Elektro

26. září 2016 12:39

Společnost ZAT zvýšila meziročně tržby o 54 procent

Za loňský rok sjednala nové zakázky za 1,2 miliardy korun

Návrat zpět do rekordních čísel zaznamenala v loňském roce společnost ZAT a. s., která oznámila hospodářské výsledky za fiskální rok 2015. Česká firma, jejíž systémy a know-how jsou dnes v každé desáté jaderné elektrárně na světě, celkově utržila téměř 682 milionů korun. Zároveň sjednala nové zakázky za 1,2 miliardy korun především v zahraničí.

Firmě se dařilo navýšit tržby ve všech segmentech, kdy polovina zakázek mířila do zahraničí. Tržby v jaderné energetice meziročně vzrostly o 20 procent, v klasické energetice dokonce o 110 procent. „Hlavní oblastí realizace ZAT zůstávají i nadále dodávky produktů a řešení pro jadernou i klasickou energetiku. V souvislosti se světovými trendy se však více zaměřujeme i na oblast rozvoje tzv. smart systémů pro různé oblasti průmyslu a infrastruktury,“ konstatuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Ve fiskálním roce 2015 firma uvedla na trh dvě zásadní novinky. První spadá právě do skupiny smart systémů určených pro drážní systémy a plynárenství. Díky rozšíření sortimentu kompaktních řídicích stanic a následnému rozvoji jejich komunikačních schopností pro připojení různorodých zařízení a přenos dat v geograficky rozlehlých sítích firma dosáhla v tomto segmentu meziročního navýšení o 200 procent na 92 mil. korun. „Do vývoje technologií pro smart systémy chceme i nadále výrazně investovat,“ doplňuje Ivo Tichý.


O společnosti ZAT

Je to nejstarší česká firma v oboru automatizace technologických procesů s téměř 55letou historií. Je uznávaným dodavatelem zejména v oborech jaderné energetiky, klasické energetiky, povrchové těžby a dopravy surovin, plynárenství, dopravy a průmyslových procesů.

Firma sídlí v Příbrami s pobočkou v Plzni. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent. Je také výrobcem zdravotnických přístrojů.


ZAT dodává do 10 procent jaderných elektráren ve světě a do čtvrtiny v EU

Největší 40procentní podíl v obratech firmy stále zaujímají dodávky pro jadernou energetiku. Vloni zde firma utržila 280 milionů korun. „Druhou významnou novinkou fiskálního roku 2015 jsou procesní stanice obsahující speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií. Jejich doplnění do rodiny řídicího systému SandRA nám umožňuje řídit kompletní chod jaderné elektrárny včetně nejvyšších bezpečnostních systémů,“ říká Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.

V České republice je ŘS SandRA nasazen na jaderných elektrárnách pro řízení technologií primárního i sekundárního okruhu bloku a pro řízení neblokových technologií. JE Dukovany běží téměř ze sta procent právě na řídicím systému vyvinutém společností ZAT. „V rámci zahraničí dodáváme do francouzských, slovenských i ukrajinských jaderných elektráren, v letošním roce jsme získali významné zakázky na dodávku řídicího systému SandRA na jaderné elektrárny v Maďarsku a na Slovensku v celkové hodnotě 850 milionů korun,“ doplňuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Ing. Vladislava Česáková a Ing. Ivo Tichý

Polovina zakázek míří na český trh

V oblasti klasické energetiky firma meziročně zvýšila obrat o 110 procent, kdy v loňském roce utržila v této oblasti 200 milionů korun. Mezi největší zakázky v tuzemsku patří rekonstrukce Elektrárny Opatovice, v zahraničí pak elektrárny Gardabani v Gruzii a Lisbjerg v Dánsku, nově začal ZAT dodávat své produkty a know -how i do Chile a Mexika, příkladem jsou dodávky na elektrárny Red Dragon a Empalme I a II. Za posledních deset let firma realizovala v segmentu klasické energetiky projekty za více než jednu miliardu korun, z toho polovina zakázek směřovala do zahraničí. ZAT v současné době působí na 265 klasických elektrárnách, teplárnách a spalovnách ve více než 50 státech. Celkem ZAT dodává do 58 zemí světa.

Dodávky pro čínské metro, německé lokomotivy i bulharské trolejbusy

Při vývoji a výrobě průmyslové elektroniky ZAT dlouhodobě spolupracuje se společnostmi ŠKODA ELECTRIC, InPower Technology a dalšími. Pro prvně jmenovanou firmu ZAT v loňském roce dodal elektroniku pro čínské metro, do lokomotiv pro německé dráhy i do trolejbusů pro bulharský trh. Obrat této divize překonal 100 milionů korun, což je meziroční nárůst o 30 procent. Ve svém výrobním závodu v Příbrami firma ročně vyrobí přes 70 000 kusů průmyslové elektroniky, polovinu výrobní kapacity zabírají zakázky právě pro externí zákazníky. Ve fiskálním roce 2015 zároveň firma vyrobila a prodala lékařské přístroje za 10 milionů korun.

Operátor výrobních linek SMD

Milionové investice do vývoje

Každoroční mnohamilionové investice do vývoje řadí ZAT mezi nejúspěšnější výrobce specializovaných řídicích systémů v Evropě, zároveň je největší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s vlastním řídicím systémem. „V loňském roce jsme část vývojových kapacit poskytli externímu zákazníkovi a zahájili novou spolupráci na vývoji části řídicího systému pro kolejová vozidla. V oblasti vývoje vlastních řídicích systémů se chceme zaměřit na rozvoj vyšší přidané hodnoty v podobě dálkové správy a diagnostiky, využívání moderních komunikačních technologií, posílení kybernetické bezpečnosti dodávaných řešení a sofistikovanému zpracování dat poskytovaných řídicími systémy,“ dodává Ivo Tichý. Firma do vývoje svého řídicího systému SandRA dlouhodobě investuje přes 40 milionů korun ročně.

VIZE 2022

ZAT má stanovenu dlouhodobou koncepci rozvoje, kterou firma důsledně naplňuje. „Chceme, aby už začátkem příštího desetiletí naše řídicí systémy ovládaly energie od zdrojů přes transfer, distribuci až ke spotřebě. S pomocí inteligentních systémů budeme zpracovávat informace pro efektivní rozhodování nejenom v průmyslu, ale i v nevýrobní sféře,“ doplnila Vladislava Česáková. ZAT patří mezi největší zaměstnavatele ve Středočeském kraji. V současné době zaměstnává ve svých závodech v Příbrami a Plzni 360 pracovníků především se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, v rámci rozpracovaných zakázek počítá s nárůstem počtu zaměstnanců o cca 10 procent.

www.zat.cz


Řídicí systém SandRA (Safe and Reliable Automation) je moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS) navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu životnosti řídicího systému. Široká škála nabízených technických prostředků a možných uspořádání architektury systému umožňuje použít jej jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak pro řízení malých technologií, jako jsou čističky odpadních vod, regulační stanice plynu apod.


 

Mohlo by se Vám líbit

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“ Do roku 2025: 10 […]

Software pro elektro inženýring v oblasti výstavby pivovarů

Na území ČR a SR je několik stovek minipivovarů jejichž kvalita piva je odlišuje od průmyslových velkovýrobců. Zde je příběh jednoho z nich. Pivovar Muflon je […]