Strojírenství

16. května 2016 15:03

Veletrh O&S 2016 nabídne širokou škálu témat z oblasti technologií povrchových úprav

Veletrh O & S se už nyní představuje v tom nejlepším světle díky nové službě komentovaných prohlídek a rozšířenou akcí „World of Surface Treatment“ (Svět povrchových úprav). Veletrh ve Stuttgartu se koná se od 31. května do 2. června. Počet přihlášených vystavovatelů je srovnatelný s rokem 2014.

Každé dva roky veletrh nazvaný International Trade Fair for Surface Treatments and Coatings nabízí vše z oblasti technologií pro povrchové úpravy. Jedním z oborů, na které se tato akce zaměřuje, je galvanizační technologie.

Během všech tří dnů veletrhu – což je v případě O & S premiéra – budou pro zájemce z řad návštěvníků uspořádány komentované prohlídky na následující témata: „Povrchové úpravy budoucnosti – multifunkční nátěry v souladu s normou REACH“ a „Stroje a zařízení zaručující maximální spolehlivost procesů a kvalitu výrobků“. Dvakrát denně provedou školení průvodci skupiny návštěvníků veletrhu expozicemi, kde navštíví jednotlivé stánky firem zaměřených na některé z výše uvedených oblastí. Díky tomu se návštěvníkům z řad profesionálů dostane zevrubného přehledu všech výrobků a služeb z oblasti jejich zájmu.

Prohlídka 1 – „Povrchové úpravy budoucnosti – multifunkční nátěry v souladu s normami REACH“ – objasňuje dosavadní vývoj v oblasti povrchových úprav v zájmu plnění aktuálních požadavků i s ohledem na na praktické vlastnosti materiálů. V poslední době uživatelé stále častěji vyžadují povrchové úpravy, které odolávají jak korozi, tak běžnému opotřebení. Zároveň chemická politika Evropské unie REACH vyžaduje po výrobcích nátěrů přísnější testy jejich výrobků s ohledem na potenciální rizika plynoucí z použitých surovin. Během této návštěvy budou různé firmy předvádět procesy využívané pro provádění vícevrstvých nátěrů, zatímco jiné představí výhody kombinovaných procesů. V rámci masové výroby je nezbytné zajistit spolehlivost procesů a udržitelnost vysoké kvality. Pokud jde o povrchové úpravy, nejlepší cestou zajištění spolehlivosti a udržitelnosti kvality je využívání automatizovaných systémů a prvotřídních nástrojů. Tato problematika představuje náplň druhé komentované prohlídky („Stroje a zařízení zaručující maximální spolehlivost procesů a kvalitu výrobků“). Návštěvníci z řad expertů si prohlédnou řadu automatických analytických systémů pro široké užití, například v galvanizaci, nástroje, procesy nanášení laku, předběžnou a následnou povrchovou úpravu nebo proces termického stříkání.

O & S nabízí řešení v oblasti povrchových úprav a galvanizace a představuje obory, kde se tyto technologie využívají. Coby mezioborová platforma v těchto průmyslových odvětvích O & S postihuje všechny oblasti technologií pro povrchové úpravy. Představeny jsou procesy nanášení laků na povrchy jako kovy, plasty, sklo a keramika. Odborníci na galvanizaci představují jednu z největších skupin vystavovatelů zastoupených na této akci, značná pozornost ale bude věnována i problematice plazmatických nástřiků, přístrojovému vybavení a nanotechnologiím. Veletrh O & S se koná vždy jednou za dva roky.

Zásadním magnetem O & S budou přednášky odborníků na mezioborovém Uživatelském fóru. Při těchto prezentacích bude poskytováno simultánní tlumočení do němčiny a angličtiny. V roce 2014 se ho účastnilo asi 1 000 návštěvníků, kteří tak mohli sbírat informace a vyměňovat si zkušenosti s kolegy v oboru.

OundS-messe.de

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]