Strojírenství

28. července 2021 08:51

V akademii NSK byl zpřístupněn on-line školicí modul pro kontinuální lití

Populární online platforma akademie NSK byla nyní doplněna o nový školicí modul pro kontinuální lití. Nejnovější modul, který přibyl v sekci metalurgie, je vhodný pro všechny, kdo se podílejí na specifikaci ložisek, jež musí odolávat drsným pracovním podmínkám v zařízeních pro kontinuální lití. Stejně jako u všech ostatních školicích modulů dostupných v akademii NSK obdrží registrovaní uživatelé, kteří dokončí kurz a v testu dosáhnou alespoň 80% úspěšnosti, certifikát.

Extrémní provozní podmínky, které panují u strojů pro plynulé lití, ohrožují spolehlivost a životnost ložisek, a proto musí být jejich výběru věnována řádná pozornost. Mezi problematické faktory patří velké tepelné a mechanické zatížení, velmi malé rychlosti pohybu a značný průhyb válců, nemluvě o nejběžnější příčině selhání ložisek: diferenciálním tření mezi valivými tělesy a oběžnou dráhou.

V úvodu nového školicího modulu se účastníci dozvědí více o procesu kontinuálního lití a o použitých strojích, se zvláštním zaměřením na technologii dvou licích proudů. Následuje podrobný výklad o ložiscích, zaměřený zejména na ložiska soudečková a jejich schopnosti snášet velká zatížení, nesouosost a tepelnou roztažnost hřídele a také na to, jak se tento typ ložisek dokáže vypořádat s kluzným třením.

Nový školicí modul NSK zahrnuje také válečková ložiska. Čárový styk mezi válečky a oběžnou dráhou zabraňuje vzniku diferenciálního kluzného tření a s tím spojeného opotřebení, aby byla zajištěna spolehlivost a velká trvanlivost ložisek.

Stručně shrnuto, nejnovější školicí modul umožňuje pochopit základní principy výběru ložisek pro zařízení kontinuálního lití. Modul je užitečný pro každého, kdo pracuje v oboru kontinuálního lití, od prodeje a technické podpory přes výzkum a vývoj až po údržbu a inženýrské služby.

V době, kdy jsou školení na dálku vzhledem k probíhající pandemii důležitější než kdy dříve, může akademie NSK pomoci uživatelům této platformy rozšířit si znalosti, které denně používají, aby dokázali využívat nejnovější ložiska NSK k maximalizaci životnosti stroje.

Modul je možné najít na www.nskacademy.com (od nových uživatelů je vyžadována krátká a snadná registrace).

– Nejnovější školicí modul umožňuje pochopit základní principy výběru ložisek pro zařízení kontinuálního lití


www.nskeurope.com

Mohlo by se Vám líbit

Síťový portál PCH od společnosti Parker Hannifin poskytuje trhu nový přístup ke komunikačním modulům Ethernet pro automatizaci v továrnách

Nové inovace otevírají cestu ke snížení nákladů na stroje, zkrácení doby spouštění a menšímu množství prostojů Společnost Parker Hannifin, která je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů […]

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]