Strojírenství

28. července 2021 08:51

V akademii NSK byl zpřístupněn on-line školicí modul pro kontinuální lití

Populární online platforma akademie NSK byla nyní doplněna o nový školicí modul pro kontinuální lití. Nejnovější modul, který přibyl v sekci metalurgie, je vhodný pro všechny, kdo se podílejí na specifikaci ložisek, jež musí odolávat drsným pracovním podmínkám v zařízeních pro kontinuální lití. Stejně jako u všech ostatních školicích modulů dostupných v akademii NSK obdrží registrovaní uživatelé, kteří dokončí kurz a v testu dosáhnou alespoň 80% úspěšnosti, certifikát.

Extrémní provozní podmínky, které panují u strojů pro plynulé lití, ohrožují spolehlivost a životnost ložisek, a proto musí být jejich výběru věnována řádná pozornost. Mezi problematické faktory patří velké tepelné a mechanické zatížení, velmi malé rychlosti pohybu a značný průhyb válců, nemluvě o nejběžnější příčině selhání ložisek: diferenciálním tření mezi valivými tělesy a oběžnou dráhou.

Inzerce

V úvodu nového školicího modulu se účastníci dozvědí více o procesu kontinuálního lití a o použitých strojích, se zvláštním zaměřením na technologii dvou licích proudů. Následuje podrobný výklad o ložiscích, zaměřený zejména na ložiska soudečková a jejich schopnosti snášet velká zatížení, nesouosost a tepelnou roztažnost hřídele a také na to, jak se tento typ ložisek dokáže vypořádat s kluzným třením.

Nový školicí modul NSK zahrnuje také válečková ložiska. Čárový styk mezi válečky a oběžnou dráhou zabraňuje vzniku diferenciálního kluzného tření a s tím spojeného opotřebení, aby byla zajištěna spolehlivost a velká trvanlivost ložisek.

Stručně shrnuto, nejnovější školicí modul umožňuje pochopit základní principy výběru ložisek pro zařízení kontinuálního lití. Modul je užitečný pro každého, kdo pracuje v oboru kontinuálního lití, od prodeje a technické podpory přes výzkum a vývoj až po údržbu a inženýrské služby.

V době, kdy jsou školení na dálku vzhledem k probíhající pandemii důležitější než kdy dříve, může akademie NSK pomoci uživatelům této platformy rozšířit si znalosti, které denně používají, aby dokázali využívat nejnovější ložiska NSK k maximalizaci životnosti stroje.

Modul je možné najít na www.nskacademy.com (od nových uživatelů je vyžadována krátká a snadná registrace).

– Nejnovější školicí modul umožňuje pochopit základní principy výběru ložisek pro zařízení kontinuálního lití


www.nskeurope.com

Mohlo by se Vám líbit

ŠKODA AUTO otevírá AIM.Lab ve spolupráci s VŠB- Technickou univerzitou Ostrava

Laboratoř umělé inteligence představuje v českém automobilovém průmyslu unikátní projekt  Pokračování úspěšné spolupráce mezi ŠKODA AUTO a VŠB–TUO Propojení teorie a praxe posiluje pozici a […]

Nedostatek zaměstnanců roste

Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky průzkumu Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem pro čtvrté čtvrtletí 2021, který se zaměřuje na to, jak je pro zaměstnavatele náročné obsadit […]

Ložiskové jednotky Self-Lube® od NSK ušetří ocelárně 292 136 EUR ročně

V určitých oborech a určitých aplikacích jsou na ložiska kladeny zvláště velké požadavky. Jedním z příkladů je výroba oceli, kde agresivní provozní prostředí přináší zvýšenou […]