Strojírenství

10. března 2016 14:17

TNC 640 – CNC řízení obráběcího stroje v informačním systému procesů řízení výroby a zpracování zakázek

Hospodárná výroba vyžaduje účinně fungující procesní řetězec. Jedině v takovém případě může hladce probíhat komunikace i výměna znalostí mezi všemi účastníky procesu. Rozhodující je přitom řídicí systém, protože leží v klíčové pozici procesního řetězce. Systém TNC 640 je pro tuto úlohu dobře vybaven.

Každý provoz je pochopitelně zcela individuální a má svoji vlastní filozofii organizace postupů. Velikost podniku, hloubka výrobního sortimentu, velikost série nebo strojový park definují zcela specifické rámcové podmínky. Avšak podstatné články a kroky procesního řetězce jsou srovnatelné. Ten musí plynule vzájemně propojovat konstrukci, programování, simulaci, přípravu výroby i výrobu. A při digitálním zpracování zakázek musí být umožněna komunikace a přenos dat všemi směry. Konečným cílem všech těchto opatření a investic je získat vyšší efektivitu provozu.

Inzerce

Plynule a bez ztráty dat od myšlenky k obrobku: moderní procesní řetězec s integrovaným řízením TNC 640

Centrálou je řídicí systém

V klíčové pozici digitálního zpracování zakázek je CNC řízení. Při digitálním zpracování zakázek je posledním článkem zpracování dat předtím, než se bity a bajty promění na mechanické pohyby stroje, třísku a požadovaný obrobek. Ve stroji naopak během obrábění vzniká množství dat a informací, která jsou zapotřebí na jiném místě procesního řetězce.

Plynule a bez ztráty dat od myšlenky k obrobku: moderní procesní řetězec s integrovaným řízením TNC 640.

Patří sem informace o úpravách programu obrábění provedených v CNC řízení, jakož i data pro zajištění kvality. Jejich aktuální stav musí být trvale k dispozici všem pracovním postupům, které se podílejí na výrobním procesu.

 

Rychlý a bezztrátový přenos těchto digitálních vědomostí vyžaduje průběžnou dostupnost elektronických výrobních podkladů. Proto musí být zajištěn jednoduchý přímý přístup k datům zakázky, jako jsou např. technické výkresy, data CAD, NC program, data nástrojů, pracovní příkazy, osazovací seznamy, skladové informace atd. Avšak přímou cestou musí být dále předávána také digitální data zakázky, jako jsou např. snímky nebo zkušební protokoly, vzniklé během výroby.

TNC 640 splňuje všechny předpoklady

Aby mohlo CNC řízení splňovat všechny důležité funkce v rámci digitálního zpracování zakázek, musí být individuálně přizpůsobeno stávajícímu procesnímu řetězci. A jelikož procesy nejsou neměnné, musí být navíc otevřeno změnám a dalšímu vývoji.

CNC řízení TNC 640 je díky svojí perspektivní softwarové platformě pro všechny tyto požadavky dokonale vybaveno. Nabízí operátorovi stroje vysoký stupeň podpory při nejrůznějších úlohách a zajišťuje tak krátké časy odezvy. Pro začlenění systému TNC 640 do procesního řetězce a zobrazení požadovaných dat na uživatelském rozhraní nabízí společnost HEIDENHAIN dvě odlišná řešení.

Bez vlivu na CNC obrábění a na výkon stroje: kombinace řízení TNC 640 s průmyslovým počítačem jako je HEIDENHAIN IPC 6641

Standardní funkce s vysokým praktickým využitím

TNC 640 nabízí již v základním provedení přístup k datům výrobního procesu přímo na řídicím systému prostřednictvím CAD prohlížeče, PDF prohlížeče a webového prohlížeče Mozilla Firefox. Pro zobrazení prohlížeče není nutno instalovat žádný program. Obsluha webových dokumentačních nebo ERP systémů je přitom možná stejně jako přístup k e-mailové schránce.

Praktické využití standardních funkcí je nabíledni. Příkladem jsou třeba chybějící data ze strany zadavatele zakázky. Zakázky jsou často vyřizovány chvatně a zadavatel pošle potřebná data jako DXF soubor e-mailem. V systému TNC 640 má operátor stroje přímý přístup k e-mailové schránce a stáhne si přijatý DXF soubor. V řízení TNC 640 si může tento soubor otevřít, vybrat potřebná data a spustit výrobní proces. Hledání jiného řešení ani podpora kolegů nejsou nutné.

Přístup na počítač s Windows: Opce 133 REMOTE DESKTOP MANAGER

Opce 133 REMOTE DESKTOP MANAGER je rozšířeným řešením integrace CNC řízení TNC 640 do procesního řetězce. Umožňuje pouhým stisknutím tlačítka na klávesnici řídicího systému pohodlně přepnout z obrazovky řízení do uživatelského prostředí počítače. Může to být jak počítač v lokální síti, tak i průmyslový počítač (IPC) jako je IPC 6641 společnosti HEIDENHAIN ve skříni rozváděče stroje. Kombinaci tlačítek pro přepnutí si může uživatel libovolně zvolit v nastavení TNC 640.

Operátor stroje získá přímo na řídicím systému plný přístup ke všem IT systémům procesního řetězce. Může tak na řízení TNC 640 snadno obsluhovat a používat všechny běžné aplikace, např. správu, dokumentování a vizualizace. Výpočtově náročné úlohy v oblasti CAD/CAM nemají žádný vliv na CNC obrábění a na výkon stroje.

Jak jednoduché a výhodné to je, vidíte na dvou příkladech z praxe

Produktivní práci ve výrobě stále znovu komplikují například nedostatečně okótované výkresy. Namísto zbytečných pochůzek a zdlouhavého pátrání si operátor stroje jednoduše vyvolá CAD model. Díky tomu má potřebné rozměry a údaje rychle na stroji, i když kolegové z konstrukčního oddělení nejsou právě k dispozici.

Ve druhém případě byla součást pro zakázku s kritickým termínem naprogramována v CAM systému. Operátor stroje na dílně zjistí, že nástroj plánovaný pro obrábění má povolený větší posuv. Proto by chtěl program obrábění změnit, aby využil tuto výhodu pro efektivnější práci. Proto spustí přímo z řízení TNC 640 aplikaci CAM, zvýší posuv a vygeneruje nový NC program. Následně načte nový NC program a pokračuje v obrábění. Nové hodnoty posuvu jsou v CAM systému viditelné všem účastníkům procesu a jsou také centrálně uložené.


TNC 640 v řetězci řídích procesů: Přednosti integrace
• Přímý přístup k aplikacím pod Windows z řídicího systému TNC 640: Obsluha CAD/CAM systémů nebo správa zakázek
• Zvýšení konkurenceschopnosti optimalizací toku informací: Zacelení informačních mezer a úspora cenných zdrojů i času
• Využití PC funkcí na stroji: Dálkový přístup bez ovlivnění výkonnosti stroje
• Zvýšení efektivity výroby: Průběžná výměna dat a vzájemné přizpůsobení procesů
• Použití standardních funkcí: Zlepšení procesů na dílně bez dodatečných opcí


www.heidenhain.cz 

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]