Strojírenství

25. července 2019 09:10

Značení mikroúderem a rytím

Firma SIC‑VENIM s. r. o., která je významným dodavatelem mikroúderových a rycích značících strojů firmy SIC MARKING, se již od roku 1996 zabývá prodejem přístrojů, nástrojů a doplňků k průmyslovému značení. Nabízí nejen široký sortiment, ale i servis a poradenskou službu.

Mezi nejvýznamnější světové výrobce mikroúderových a rycích značících strojů patří francouzská firma SIC MARKING, jejímž reprezentantem pro Českou republiku je firma SIC‑VENIM a pro Slovensko SIC SLOVENSKO, a to již od roku 1996.

Inzerce

Značení mikroúderem

Způsob značení je velice podobný klasickému značení úderem. Značení mikroúderem je však prováděno karbidovým hrotem, kde výsledný efekt značení je tvořen posloupností bodů. Tato technika značení přínáší veliké možnosti v oblasti trvalého značení, at‘ už se to týká značení alfanumerických znaků, značení loga nebo 2D Data Matrix kódu. Snadná přizpůsobitelnost otevírá dveře tomuto způsobu značení ve všech odvětvích průmyslu. Velkou výhodou je značení různých dílců plochého nebo válcového tvaru.

Pro jednotlivé druhy materiálu je možno použít karbidové hroty s různým broušením špičky hrotu v závislosti na hloubce a kvalitě značení. Pro hluboké značení má firma SIC MARKING řídící jednotku e10 vybavenou integrovanou kartou BOOSTER. Navíc existují speciální antistresové hroty se zaoblenou špičkou, které se využívají hlavně v leteckém průmyslu a petrochemii. Nejvíce se technologie mikroúderu využívá v automobilovém průmyslu, a to nejen na značení VIN kódů, ale i pro značení jednotlivých součástí automobilu. Dále ji můžeme nalézt v klasickém strojírenství nebo pro značení políček na předtištěných štítcích. Firma SIC MARKING se specializuje na elektromagnetické mikroúderové stroje, které mají oproti pneumatickým verzím tu výhodu, že k jejich fungování je potřeba pouze elektrická energie. Vibrace hrotu zajisťuje elektromagnetická cívka. Elektromagnetické mikroúderové stroje je tedy možno umístit kdekoliv a značit je možno v jakékoliv poloze bez nároku na stlačený vzduch. Navíc provoz elektromagnetických mikroúderových strojů je podstatně levnější a tišší než provoz strojů pneumatických. Německá norma DIN 18800, kterou se řídí většina zemí EU, preferuje mikroúderové značení jako nejvhodnější k identifikaci výrobků.

To, co dělá mikroúderové stroje firmy SIC MARKING tak jedinečnými, je neustálé měření elektrického proudu procházejícího cívkou mezi každým impulsem. To umožňuje konstantní, přesné řízení jednotlivých úderů, a tím je zabezpečena vysoká kvalita značení. Vzhledem k tomu, že každý impuls trvá zlomek vteřiny, značení mikroúderem je velice rychlé. Obecně se stroje značící mikroúdery dělí na tři skupiny dle použití:

  1. Stojanová verze – určena pro značení menších dílců, štítků atd.
  2. Přenosná verze – určena pro značení velkých dílců, kdy manipulace s dílci je obtížná. Přenosné verze mikroúderových značících strojů mohou být na síť a nebo na baterie.
  3. Verze k integraci – určena pro značení ve výrobních linkách.

Mezi novinky v integračních verzích patří značící hlava e‑smart s integrovanou řídící jednotkou e1. Jedná se kompaktní značící stroj, kde ovládání je možné pouze přes PLC.

Výhodou tohoto značícího stroje je jeho velikost a tudíž minimální nároky na prostor.

Mikroúderovými stroji lze značit díly různých typů povrchu (ploché, kruhovité, vyduté, vypuklé), díly různé kvality povrchu (hrubý, obrobený) a díly z různého materiálu, jako ocel (kalena až do 62 HCR), hliník, nerez, mosaz, měď, plast a další… Řídící jednotky SIC MARKING E10 a e1 umožňují jednoduché programování (nastavení výšky a šířky znaku nezávisle na sobě, umístění textu ve značícím okně, síly úderu, kvality znaku, rychlosti značení, značení v úhlu, kruhu, značení jednoduché grafiky, 2D Data Matrix kódu, značení v sériích, značení po směnách, značení proměnných atd.).

Mikroúderové stroje jsou velice efektivní z hlediska nákladů na spotřební materiál, vyžadují jen minimálni údržbu. Technologie značení mikroúderem se využívá hlavně kvůli možnosti sledovat výrobek v procesu výroby od jeho počátku až k finální kompletaci. Firma SIC MARKING vyrábí dvě řady mikroúderových strojů:

  1. Řadu E10, která je určena pro nepřetržitý provoz. Řídící jednotka e10 umožňuje komunikaci s nadřazenými systémy (RS232, USB, Ethernet, Extranet, Profinet),
  2. Řadu e1, kde mechanika i cívka mikroúderové jednotky není tak robustní. Komunikace řídící jednotky e1 s nadřazeným systémem je omezena.

Značení rytím

Značení touto technologií je velice přesné, tiché a rychlé. Značení je prováděno buď karbidovým nebo diamantovým hrotem. Hrot vytváří ve značeném materiálu rýhu, která tvoří souvislou čáru. Rycí stroje firmy SIC MARKING se dodávají v závislosti na hloubce rytí s hrotem o průměru 4 mm nebo 6 mm. Značení je možno provádět na téměř jakýkoliv materiál. Značení rytím je vhodné pro aplikace, kde je vyžadována omezená hlučnost. Značení rytím zaručuje vysoce kvalitní značku a je ideální pro značení OCR znaků a tam, kde je vyžadováno jejich následné digitální zpracování. Mezi základní přednosti tohoto značení patří hloubka značení, nízká hlučnost, vysoká rychlost a čitelnost.

Rycí stroje se vyrábí pouze v integračních verzích s různou velikostí značícího okna. Používají se hlavně v automobilovém průmyslu pro značení VIN kódu. Další využití je ve strojírenství, petrochemii, elektrotechnice, dopravě, stavebnictví atd. Více informací ohledně této technologie najdete na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte na telefonním čísle +420 585 051 846.


www.venim.cz
www.sic-slovensko.sk
(tel.: +421 362 702 893)

Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]