Nástrojárna

06. června 2018 00:15

Jak dostat nástroje k zaměstnancům rychleji

Nástroje z automatu – to je v některých údržbářských dílnách již běžnou praxí. Zaměstnanci tak mají možnost kdykoli si vyzvednout potřebné nástroje a osobní ochranné prostředky; díky automatickému doobjednávání se lze také vyhnout nedostatečnému zásobování.

Systém pro výdej nástrojů GARANT Tool24 Smartline u DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

Vyhledání artiklu pomocí čtečky čárových kódů nebo zaměstnanecké karty s RFID čipem

Klasické výdejny nástrojů v některých údržbářských dílnách již dosloužily. Byly nahrazeny moderními systémy pro výdej zboží, které zaměstnancům nepřetržitě vydávají nástroje a osobní ochranné prostředky (OOP) a udržují přehled o aktuálním stavu zásob. Protože se před otevřením zásuvky nebo výdejní přihrádky musí zaměstnanci přihlásit do systému, lze v případě potřeby mapovat spotřebu materiálu přímo na jednotlivé projekty.

Inzerce

Optimální naplnění

Je samozřejmě důležité, aby měl výdejní automat stále k dispozici dostatečné množství potřebných nástrojů a OOP. Moderní systémy řízení nástrojů se proto propojují se softwarem pro správu, resp. ERP systémem dílny tak, aby při podkročení minimálního množství bylo automaticky informováno nákupní oddělení nebo se přímo vygenerovaly objednávky. Pro dílny, kde se používá více automatů pro výdej nástrojů, je navíc důležité, aby mohly být všechny automaty napojeny na centrální řídicí jednotku a provozovány paralelně. K tomuto hledisku by však měly přihlížet i menší provozy, pokud uvažují o zavedení takového systému. Protože instalací více systémů na různých místech se již může počítat se zkrácením tranzitních časů při vyzvedávání nástrojů.

Z výhod plně automatizovaného výdeje nástrojů profituje například závod Neumünster DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH. Vedení firmy chtělo, aby cca 500 zaměstnanců mělo nepřetržitě i ve 3směnném provozu bezproblémový přístup k požadovanému nástroji. Současně měly být výrazně zkráceny časy zaměstnanců potřebné pro zajištění nástrojů. A vzhledem k řadě různých výrobních hal v areálu podniku byla právě tato činnost časově příliš náročná. Díky použití systému pro výdej zboží GARANT Tool24 Smartline se firmě podařilo nejen optimalizovat pracovní procesy zkrácením tranzitních časů a zajistit trvalou dostupnost nástrojů po celý den, ale také výrazně zvýšit spokojenost zaměstnanců. Systém usnadňuje zásobování nástroji – zejména během noční směny, když není v provozu řádný výdej, a zaměstnanci se mohou sami obsloužit u robustních skříní s až 90 zásuvkami. Kromě toho mohou zaměstnanci díky intuitivnímu softwaru rychle najít požadovanou volbu pomocí skeneru, vyhledávání podle klíčových slov nebo podle čísla artiklu.

Sestavování na principu stavebnice

Výdejní systém lze samozřejmě provozovat mimořádně ekonomicky, pokud do něj lze umístit co možná nejvíce artiklů. U systémů pro výdej zboží GARANT Tool24 Smartline proto může zákazník vybírat zásuvky s různou výškou a šířkou, zatímco systém výdeje po jednotlivých kusech GARANT Tool24 PickOne nabízí pro organizaci kusového výdeje C-artiklů čtyři různé přihrádky kombinovatelné na principu stavebnice. Výdej po jednotlivých kusech dovoluje mimořádně vysokou kontrolu nad spotřebním materiálem, protože zaměstnanec poté, co se přihlásil do systému, dostává díky menším odběrným přihrádkám jen velmi omezený přístup na jednotlivé zboží. Takto lze přesně sledovat dokonce i stav zásob klasických C-artiklů. Díky výdeji po jednotlivých kusech je například možné snížit výdej pracovních rukavic a ochranných ucpávek do uší až o 50 procent. To ukazují zkušenosti u zákazníků Hoffmann Group. Pokud je třeba spravovat výdej i těžkých artiklů systémem pro výdej po jednotlivých kusech, musí tento systém navíc vydržet velmi vysoká zatížení. Systémy řízení nástrojů jsou proto koncipovány pro celkové zatížení do jedné tuny.

Moderní automaty pro výdej nástrojů nejsou ale jen robustní a spolehlivé. Jsou také mimořádně inteligentní, protože jsou řízeny promyšleně naprogramovaným softwarem. Automaty mají již dnes nejlepší informace o požadavcích na nástroje i o jejich využití a lze je propojovat do sítě, mají tak jednoznačně potenciál stát se ústředním datovým centrem o nástrojích a tedy důležitým stavebním prvkem na cestě k realizaci strategií konceptu Průmysl 4.0.

www.hoffmann-group.com

Mohlo by se Vám líbit

Udržitelnost je možná jen s digitalizací

Společnost ENGEL dává digitalizaci do ekologického kontextu Na sympóziu live e‑symposium 2021 spojuje společnost ENGEL dva velké trendy naší doby: digitalizaci a udržitelnost. „Potřebujeme změnu […]

VisuNet FLX – firma Pepperl+Fuchs představuje novou platformu pro vysoce flexibilní provoz a dohled

Nová modulární pracovní stanice HMI VisuNet FLX je součástí ucelené řady provozních a monitorovacích systémů od společnosti Pepperl+Fuchs pro zóny 2/22 a divize 2 ATEX/IECEx […]

V akademii NSK byl zpřístupněn on-line školicí modul pro kontinuální lití

Populární online platforma akademie NSK byla nyní doplněna o nový školicí modul pro kontinuální lití. Nejnovější modul, který přibyl v sekci metalurgie, je vhodný pro […]