Strojírenství

17. května 2017 14:39

Technologie obrábění na CNC soustruhu

Velice ráda jsem přijala pozvání do Velkého Meziříčí na jeden z mnoha odborných seminářů pořádaných společností WNT Česká Republika s. r. o., která na našem trhu nabízí přesné nástroje pro třískové obrábění.

Inzerce

Tématem byla tentokrát technologie obrábění na CNC soustruhu a pozváni byli pečlivě vybraní zákazníci, kterým je toto téma profesně velmi blízké.

I přes start plánovaný na 10. hodinu se většina návštěvníků dostavila mnohem dříve, a před začátkem vlastní akce panoval ve vstupní hale debatní šum, navíc provoněný skvělou kávou, kterou společně se svými kolegy chystal i servíroval přímo jednatel WNT ČR, pan Antonín Holub.

Přátelská a uvolněná atmosféra se přenesla i do přednášecího sálu, kde probíhala teoretická část semináře. Slova se ujal technický manažer společnosti Ing. Jan Gryč, který je nejen zkušeným řečníkem, ale především odborníkem na danou problematiku. Během diskuze se probrala pestrá škála výrobních operací, jako soustružení závitů, technologie zapichování a upichování včetně axiálních zápichů, axiální i radiální obrábění poháněnými jednotkami, probraly se zkušenosti s obráběnými materiály, došlo na různá doporučení k nastavení optimálních řezných podmínek včetně bezpečného upnutí a jejich rozdílů v praktickém použití. Svůj prostor dostala témata utvařečů a funkcí pro optimální tvarování třísky, řezné materiály a jejich porovnání dle vlastností a opět s doporučeními pro praktické využití.

Před zahájením praktické části byli návštěvníci seznámeni s obsahem obrábění, s prezentovanými nástroji WNT, s vybavením dílny a s produkty od partnerů Vason, DTS, Zoller a Enprag.

Následovala ukázka operací na soustružnickém CNC centru GT250MA YCM, které na náš trh dodává společnost Vason. V pracovním prostoru stroje je umístěna kamera, která obraz přenáší na velkou obrazovku, a tím má každý přehled o tom, co se právě ve stroji děje. Proces obrábění byl odborně komentován a po skončení jednotlivých operací měli posluchači možnost nahlédnout a diskutovat o výsledku. K prováděným operacím patřilo vnější a vnitřní soustružení, hrubování a dokončování, zapichování a upichování, obrábění multifunkčním nástrojem EcoCut a dále mnoho dalších operací. Obrábění bylo prezentováno na více jakostech obráběných materiálů tak, aby si posluchači udělali představu o rozdílném přístupu s ohledem na obrobitelnost obráběných materiálů. Při axiálním zapichování v nerezové oceli se sami přítomní mohli přesvědčit, že ke zlomení nástroje stačí málo a že právě tato skupina materiálů, která patří mezi hůře obrobitelné, vyžaduje zvláštní přístup při výběru nástrojů a řezných podmínek. Pan Gryč vše opět náležitě vysvětlil a poskytl několik rad, jak správně postupovat, aby obrábění i v takových obtížných případech bylo bezpečné a spolehlivé.

Semináře jsou ukončené diskuzí, cílenými dotazy pro zopakování načerpaných znalostí a zaslouženým udělením certifikátu na dané téma. Semináře společnosti WNT Česká Republika jsou velice oblíbené a jejich kapacita je ihned naplněna. Je proto důležité sledovat vypsané termíny na webových stránkách společnosti www.wnt.com.

redakce Infocube

Mohlo by se Vám líbit

Německá výroba obráběcích strojů dále stagnuje. Očekává se pokles výroby. Nové objednávky nejsou na obzoru.

Prodej obráběcích strojů členských firem svazu VDW je v současné době stále podporován nevyřízenými objednávkami. Na obzoru se nerýsuje žádná pozitivní změna trendu v objednávkách. Ve […]

AI na veletrhu HANNOVER MESSE: Klíč ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslu

Posílení konkurenceschopnosti, ochrana klimatu, podpora prosperity – to jsou hlavní úkoly, které dnes stojí před průmyslem. Klíčem ke zvládnutí těchto výzev jsou inovativní technologie. Jak […]

OSTROJ pokračuje v investicích do energetických úspor. Loni ušetřil téměř 3 miliony Kč

OSTROJ, jedna z předních strojírenských firem v České republice s více než sedmdesátiletou historií, čelí v posledních letech rapidnímu nárůstu nákladů na energie, a to v desítkách milionů korun. V roce […]