Strojírenství

07. října 2018 00:43

Zaoblení hran – snadno a rychle

Moderní technologie zpracování plechu za použití laseru, plazmy, vodního paprsku nebo raznic zanechává při nejlepší vůli menší či větší otřepy na hranách – ať již na obvodu obrobku, nebo i na vnitřních plochách. Jejich odstranění ručně je velmi zdlouhavé a namáhavé, navíc nezaručuje shodné provedení zaoblení hran a může vést, mimo jiné, k narušení ochranné fólie, jedná-li se o plechy z nerezu.

Celkový pohled na stroj DM 1100 ZC

Nová technologie broušení hran pomocí brusných „kartáčů“ ve tvaru brusných bloků, upevněných na vodicím pásu, je pro tyto práce – odstranění otřepů a zaoblení hran na výrobcích z plechu – optimálním řešením. Stroje této konstrukce od různých výrobců jsou již na českém trhu zastoupeny. Naše řešení přináší v mnoha směrech nové výhody – cenové i technické.

Ve spolupráci se společností NS nabízíme zákazníkům brusku řady DM „C“ v různé konfiguraci a pracovní šíři. Menší variantou je model DM 660, střední model DM 1100 a nejširší varianta je DM 1600. Princip je shodný, výhody a možné konfigurace proto vysvětlíme na modelu DM 1100.

Základní varianta je označena DM 1100 C. Tento stroj je osazen dvěma pásy, na kterých jsou upnuty brusné bloky, „kartáče“. Tyto pásy, které běží vzájemně protisměrně, pracují v úhlu 90° k podávacímu pásu obrobků. Protisměrný pohyb pásů zaručuje důkladné zaoblení hran a odstranění otřepů na všech vnějších i vnitřních hranách na jedné straně obrobků.

Výhodou strojů řady DM je nejmenší zpracovatelný výrobek: pouhých 50 × 50 mm! Konkurenční stroje vyžadují minimální rozměry např. 50 × 180 mm a více.

Brousicí efekt je soustředěn na hrany, aniž by došlo k narušení případných ochranných fólií, a tím předchozí povrchové úpravy.

Pokud se jedná o obrobky bez ochranné fólie, je kromě odstranění otřepů z hran a jejich zaoblení docíleno také sjednocení ostatních ploch obrobku.

Systém zpětné dopravy obrobků

Ke stroji je nabízen systém zpětné dopravy obrobků – pro případ, že je nutno obrobky opracovat z obou stran, ale také jen pro případ, kdy jedna osoba zakládá obrobky do stroje, současně je může kontrolovat a ukládat po opracování do manipulačních přípravků pro další operace, a to vše z jednoho místa.

Pokud je nezbytné veškeré obrobky vždy opracovávat z obou stran, je vhodné pořízení stroje v provedení DM 1100 2C – stroj pro oboustranné odstraňování otřepů a zaoblování hran. V tomto případě je stroj osazen 4 pásy s brusnými kostkami, „kartáči“. Dva pásy pracují vždy z jedné strany obrobku, shora a zdola. Na jeden průchod jsou tedy hrany výrobků z plechu zaobleny z obou stran.

Pro výměnu brusných pásů nejsou nutné žádné nástroje, výměna je velmi rychlá a snadná, stačí několik málo minut.

Příčný pás s brusnými kostkami, „kartáči“

V případě, kdy mají obrobky výrazné otřepy po předchozím tváření, doporučujeme konfiguraci stroje doplnit o klasický široký brusný pás. Takové provedení stroje je označeno jako model DM 1100 ZC pro jednostranné „kartáčování“ nebo DM 1100 Z2C pro oboustranné „kartáčování“.

Alternativní uspořádání stroje DM 1100 ZCK
(široký brusný pás + pás s brusnými kostkami + válec z netkané textilie

Ovládací panel brusky DM 1100 ZC

Vnitřní uspořádání stroje DM 1100 ZC

Toto provedení umožňuje spolehlivě odstranit z horní části obrobků hrubé otřepy a zaoblit hrany z jedné nebo obou stran.

Nejnovější model, označený jako DM 1100 DC, je určen pro opracování tlustých plechů – nad 5 mm, např. 10, 20 nebo 30 mm. Použití brusného „válce“ o velkém průměru (435 mm) na gumovém měkkém nosiči soustřeďuje pracovní tlak na hrany a hrubé otřepy při jen lehkém kontaktu s plochou obrobku mimo hrany.

Zkušenosti zákazníků ukazují, že tyto stroje jsou velmi efektivní. Oproti ručnímu odstraňování otřepů a zaoblování hran dochází ke zvýšení produktivity až o 150 %! Nezanedbatelným efektem je shodné provedení každého dílu, každé hrany. Životnost pásů s brusnými kostkami je velmi dlouhá a jejich snadná a rychlá výměna tak neomezuje efektivní využívání stroje.

Alternativní uspořádání, model DM 660 ZPK
(široký brusný pás + brusné válce s planetární rotací ve dvou osách a příčnou oscilací + lešticí pás)

Provedení stroje v konfiguraci DM 660 C má společnost ABRASIV k dispozici v Mladé Boleslavi pro zkoušky nebo menší zakázky a pro ověření výše popsané funkce. Každý zájemce je vítán.


ABRASIV, a. s.
Pod Borkem 312
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 551 316
objednavky@abrasiv.cz
www.abrasiv.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]