Kladivo

Kladivokladívko, je mechanický ruční nástroj, který umožňuje předat rázem kinetickou energii nějakému jinému tělesu. Je používáno k deformacím jiných těles či předmětů kupř. vyklepáváním či rozklepáváním. Používá se ale i pro dělení předmětů t.j. pro jejich rozbíjení na více částí. Pro spojování dvou či více předmětů navzájem pomocí kladiva se používají spojovací součásti (kupř. hřeby, hřebíky, nýty, cvoky, kramle a další spojovací prvky – používá se kupř. v tesařství, truhlářství, zednictví, kovářství, zámečnictví, a v mnoha dalších řemeslech). Kladivo lze samozřejmě použít i pro rozpojování navzájem spojených částí.

Tento jednoduchý ruční nástroj se obvykle skládá z dřevěné rukojeti respektive z topůrka a vlastní hlavy kladiva. Topůrko je vsazeno do oka kladiva a může být zde fixováno, podobně jako u sekery, klínkem (obvykle klínkem kovovým). Hlava bývá u pracovních kladiv obvykle vyrobena z oceli nebo železa. Během vývoje vzniklo mnoho specializovaných druhů kladiv lišících se hmotností, tvarem, velikostí i počtem rukou nutných k jeho správnému držení. Kromě toho tak bývají označovány i různé druhy tvářecích strojů souhrnně označovaných coby strojní kladiva, kupř. elektrické kladivo, mechanické kladivo či pneumatické kladivo (tedy stroj také nazývaný sbíječka). Mezi strojní kladiva patří též parní kladivo, které se ale již v dnešní době nepoužívá. Příbuznými strojními zařízeními všech strojních kladiv jsou zejména buchary a lisy.

Příklady speciálních kladiv

  • Obouruční kovářské kladivo – tzv. perlík
  • Zámečnické kladivo
  • Podkovářské kladivo
  • Kovotepecké kladívko
  • Hodinářské kladívko
  • Modelářské kladívko

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Kladivo". https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladivo Stránka byla naposledy editována 30. 6. 2019 v 15:46. Kopie na oneindustry dne: 2.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).