Strojírenství

30. května 2019 10:37

Vyšší tvorba hodnot díky komplexní automatizaci

Flexibilní automatizací pro manipulaci s obrobky a paletami podporuje DMG MORI své zákazníky na jejich cestě k autonomní výrobě

DMG MORI chápe automatizaci svých obráběcích strojů jako rozhodující základ digitální továrny

Automatizované stroje jsou rozhodujícími komponenty digitálních továren a tím i pevnou součástí Průmyslu 4.0. Pro DMG MORI jako průkopníka digitalizace ve výrobě obráběcích strojů je automatizace strategickým polem působnosti. Nejnovějšími příklady kompetence DMG MORI v oblasti automatizace jsou robot Robo2Go 
2. generace pro flexibilní manipulaci s obrobky u soustruhů a široce pojatá řešení pro manipulaci s paletami. Na trh například přichází manipulace PH 150 s až 24 paletami a nosností 250 kg při 10 paletách. Obráběcí centrum DMU 85 monoBLOCK představuje DMG MORI poprvé s novým systémem PH 400. Obě tato řešení jsou součástí automatizačního portfolia DMG MORI, které zahrnuje celkem 50 řešení z oblasti manipulace s obrobky a paletami. Paletové systémy se dělí na lineární a kruhové, zatímco manipulace s obrobky se dodává jako robotická nebo v portálovém provedení.

S nosností až 800 kg je PH 400 v portfoliu DMG MORI ideálním doplňkem kruhového zásobníku palet

Svým komplexním přístupem se joint venture DMG MORI HEITEC chápe jako dodavatel modulárních, navzájem sladěných automatizačních řešení. DMG MORI HEITEC podporuje společnost DMG MORI při vývoji a realizací flexibilních automatizačních řešení, například pro obrobky. Kompetence v oblasti automatizace manipulace s paletami je přímo integrovaná do výrobních závodů DMG MORI. Ze souhry inženýringu těchto závodů DMG MORI a automatizační kompetence na straně DMG MORI HEITEC získávají uživatelé individuálně uzpůsobené, průchozí a procesně bezpečná řešení – vše z jedné ruky.  „Výrobní buňky a systémy s možností individuálního nastavení a přizpůsobení potřebám zákazníků realizujeme zásadně na bázi modulární stavebnice,“ vysvětluje Kai Lenfert, společně s Markusem Rehmem jednatelem společnosti DMG MORI HEITEC GmbH. To je rozhodujícím aspektem, zejména pro malé a střední podniky. Pro DMG MORI je důležité pouze vyřešení problému, přičemž sází na perspektivní přístup k řešení řetězce tvorby hodnot.

Jde také o to sledovat důležité dopady automatizace na celkovou výrobu v její komplexnosti. Kai Lenfert uvádí jednoduchý, ale názorný příklad: „Zákazník, který si díky automatizaci výroby otevře možnost bezobslužné noční směny, musí být také schopen připravit potřebné zdroje před samotnou výrobou i kapacity v oblasti dalšího zpracování.“ Čím komplexnější je úloha, o to detailněji je nutno zařízení navrhnout, a to především s přihlédnutím k integraci tvorby hodnot.

Komplexní přehled díky digitálnímu inženýringu
Na základě bezprostřední interakce s výrobními závody DMG MORI může společnost DMG MORI HEITEC plánovat každý automatizační projekt velmi konkrétně, s virtuálním obrazem v reálném čase, a optimalizovat jej s přihlédnutím k podmínkám u zákazníka. Digitální inženýring se zobrazením reálných strojů a zařízení v podobě digitálního dvojčete a s možností analytické předpovědi událostí chápe DMG MORI HEITEC jako důležitý stavební kámen prosíťované inteligentní výroby. Je dokonce možné již před instalací systému na počítači prosimulovat jeho rozjezd s konkrétními výrobními programy zákazníků. To zákazníkovi zaručuje vysokou bezpečnost investice, rychlou instalaci a uvedení zařízení do provozu v jeho závodě a nepřekonatelně rychlý rozjezd výroby. Čas potřebný pro uvedení systému do provozu lze takto zkrátit až o 80 procent. Co je však nejdůležitější: zákazník může na základě poznatků z virtualizovaných výsledků digitálního inženýringu již ve fázi rozhodování velmi přesně odhadnout, jak se systém projeví v jeho procesním řetězci a co případně musí podniknout, aby zajistil efektivní provoz systému a celé své výroby.

Portfolio DMG MORI v oblasti automatizace

Procesy s robotem Robo2Go 2nd generation lze programovat

Robo2Go 2nd generation:
snadno programovatelná flexibilní automatizace
Na veletrhu AMB představila společnost DMG MORI novinku ze svého automatizačního portfolia: druhou generaci robotů Robo2Go, které lze nasadit jak u soustružnických center řad CLX a CTX, tak i u soustružnicko­‑frézovacích center řady CTX TC určených pro kompletní obrábění. Flexibilní robotickou automatizaci lze snadno ovládat pomocí nového softwaru. Na základě předdefinovaných programových modulů lze procesy s využitím robotu Robo2Go 2nd generation naprogramovat rychle a snadno i bez znalostí programování robotů. Teach­‑in pro nový obrobek trvá méně než 5 minut, a Robo2Go 2nd generation se tak stává ideálním a flexibilním řešením pro malé až středně velké dávky.

PH 400:
automatizace s nosností až 800 kg
Po úspěchu paletového systému PH 150, který společnost DMG MORI již instalovala více než stokrát, rozšířil tento výrobce obráběcích strojů nyní své portfolio v oblasti automatizované manipulace s paletami o nový systém PH 400 – ideální doplněk k již osvědčenému kruhovému zásobníku. Centra řad DMU monoBLOCK a duoBLOCK lze nyní automatizovaně zásobovat i velkými paletami. Nosnost systému PH 400 je 530 kg ve verzi s dvanácti paletami a 800 kg, je­‑li zařízení koncipované pro šest nebo osm palet.
S maximálním průměrem obrobků 850 mm a výškou 1 000 mm je PH 400 ideálním automatizačním řešením pro stroje DMU 80 P duoBLOCK a DMU 90 P duoBLOCK.


cz.dmgmori.com

Mohlo by se Vám líbit

KUKA udává trendy v robotické automatizaci, která mění budoucnost

Hannover Messe 2021, který probíhal online, patří minulosti. Jeho hlavní téma bylo věnováno budoucnosti automatizace. V množství firem prakticky z celého světa, které na něm prezentovaly své […]

175 milionu vyrobených vaček ve Šroubárně Kyjov!

Šroubárna Kyjov vyrábí vačky do motorů už deset let Vačky do motorů z české oceli směřují už deset let z jihomoravského Kyjova do světově proslulých automobilek. Většina […]

Společnost ENGEL opět roste

Krátce před začátkem sympózia live e-symposium 2021 zveřejnila pořádající společnost ENGEL optimistickou vyhlídku na současný obchodní rok. „Stav našich objednávek je na stejně vysoké úrovni […]