Strojírenství

16. května 2016 15:03

Veletrh O&S 2016 nabídne širokou škálu témat z oblasti technologií povrchových úprav

Veletrh O & S se už nyní představuje v tom nejlepším světle díky nové službě komentovaných prohlídek a rozšířenou akcí „World of Surface Treatment“ (Svět povrchových úprav). Veletrh ve Stuttgartu se koná se od 31. května do 2. června. Počet přihlášených vystavovatelů je srovnatelný s rokem 2014.

Každé dva roky veletrh nazvaný International Trade Fair for Surface Treatments and Coatings nabízí vše z oblasti technologií pro povrchové úpravy. Jedním z oborů, na které se tato akce zaměřuje, je galvanizační technologie.

Během všech tří dnů veletrhu – což je v případě O & S premiéra – budou pro zájemce z řad návštěvníků uspořádány komentované prohlídky na následující témata: „Povrchové úpravy budoucnosti – multifunkční nátěry v souladu s normou REACH“ a „Stroje a zařízení zaručující maximální spolehlivost procesů a kvalitu výrobků“. Dvakrát denně provedou školení průvodci skupiny návštěvníků veletrhu expozicemi, kde navštíví jednotlivé stánky firem zaměřených na některé z výše uvedených oblastí. Díky tomu se návštěvníkům z řad profesionálů dostane zevrubného přehledu všech výrobků a služeb z oblasti jejich zájmu.

Prohlídka 1 – „Povrchové úpravy budoucnosti – multifunkční nátěry v souladu s normami REACH“ – objasňuje dosavadní vývoj v oblasti povrchových úprav v zájmu plnění aktuálních požadavků i s ohledem na na praktické vlastnosti materiálů. V poslední době uživatelé stále častěji vyžadují povrchové úpravy, které odolávají jak korozi, tak běžnému opotřebení. Zároveň chemická politika Evropské unie REACH vyžaduje po výrobcích nátěrů přísnější testy jejich výrobků s ohledem na potenciální rizika plynoucí z použitých surovin. Během této návštěvy budou různé firmy předvádět procesy využívané pro provádění vícevrstvých nátěrů, zatímco jiné představí výhody kombinovaných procesů. V rámci masové výroby je nezbytné zajistit spolehlivost procesů a udržitelnost vysoké kvality. Pokud jde o povrchové úpravy, nejlepší cestou zajištění spolehlivosti a udržitelnosti kvality je využívání automatizovaných systémů a prvotřídních nástrojů. Tato problematika představuje náplň druhé komentované prohlídky („Stroje a zařízení zaručující maximální spolehlivost procesů a kvalitu výrobků“). Návštěvníci z řad expertů si prohlédnou řadu automatických analytických systémů pro široké užití, například v galvanizaci, nástroje, procesy nanášení laku, předběžnou a následnou povrchovou úpravu nebo proces termického stříkání.

O & S nabízí řešení v oblasti povrchových úprav a galvanizace a představuje obory, kde se tyto technologie využívají. Coby mezioborová platforma v těchto průmyslových odvětvích O & S postihuje všechny oblasti technologií pro povrchové úpravy. Představeny jsou procesy nanášení laků na povrchy jako kovy, plasty, sklo a keramika. Odborníci na galvanizaci představují jednu z největších skupin vystavovatelů zastoupených na této akci, značná pozornost ale bude věnována i problematice plazmatických nástřiků, přístrojovému vybavení a nanotechnologiím. Veletrh O & S se koná vždy jednou za dva roky.

Zásadním magnetem O & S budou přednášky odborníků na mezioborovém Uživatelském fóru. Při těchto prezentacích bude poskytováno simultánní tlumočení do němčiny a angličtiny. V roce 2014 se ho účastnilo asi 1 000 návštěvníků, kteří tak mohli sbírat informace a vyměňovat si zkušenosti s kolegy v oboru.

OundS-messe.de

Mohlo by se Vám líbit

Síťový portál PCH od společnosti Parker Hannifin poskytuje trhu nový přístup ke komunikačním modulům Ethernet pro automatizaci v továrnách

Nové inovace otevírají cestu ke snížení nákladů na stroje, zkrácení doby spouštění a menšímu množství prostojů Společnost Parker Hannifin, která je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů […]

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]