Strojírenství

10. března 2015 13:24

Výhody implementace ERP systému

Mnoho firem se domnívá, že IS jim přináší jen práci navíc, spoustu promarněného času a nevratnou investici. Stále však existují subjekty, které vidí sklenici spíše poloplnou než poloprázdnou a uvědomují si výhody IS. Důkazem je také číslo 192, které symbolizuje počet zákazníků společnosti Control.

Inzerce

Široké spektrum zákazníků z různých oborů činností, kteří dokázali ocenit přínosy IS Dialog 3000S jsou dnes našimi spokojenými klienty, kteří pracují na rozvoji svých podniků a mnohdy se také podílejí na vývoji samotného IS.

IS s sebou přináší především zvýšení efektivity výrobního procesu a odhalení nevyužitých kapacit podniku, které mu mohou přinést vyšší zisky. Díky nasazení IS dochází ke zprůhlednění procesů, ale také systému odměňování – každý vyrobený kus je danému pracovníkovi zaevidován do systému spolu s celkovým časem na pracovišti a následně je podle toho také hodnocen. Nyní je možné také evidovat jednotlivé šarže materiálu, zpětně je pro danou zakázku dohledat a prokázat tak požadovanou kvalitu výrobků. Nasazením zobrazovacích terminálů do výroby je zajištěna pružná práce s aktuální výkresovou dokumentací, také je možné sledovat seznam zakázek pro daný den či směnu a plnění plánu. Jde tedy také o motivační nástroj pro pracovníka.

O přínosech IS Dialog 3000S můžete přesvědčit v přehledu referencí, který naleznete na našem webu www.control.cz.

Jak nasadit IS, aby byl zákazník spokojený?

Velmi důležitým krokem před výběrem IS definovat své požadavky na IS. Pokud jsou představy shodné s funkcionalitami nabízeného IS, následuje většinou podpis smlouvy. Poté nastává nejdůležitější fáze projektu – analýza současného stavu daného podniku a mapování firemních procesů. V této fázi pracujeme se všemi zainteresovanými osobami a diskutujeme o jejich pracovních postupech a systému zadávání dat a práce s nimi. Mnohdy již v této fázi odhalíme slabá místa firemních procesů a vzniká zde prostor pro návrh upraveného řešení. Konečný význam a přínos systému se však začíná projevovat až po jeho implementaci a po určitém čase provozu. Při vstupní analýze maximálně dbáme na to, abychom zachytili jakoukoliv maličkost, která nám pomůže dotvořit celkový obraz společnosti, tak abychom byli schopni navrhnout informační systém co nejvíce na tělo našim zákazníkům.

Po podrobné analýze podniku zpracujeme celkový harmonogram implementace. Jako projektově řízená společnost využíváme pro účely evidence projektu modul Řízení projektů v Dialog 3000S. Modul nabízí přesnou evidenci počátku projektu, jeho průběh a samozřejmě konec. Vycházíme z Ganttova diagramu a do projektu zahrnujeme veškeré osoby, které se na dokončení projektu podílí. Zákazníkovi přineseme tedy přesný harmonogram, přesně ví, který z našich pracovníků jej navštíví, kdy a čemu se budou společně věnovat při implementaci. Samozřejmostí je možnost náhledu zákazníka do našeho projektu, aby se přesvědčil, jestli práce probíhá dle harmonogramu a dojde k dokončení ve stanoveném termínu. Díky 20letým zkušenostem jsem schopni velmi přesně odhadnout celková délka implementace.

V průběhu samotného nasazování systému stále intenzivně komunikujeme s uživateli. Naším prvořadým cílem je spokojený zákazník a uživatel. V rámci implementace probíhá také intenzivní školení uživatelů, aby si postupně osahali práci s IS Dialog 3000S, nasloucháme jejich potřebám a snažíme se o předání co nejvíce užitečných informací, tím docílíme bezproblémové obsluhy IS. V průběhu nasazování a proškolování zaměstnanců také probíhají kontrolní dny, kde jsou předkládány plány jedné strany – dodavatele a skutečný vývoj implementace na straně druhé – u zákazníka. Kontrolní mechanismus v průběhu celého projektu má svůj význam, neboť jak se firma každým dnem vyvíjí, tak se samozřejmě mohou měnit i její požadavky. Mnohdy je potřeba Informační systémy Výhody implementace ERP systému 1 2015 63 doplnit do samotného projektu další prostor pro nasazení různých doplňků, na něž vznikly požadavky až se samotnou implementací dané vývojem společnosti.

Školení

Nasazení, respektive proškolení uživatelů pro práci s IS může probíhat několika způsoby. Tradičně postupujeme tak, že uživatele nejprve proškolíme na základní funkce a samozřejmě poskytneme manuál. Po teoretické části následuje asistovaná práce se samotným systémem zadáváním reálných dat přímo do systému. Máme však zkušenost s proškolováním přímo v provozu a pro zkrácení času přenosu dat byl zvolen postup školení přímo na ostrých datech. Jedná se však o specifický případ, který je možné aplikovat po vzájemné dohodě a také především u malého podniku s několika málo uživateli, jako tomu bylo například ve společnosti CNC Soufrez.

Z pohledu projektového řízení lze říci, že projekt je ukončen dnem, kdy je nasazený IS Dialog 3000S naplněn potřebnými daty, důkladně otestován a předán do provozu. Z pohledu společnosti je pro nás každá zakázka jeden nekonečný příběh. Neustále je potřeba jít s dobou a modernizovat systém na naší straně, ale také firmy se rozrůstají, mění své požadavky apod. A proto se den co den naši odborní konzultanti vydávají k našim zákazníkům, aby jim pomohli uspokojit jejich potřeby a realizovat jejich sny o bezproblémovém chodu firmy za pomoci IS Dialog 3000S.

Ing. Kateřina Huráková, www.control.cz

Control spol. s r. o.
Dukelská 559
742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel.: +420 556 702 895

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]