Strojírenství

10. března 2016 12:10

Wire and Tube 2016 – veletržní duel již popatnácté v Messe Düsseldorf

Od 4. do 8. dubna opět zaplní prostory düsseldorfského výstavište návštěvníci, jež dostanou příležitost okusit výjimečnou atmosféru „veletržního duelu“. Město veletrhů – Düsseldorf – se stane již popatnácté dějištěm souběžně probíhajících veletrhů wire a Tube. O tradicích i novinkách, které zachová a nově přinese ročník 2016, informoval na tiskové konferenci konané 12. ledna 2016 v pražském hotelu Central ředitel Messe Düsseldorf, pan Friedrich Kehrer.

Inzerce

Návštěvníkům i vystavovatelům zainteresovaným v oborech zpracování a opracování drátů a kabelů i trubek a rour se již popatnácté otevřou brány düsseldorfských veletrhů u příležitosti konání Mezinárodního specializovaného veletrhu drátů a kabelů wire a Mezinárodního specializovaného veletrhu trubek a rour Tube. Letošnímu ročníku je vyhrazeno pět povelikonočních dnů, od 4. do 8. dubna. Odborné veřejnosti se tak dostane, dle slov pana Kehrera, příležitosti „oslavit svátky jara a pustit se s plným elánem rovnou do byznysu“.

Výstavní haly rozezvučí „hudba strojů“

V tradiční dvouleté periodicitě se patnáct výstavních hal rozezvučí libými zvuky pracujících strojů, které vystavovatelé přiváží z výroby přímo do veletržních prostor a nechávají je tam pracovat tak, jak fungují v běžném provozu. Hostům je tak v umožněn ojedinělý zážitek zhlédnout poptávané stroje v chodu, aniž by byli nuceni cestovat do jednotlivých výrobních podniků. Na vše dohlíží tým bezpečnostních inženýrů, přičemž prezentované stroje podléhají přísným směrnicím, s nimiž jsou vystavovatelé seznámeni s dostatečným předstihem. Dojde-li v průběhu stavby či samotného veletrhu k porušení předpisů, jsou stánky uzavřeny. Jelikož byl areál düsseldorfského výstaviště koncipován již od počátku jako prostor, kde budou vystavovány velké stroje a haly prošly rozsáhlou renovací v důsledku zpřísněných požárních předpisů, riziko ohrožení zdraví přihlížejících je minimální a hosté se tak mohou plně oddat autentickému zážitku přímých účastníků „provozu“.

Interakce tváří v tvář, bez „doprovodného rozptylování“

K maximálnímu soustředění se na vystavované exponáty přispívá i záměr organizátorů, podpořený přáním vystavovatelů, nerozptylovat návštěvníky pestrou škálou doprovodných akcí. Jak výstižně charakterizoval oba veletrhy Friedrich Kehrer: „Preferujeme puristický přístup. Sami vystavovatelé si nepřejí, aby jim návštěvníci mizeli v konferenčních místnostech, naopak chtějí, aby se zájemci stále procházeli a byli přítomni.“ Přístup, jenž se může zcestovalým návštěvníkům průmyslových veletrhů jevit jako překvapivý, má však své racionální opodstatnění a koresponduje s heslem wire a Tube: Join your clients – Join your partners. Respektování přání zákazníků, interakce organizátor-vystavovatel i vystavovatel-návštěvník a unikátní možnost prozkoumat potenciálně nakupované produkty „v běhu“, to jsou tři základní pilíře, na nichž je postaven výjimečný profil veletrhů wire and Tube.

wire – není malých rolí ani nedůležitých komponent

Veletrh wire je přední světovou platformou oboru drátů a kabelů. Kromě strojů na jejich výrobu a zušlechťování budou představeny i suroviny pro speciální kabely a vodiče. Komodita wire je nepostradatelná v mnoha odvětvích – od hutnictví, energetiky, stavebnictví, přes regulační a měřicí techniku až k průmyslu chemickému či automobilovému. Právě díky naposled zmiňovanému oboru by si tento veletrh jistě neměli nechat ujít ani zástupci Česka či Slovenska. Neboť jak naše země, tak i sousedé Slováci, patří k důležitým subdodavatelům oboru automotive. Dominantní postavení a nespornou stěžejní roli kabelů nejen v automobilovém průmyslu vtipně glosoval pan Kehrer, když prohlásil: „Kolik drátů a připevňovacích kabelů je v autě zapotřebí! Těším se z každého kabelu, který vidím položený někde v zemi. Vidím tyto produkty jinýma očima – nejedná se o banální produkty, ale o high-tech komponenty.“

Tube – pestrá přehlídka „mikrotrubek“ i „megarour“

Veletrh Tube bude prezentovat celou škálu výroby trubek a rour od výroby a zpracování až po maloobchod. Prezentace vystavovatelů tak pojme široké spektrum nezbytných fází přípravy finálního produktu od výběru vhodných surovin, přes technické a měřicí nástroje, až po pomůcky pro kontrolu a testování. Jelikož se trubky vyrábějí nejen z plastu, ale i z plechových materiálů (či skla nebo uhlíku), tak na půdě výstaviště vlastně dochází k překročení vlastních hranic veletrhu. Tube tedy prezentuje skutečně ohromující spektrum produktů, a to nejen z pohledu materiálové pestrosti, ale i velikosti. Návštěvníci zde naleznou vše – od drobných kanyl injekčních stříkaček, až po tunely na vedení ropy. Rozmanitému použití plastových trubek pak bude věnováno samostatné Plastic Tube Forum. Obchodníci, výrobci trubek a surovin i jejich uživatelé se již podruhé setkají v hale 7. 1.

Rostoucí mezinárodní účast si žádá větší plochu

Očekává se, že přehlídku inovace průmyslových odvětví, možnost vést konstruktivní obchodní jednání a následně uzavírat kontrakty, si letos nenechá ujít 2 500 vystavovatelů a 70 000 odborných návštěvníků, kteří zaplní plochu více než 59 000 m. Oproti roku 2014 tak vystavovatelská plocha vzrostla o 1 %, přičemž čekají listina vystavovatelů stále převyšuje kapacitní možnosti výstaviště. V roce 2014 se prezentovalo na veletrhu wire více než 1300 vystavovatelů z 54 zemí, na veletrhu Tube více než 1 200 vystavovatelů z 50 zemí. Enormní zájem vystavovatelů a 75% podíl zahraničních hostů v případě wire a 66% podíl hostů v případě Tube pak jen dokládá status úspěšného mezinárodního veletrhu. Nejvíce hostů přijelo z Nizozemí, Itálie, Francie, USA a Indie, přičemž ¾ vystavovatelů tvořily u obou veletrhů zástupci cizích zemí. Tato fakta i multikulturní zastoupení potvrzují slova pana Kehrera, že, navzdory relativně minoritnímu charakteru prezentovaných odvětví, jde o „akci celosvětového rozsahu, s globální reklamou, nikoliv o evropský či německý veletrh“.

„Veletržně přátelský“ je jak samotný Düsseldorf, tak i lokace výstaviště. To je umístěno poblíž letiště i dvou nádraží dálkových tratí. Blízkost dopravních uzlů umožňuje i krátkou, leč intenzivní jednodenní návštěvu veletrhů. Pořadatelé myslí i na ty, kteří se rozhodnou dorazit do „města veletrhů“ (koná se zde 50 specializovaných výstav), vlastním vozem – k dispozici budou dostatečně prostorná parkoviště čítající celkem 20 tisíc parkovacích míst. Úspěšná jednání s novými partnery pak mohou návštěvníci zpečetit u napěněného půllitru v jedné z mnoha tradičních německých hospůdek.

Zajistěte si vstupenku online a starosti přenechte jiným

Brány veletrhů wire a Tube se otevřou prvním zájemcům již v devět hodin ráno. První čtyři dny budou mít návštěvníci možnost setrvat v halách 1–7 (Tube) a 9–13 a 15–17 (wire) do šesté hodiny večerní, zakončení veletrhu je pak naplánováno na půl pátou odpolední. Pro ty, jež si hodlají pro veletrhy vyhradit celých pět dnů, budou na pokladnách k dispozici permanentky za 96 €. K dostání budou i jednodenní vstupenky za 55 €. Jestliže však již v tuto chvíli máte v diáři termín 4. až 8. dubna vyčleněn výhradně pro wire and Tube, v rámci finanční úspory je výhodné zajistit si vstupenky online (print@home.cz). Oproti platbě na místě ušetříte 17 € (jednodenní vstup) a 18 € (permanentka). Těm, kteří se nechtějí rozptylovat logistikou „veletržního výletu“ a starost o dopravu a ubytování by raději nechali na bedrech jiných, připravila CK BVV FairTravel ve spolupráci s Messe Düsseldorf nabídku skupinových zájezdů. Díky „cestovnímu balíčku“ budete mít již dopředu zajištěnou dopravu i ubytování. Kromě třídenní návštěvy wire and Tube (první den odlet z Prahy s následným noclehem v partnerském hotelu, následují dva dny věnované návštěvě výstaviště) CK BVV FairTravel vychází vstříc i zájemcům s omezenými časovými či finančními možnostmi, pro něž jsou organizovány jednodenní zájezdy či zájezdy autobusové.

Metsearch – „Google“ (ne)jen pro strojaře

Přesto, že základní tematická linie zůstává u obou veletrhů stejná, Messe Düsseldorf se s neutuchajícím nadšením snaží o to, aby stabilní vystavovatelský základ odrážel inovace prezentovaných oborů a s novinkami přichází i nad rámec hlavního programu. Na začátku roku 2015 byla proto k veletrhům wire a Tube spuštěna nová služba – „metsearch“. Jedná se o variaci na známý vyhledávač Google, www.metsearch.net je však na rozdíl od „všepojímajícího“ Google profilován výlučně jako portál pro kompletní trh kovozpracujícího průmyslu. Zájemci zde mohou v anglickém či německém jazyce procházet databází produktů a firem, prostudovat si novinky z oborů či vyzískat informace „z pozadí“.

Indické překvapení v hale číslo třináct

Zatímco novinkou v podobě metsearch se můžete bez ohledu na čas a místo těšit i z pohodlí domova, za druhým překvapením wire a Tube je třeba vycestovat v prvním dubnovém týdnu do Düsseldorfu. Indická firma, jíž ještě v roce 2014 stačila sdílená plocha v hale 17, se rozhodla do 15. ročníku vstoupit sebevědomě jako samostatný vystavovatel a podařilo se jí získat pro sebe doposud prázdnou halu 13. Doufejme a přejme jim, aby ona pověstná třináctka v tomto případě nebyla nešťastná. Dle slov pana Kehrera však odvážný vystavovatel byl seznámen se všemi riziky a byla mu nabídnuta pomoc s dekoracemi i propagací. Proto se nenechejte odradit vzdáleností, dojděte až na konec výstavních hal a na vlastní zraky se přesvědčte, jak si s nelehkým úkolem a výstavní plochou 1000 m2 poradili Indové.

Duesseldorf, DEU. 07.04.2014. Tube Messe Halle 7.0._ 2.500 Aussteller auf 108.000 Quadratmetern in 15 Messehallen: wire 2014 und Tube 2014 zeigen vom 7. bis 11. April geballte Technologiepower auf dem Duesseldorfer Messegelaende. | 2.500 exhibitors on 108.000 square metres an 15 exhibition halls: wire 2014 and Tube 2014 present their latest innovations at Duesseldorf fairgrounds. Foto: Constanze Tillmann, Exploitation right Messe Duesseldorf, M e s s e p l a t z, D-40474 D u e s s e l d o r f, www.messe-duesseldorf.de; eine h o n o r a r f r e i e Nutzung des Bildes ist nur fuer journalistische Berichterstattung, bei vollstaendiger Namensnennung des Urhebers gem. Par. 13 UrhG (Foto: Messe Duesseldorf / ctillmann) und Beleg moeglich; Verwendung ausserhalb journalistischer Zwecke nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Urheber; soweit nicht ausdruecklich vermerkt werden keine Persoenlichkeits-, Eigentums-, Kunst- oder Markenrechte eingeraeumt. Die Einholung dieser Rechte obliegt dem Nutzer; Jede Weitergabe des Bildes an Dritte ohne Genehmigung ist untersagt | Any usage and publication only for editorial use, commercial use and advertising only after agreement; unless otherwise stated: no Model release, property release or other third party rights available; royalty free only with mandatory credit: photo by Messe Duesseldorf]

Europaweit steht die Marke fuer hochwertige Langprodukte und Rohrzubehoer aus nichtrostenden, hoch korrosions- und hitzebestaendigen (RSH) Staehlen. In 30 nichtrostenden, drei hochkorrosionsbestaendigen, zehn hitzebestaendigen und hochwarmfesten Werkstoffen sowie Duplex- und Superduplexwerkstoffen wie z.B. 1.4460, 1.4462, 1.4410 und 1.4501 bevorratet das Handelshaus Stabstahl, Rohre und Rohrzubehoer fuer anspruchsvollste Anwendungen. Ob fuer Architektur und Bauwesen, Maschinen- und Anlagenbau, Automobil-, Schiffsbau-, Chemie-, Petrochemie-, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, Medizin- und Umwelttechnik: STAPPERT steht mit 13 Unternehmen in Europa – unter dem Dach der JMS Gruppe – als Spezialist fuer Langprodukte und Rohrzubehoer aus RSH-Staehlen zudem fuer globale Einkaufsvorteile und Beschaffungssicherheit. Duesseldorf, DEU. 07.04.2014. 2.500 Aussteller auf 108.000 Quadratmetern in 15 Messehallen: wire 2014 und Tube 2014 zeigen vom 7. bis 11. April geballte Technologiepower auf dem Duesseldorfer Messegelaende. | 2.500 exhibitors on 108.000 square metres an 15 exhibition halls: wire 2014 and Tube 2014 present their latest innovations at Duesseldorf fairgrounds. Foto: Constanze Tillmann, Exploitation right Messe Duesseldorf, M e s s e p l a t z, D-40474 D u e s s e l d o r f, www.messe-duesseldorf.de; eine h o n o r a r f r e i e Nutzung des Bildes ist nur fuer journalistische Berichterstattung, bei vollstaendiger Namensnennung des Urhebers gem. Par. 13 UrhG (Foto: Messe Duesseldorf / ctillmann) und Beleg moeglich; Verwendung ausserhalb journalistischer Zwecke nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Urheber; soweit nicht ausdruecklich vermerkt werden keine Persoenlichkeits-, Eigentums-, Kunst- oder Markenrechte eingeraeumt. Die Einholung dieser Rechte obliegt dem Nutzer; Jede Weitergabe des Bildes an Dritte ohne Genehmigung ist untersagt | Any usage and publication only for editorial use, commercial use and advertising only after agreement; unless otherwise stated: no Model release, property release or other third party rights available; royalty free only with mandatory credit: photo by Messe Duesseldorf]

Duesseldorf, DEU. 07.04.2014. Tube Halle 1. 2.500 Aussteller auf 108.000 Quadratmetern in 15 Messehallen: wire 2014 und Tube 2014 zeigen vom 7. bis 11. April geballte Technologiepower auf dem Duesseldorfer Messegelaende. | 2.500 exhibitors on 108.000 square metres an 15 exhibition halls: wire 2014 and Tube 2014 present their latest innovations at Duesseldorf fairgrounds. Foto: Constanze Tillmann, Exploitation right Messe Duesseldorf, M e s s e p l a t z, D-40474 D u e s s e l d o r f, www.messe-duesseldorf.de; eine h o n o r a r f r e i e Nutzung des Bildes ist nur fuer journalistische Berichterstattung, bei vollstaendiger Namensnennung des Urhebers gem. Par. 13 UrhG (Foto: Messe Duesseldorf / ctillmann) und Beleg moeglich; Verwendung ausserhalb journalistischer Zwecke nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Urheber; soweit nicht ausdruecklich vermerkt werden keine Persoenlichkeits-, Eigentums-, Kunst- oder Markenrechte eingeraeumt. Die Einholung dieser Rechte obliegt dem Nutzer; Jede Weitergabe des Bildes an Dritte ohne Genehmigung ist untersagt | Any usage and publication only for editorial use, commercial use and advertising only after agreement; unless otherwise stated: no Model release, property release or other third party rights available; royalty free only with mandatory credit: photo by Messe Duesseldorf]

Nechte se zlákat se veletržním „trailerem“

Netoužíte-li po indické exotice opanující celou halu, pak vězte, že ani tak návštěva Düsseldorfu nebude ztraceným časem. České i slovenské země zde budou rovněž prezentovat náš národní um. Produkty „zlatých českých ručiček“ hledejte u stánku agentury CzechTrade. A v rámci nexenofobního přístupu nezapomeňte zhlédnout na www.wire.de a www.tube.de video s ohlasy vystavovatelů z Indie a Turecka, pro něž statistika ani opakování není nuda a chtějí se účastnit wire and Tube zase a znovu. Anebo se jen příjemně nalaďte sledováním krátkého spotu, kompletně natočeného v době trvání veletrhů wire and Tube 2014. Vězte, že po jeho zhlédnutí budete chtít zažít dunění pracujících strojů na vlastní uši i oči.

redakce Infocube

Mohlo by se Vám líbit

Technologie studené plazmy výrazně snižuje pachovou zátěž z gumárenské výroby

Společnost Continental Barum za poslední dvanáct let prováděla mnoho studií či testovala různé technologie vedoucí k snížení pachových emisí z výroby pneumatik. V loňském roce byla finalizován systém […]

Reportáž: GÜHRING INNOVATION DAYS 2024

Zvýšení efektivity obrábění je ve výrobních firmách trvalý proces. A je jedním z důvodů, proč firma GÜHRING – přední světový výrobce obráběcích nástrojů – pořádá pod […]

Transformace efektivity výroby: úspěšný příběh zákazníka

  • 23. dubna 2024

Přemýšleli jste někdy o tom, jak mohou strategická technologická partnerství pozvednout vaši výrobu do nových výšin? Ponořme se do skutečné proměny, které byl svědkem pan […]