Obrábění

02. října 2018 09:25

Novinky Seco 2018-2

Náš svět je ve fázi prudkého technického rozvoje. Ještě nikdy jsme neměli k dispozici takové znalosti a prostředky jako právě nyní. Aby bylo možné tento trend podporovat a přizpůsobovat se mu, je třeba začít v daleko větší míře využívat automatizaci. To však s sebou nezbytně přináší potřebu systematizace a optimalizace procesů. Čas promarněný neefektivními činnostmi nelze nijak nahradit a neproduktivní čas navíc znamená ztráty financí i zdrojů. Je tedy namístě využívat i v oblasti obrábění kovů takové nástroje, vybavení a postupy, které zajistí efektivní, bezpečnou a spolehlivě opakovatelnou výrobu s možností rychlé adaptace na průběžně se měnící požadavky trhu. Nástroje Seco uváděné v rámci Novinek 2018-2 takové možnosti přinášejí.

Nástrojové vybavení výrobních provozů již zdaleka nemůže být jen čistou skladovou zásobou „potřebných“ nástrojů (břitových destiček, nástrojových těles, monolitních nástrojů, upínačů, montážních prvků, náhradních dílů…), ale promyšleným, dobře udržovaným a pravidelně obnovovaným systémem, který, se zohledněním možností všech ostatních částí výbavy provozu, zajistí s rozumnou mírou univerzálnosti a vysokou efektivitou veškeré požadavky, které má daná výroba realizovat. Pokud se v plánu objeví něco nového (materiál obrobku, komplexní tvary, nesnadno proveditelné aplikace), je na místě pořídit vhodný nástroj nebo zavést technologii výroby tak, aby stávající vybavení rozšířila a posílila, a přitom se zásadně neodchýlila od osvědčeného a zkušenostmi ověřeného sortimentu. Vždy se vyplatí nejprve uvážit, jakým novým způsobem využít stávající vybavení nežli utratit peníze za nástroje, bez kterých požadované obrobky „nelze vyrobit“.

Takový přístup má ovšem význam pouze v případě, že je nástrojové vybavení (včetně upínačů) dostatečně kvalitní a nepředstavuje limit efektivity výroby samo o sobě. K čemu je moderní obráběcí stroj s vysokou dynamikou pohybů a pokročilý CAM systém, když nástroj osazený na konci vřetena není schopen pracovat za potřebných řezných parametrů, nemá potřebnou přesnost a o jeho spolehlivosti lze oprávněně pochybovat? Proto, aby bylo možno při pořizování či obnově nástrojového vybavení vždy sáhnout po tom nejvhodnějším, uvádějí výrobci nástrojů průběžně na trh své novinky. Snahou značky Seco je přicházet s univerzálně výkonnými a bezpečnými nástroji, umožňujícími provádět více obráběcích aplikací a dosahovat při nich spolehlivých výsledků. A to v nejrůznějších oblastech obrábění kovů – od nástrojů pro těžší hrubování, přes miniaturní frézy pro obrábění malých součástí, vybavení pro obráběcí operace v leteckém či energetickém průmyslu s jejich specifickými materiály, až po technicky vyspělé antivibrační modulární sestavy a moderní nástrojové upínače. Tak široký záběr mají Novinky Seco 2018-2.

 

Seco má něco, čím využijete sílu svých strojů

Asi nejvýraznějším novým nástrojovým systémem je Double Quattromill 22. Jedná se o koncept nástrojových těles, osazených oboustrannými břitovými destičkami čtvercového formátu, určený primárně pro operace čelního frézování. Systém byl vyvinut pro použití na silnějších a stabilních obráběcích strojích, schopných provádět operace čelního frézování s velkou hloubkou řezu. Břitové destičky s celkově osmi řeznými hranami o délce 22 mm, třemi řeznými geometriemi a v provedení s různými moderními řeznými materiály lze osadit na několik typů frézovacích těles. U variant s pevnými lůžky se jedná o řadu průměrů od 80 do 160 mm, přičemž lze volit mezi tělesy s lůžky pro úhel nastavení břitů destiček buď 45 ° nebo 68 °. Kazetová provedení jsou k dispozici v průměrech 200–315 mm s výhodou stejného základního tělesa, osazeného kazetami – opět s úhly 45 ° nebo 68 °. Výhodou takového konceptu je využití jednoho formátu břitových destiček pro různé případy aplikací. Nastavení 45 ° je vhodnější pro volné čelní frézování a pracuje s vyššími posuvy na zub, varianta s nastavením 68 ° umožňuje obrábět s většími hloubkami řezu a lépe pokrývat čelní plochy v okolí upínacích prvků nebo v blízkosti stěn či výstupků na obrobku. V porovnání s ostatními oboustrannými břitovými destičkami jsou ty pro Double Quattromill 22 schopné podstatně snížit řezné síly a odběr energie obráběcího stroje, čímž posilují stabilitu obrobku. Vyznačují se vysoce pozitivními axiálními úhly čela, díky nimž mají nejen lehký řez, ale prodlužují také životnost nástroje a činí jej univerzálně použitelným pro širokou řadu materiálů, včetně oceli a litiny, ale také nerezové oceli 15-5 a vysoce legovaných slitin, jakými jsou titan a Inconel. Technickou zajímavostí je také nová textura povrchu tělesa v zubových mezerách, která snižuje koeficient tření v průběhu odvodu třísek a zároveň zvyšuje odolnost povrchu vůči otěru. Uvedené vlastnosti dávají tomuto novému nástrojovému systému schopnost velmi účinného čelního frézování s nízkými náklady na břit, s vysokou spolehlivostí, bezpečností procesu a životností nástroje.

 

Osvědčený koncept Highfeed 2 v ještě širším měřítku aplikací

V oblasti frézování s břitovými destičkami je dalším zajímavým přírůstkem větší formát LP09 systému Highfeed 2. Tento Náš svět je ve fázi prudkého technického rozvoje. Ještě nikdy jsme neměli k dispozici takové znalosti a prostředky jako právě nyní. Aby bylo možné tento trend podporovat a přizpůsobovat se mu, je třeba začít v daleko větší míře využívat automatizaci. To však s sebou nezbytně přináší potřebu systematizace a optimalizace procesů. Čas promarněný neefektivními činnostmi nelze nijak nahradit a neproduktivní čas navíc znamená ztráty financí i zdrojů. Je tedy namístě využívat i v oblasti obrábění kovů takové nástroje, vybavení a postupy, které zajistí efektivní, bezpečnou a spolehlivě opakovatelnou výrobu s možností rychlé adaptace na průběžně se měnící požadavky trhu. Nástroje Seco uváděné v rámci Novinek 2018-2 takové možnosti přinášejí. Nástroje N 218 3131 velmi osvědčený koncept pro frézování vysokým posuvem je tedy nyní možno využívat i pro větší hloubky řezu a stroje s vyšší stabilitou a výkonem pro aplikace velkých úběrů materiálu dynamickými metodami obrábění. Tělesa fréz v řadě průměrů 25 – 100 mm s různými zubovými roztečemi a způsobem upínání jsou společně s širokou řadou geometrií a řezných materiálů pozitivních dvoubřitých destiček zárukou velmi efektivního úběru materiálů všeho druhu hned několika metodami obrábění (čelní – z-levelling, ponorné, tvarové, interpolační atd.). Jde o typický příklad využití osvědčeného nástrojového systému ve smyslu rozšíření řady o větší formát břitových destiček a přenesení všech jeho výhod i na větší velikosti obrobků a obráběcích strojů.

MAXImální výkon s MINImálními problémy při MIKROobrábění

Protipólem výše uvedených frézovacích nástrojů je nová řada miniaturních fréz z monolitního karbidu Jabro Mini řady JM500. Tyto nástroje řeší obrábění velmi malých a přesných dílců z nejrůznějších materiálů skupin ISO-P,-M a-S, čím dále rozšířenějších v leteckém, zdravotnickém či elektrotechnickém průmyslu. Nástroje jsou k dispozici v torickém či kulovém provedení, se 2, 3 nebo 4 břity, v průměrech 0,2 – 3 mm a až v 7 délkových řadách. Jejich konstrukční vlastnosti zajišťují vysoký výkon, spolehlivost, vynikající jakost obrobeného povrchu a delší trvanlivost břitů. Tyto výhody se samozřejmě projeví pouze v kombinaci s moderním obráběcím strojem v dobré kondici a správným způsobem použití. Častým omezením úspěšného mikrofrézování bývají příliš nízké pracovní otáčky stroje a nepřesnosti v upnutí nástroje, obrobku či uložení vřetena. U tohoto typu obrábění se více než jinde dokáže vymstít podceněná příprava vybavení a technologických postupů. Pokud je však vše vhodně připraveno, jsou právě frézy řady JM500 tím správným posledním dílem skládačky.

OTÁZKA nízké životnosti při obrábění materiálů M a S? ODPOVĚĎ v nových frézách Jabro JS750

V oblasti monolitních karbidových fréz přichází ještě další novinka – řada JS750. Jedná se o nástroje určené pro obrábění houževnatých a těžkoobrobitelných materiálů skupin ISO-M a-S. Lze je využít jak v optimalizaci konvenčních způsobů obrábění (klasické boční frézování, drážkování apod.), tak i moderních dynamických metod. Široká řada provedení fréz JS754 (4 břity) a JS755 (5 břitů) zajistí nejvyšší řezný výkon ve všech typech operací.

Vysoká variabilita sortimentu umožňuje dokonalé přizpůsobení nástroje pro potřeby každé aplikace díky různým délkám, OD redukci průměru krčku a rohovým rádiům, stejně jako děličům třísek či možnosti vnitřního chlazení. Frézy řady JS750 představují řešení pro univerzální a výkonné obrábění nerezových ocelí a superslitin na běžných i pokročilých obráběcích strojích, a to konvenčními i moderními metodami – vhodné pro jakýkoli výrobní provoz.

Máte na mysli moderní soustružení kalených ocelí?

Novinky v oblasti soustružení představují využití moderních výrobních technologií se zacílením na řešení spolehlivého a efektivního obrábění různých materiálů či typových prvků požadovaných v současném strojírenském průmyslu.

Jednou z právě takových metod je použití laserové technologie k přípravě utvařečů třísek na břitech destiček z PCBN, určených pro obrábění kalených ocelí. Tvary řezné geometrie vzniklé působením laserového paprsku mají kompaktnější povrchovou strukturu a žádné ostré hrany. Obě tato vylepšení zajišťují plynulejší průchod třísek a pomáhají předcházet vylamování břitu. V oblasti PCBN destiček jsou také nově k dispozici provedení s dlouhou (WL) či krátkou (WS) hladicí ploškou, které umožňují zvolit tu nejvhodnější geometrii vzhledem k podmínkám obrábění a potřebě dosažení rychlosti a kvality obrobení tvrdého povrchu kalených materiálů. Rozšíření doznal i sortiment tříd PCBN, takže vzájemné kombinace všech uvedených i stávajících faktorů dávají dohromady jednu z nejucelenějších PCBN řad pro obrábění kalených ocelí na trhu – Seco HPT.

Jak vyřešit problémy s utvářením třísek a vibracemi u soustružnických operací?

S cílem dalšího zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti obráběcích procesů se rozvíjejí i další dva konstrukční směry obráběcích nástrojů. První z nich, velmi dobře známý a osvědčený systém chlazení Seco Jetstream, postupuje na další úroveň provedením JETI, tedy integrovaným systémem přívodu chladiva do zóny řezu. Různá provedení nástrojových bloků s moderním upínacím rozhraním (Seco-Capto, HSK-T, VDI apod.) už dokáží přivést chladicí kapalinu do vhodně uzpůsobených držáků bez potřeby jakýchkoli dalších propojovacích prvků a dále až do speciálních chladicích upínek, vyrobených metodou 3D tisku. Ty slouží jak k jednoduchému a bezpečnému upnutí břitové destičky, tak také k nejvhodnějšímu nasměrování proudu chladicí kapaliny do oblasti řezu. Nejedná se přitom jen o běžné ISO nástroje, ale též o zapichovací a upichovací provedení i závitování (včetně závitů UNJ či MJ pro letecký průmysl), kde je regulace teploty v řezu a odvodu třísek základním předpokladem úspěšného obráběcího procesu. Druhý směr pak reprezentuje antivibrační systém Seco Steadyline – pasivně dynamický způsob tlumení vibrací při obrábění. Řada víceúčelových tyčí pro soustružení a rotační vyvrtávání je nyní rozšířena jak pro obrábění menších rozměrů (průměr tyče 25 mm), tak směrem k velkým obrobkům (průměr tyče až 100 mm). V kombinaci s nástrojovými hlavicemi GL pro soustružení či hrubovací a dokončovací vyvrtávací operace do hloubek až 10xD je tento jednoduše použitelný „plug & play“ systém jasným favoritem při obrábění s dlouhým vyložením. Dnes již nemá snaha eliminovat vibrace pomocí redukce hloubek řezu či dalších opatření – snižujících ovšem produktivitu – v moderní výrobě žádné místo.

Snižte skladové zásoby nástrojových upínačů

Poslední, avšak velmi důležitou součást nástrojových sestav tvoří držáky a upínače. Ty musí zajistit velmi spolehlivé a přesné spojení řezného nástroje s obráběcím strojem a umožnit tak promítnutí faktorů přesnosti a kvality vybavení do toho nejcennějšího, co v průběhu procesu vzniká – po všech stránkách kvalitně zhotoveného obrobku. Pouze takový výsledek totiž ospravedlňuje naši investici a snahu – jakýkoli jiný nepředstavuje nic než ztrátu. Proto je třeba do úvah o nástrojovém vybavení vždy zahrnout i správný upínač. Je jasné, že pro upnutí fréz Double Quattromil 22, Hihgfeed 2 LP09, Jabro Mini a soustružnických sestav pro obrábění s PCBN či na dlouhém vyložení nebude možno použít stejný upínač. Byť to v některých příbuzných případech technicky možné může být, vždy je dobré uvážit i ekonomickou stránku věci – vyplatí se využít stávající upínače, nebo bude lépe investovat do pokročilejších (nových, moderních, přesnějších, vyvážených…)? Například nová sklíčidla pro výkonné frézování (tzv. silové upínače) Seco PMC umožňují vysoce přesné a velmi silné propojení frézovacích a dalších rotačních nástrojů s moderními vřeteny obráběcích strojů pomocí rozhraní HSK-A, Seco-Capto či DIN, BT i ANSI, včetně provedení Taper-Face (TF).

Takové možnosti tedy přinášejí Novinky Seco 2018-2. Jednotlivé nástroje, typové řady či nástrojové sestavy této nabídky se mohou dle vašeho uvážení stát základem nově vznikajícího vybavení obráběcího provozu, anebo váš promyšlený, dobře udržovaný a pravidelně obnovovaný systém nástrojového vybavení vhodně doplnit a rozšířit. Těšíme se na novou i následnou spolupráci.

Jan Matějíček
Seco Tools CZ s. r. o.

Seco Tools CZ s. r. o.
Olomoucká 178a
627 00 Brno
T: +420 530 500 811
F: +420 530 500 810
seco.cz@secotools.com
www.secotools.com/cz

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]