávky turbín, jako ochrana svarových spojů nebo nástřik ložiskových pánví, ve zdravotnictví je najdeme v roli finální vrstvy kloubních náhrad. Velmi žádané jsou aplikace pro letecký průmysl – například nástřik plamencových součástí do leteckých motorů – aplikace TBC (Thermal barrier coating) nebo nástřik extrémně namáhaných části podvozků letadel. Využívají se také ve strojírenské výrobě nebo pro nástřik válců pro papírenský a tiskařský průmysl.

Nové Výzkumné centrum žárových nástřiků bylo vybudováno v průmyslovém areálu Karlov na Borských polích v Plzni. Celková investice dosahuje téměř 60 mil. Kč. Kromě stavebních úprav a revitalizace prostor původního brownfieldu byla investice směřována zejména do nákupu nové technologie – zařízení pro nástřik plazmou. VZÚ Plzeň tím kromě nástřiku kovů, karbidů, cermetů a slitin v nataveném stavu získává i kompetenci k nanášení natavených keramických materiálů na strojní součásti. Investice byla podpořena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Potenciál, financovaného Evropskou unií.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dříve Škoda výzkum) se zabývá aplikovaným průmyslovým výzkumem, vývojem a akreditovaným zkušebnictvím a působí zejména v sektoru energetiky a dopravního průmyslu. Společnost je součástí Skupiny ÚJV.

Článek a celou fotogalerii naleznete zde: www.vzuplzen.cz

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]