Strojírenství

17. května 2017 14:39

Technologie obrábění na CNC soustruhu

Velice ráda jsem přijala pozvání do Velkého Meziříčí na jeden z mnoha odborných seminářů pořádaných společností WNT Česká Republika s. r. o., která na našem trhu nabízí přesné nástroje pro třískové obrábění.

Inzerce

Tématem byla tentokrát technologie obrábění na CNC soustruhu a pozváni byli pečlivě vybraní zákazníci, kterým je toto téma profesně velmi blízké.

I přes start plánovaný na 10. hodinu se většina návštěvníků dostavila mnohem dříve, a před začátkem vlastní akce panoval ve vstupní hale debatní šum, navíc provoněný skvělou kávou, kterou společně se svými kolegy chystal i servíroval přímo jednatel WNT ČR, pan Antonín Holub.

Přátelská a uvolněná atmosféra se přenesla i do přednášecího sálu, kde probíhala teoretická část semináře. Slova se ujal technický manažer společnosti Ing. Jan Gryč, který je nejen zkušeným řečníkem, ale především odborníkem na danou problematiku. Během diskuze se probrala pestrá škála výrobních operací, jako soustružení závitů, technologie zapichování a upichování včetně axiálních zápichů, axiální i radiální obrábění poháněnými jednotkami, probraly se zkušenosti s obráběnými materiály, došlo na různá doporučení k nastavení optimálních řezných podmínek včetně bezpečného upnutí a jejich rozdílů v praktickém použití. Svůj prostor dostala témata utvařečů a funkcí pro optimální tvarování třísky, řezné materiály a jejich porovnání dle vlastností a opět s doporučeními pro praktické využití.

Před zahájením praktické části byli návštěvníci seznámeni s obsahem obrábění, s prezentovanými nástroji WNT, s vybavením dílny a s produkty od partnerů Vason, DTS, Zoller a Enprag.

Následovala ukázka operací na soustružnickém CNC centru GT250MA YCM, které na náš trh dodává společnost Vason. V pracovním prostoru stroje je umístěna kamera, která obraz přenáší na velkou obrazovku, a tím má každý přehled o tom, co se právě ve stroji děje. Proces obrábění byl odborně komentován a po skončení jednotlivých operací měli posluchači možnost nahlédnout a diskutovat o výsledku. K prováděným operacím patřilo vnější a vnitřní soustružení, hrubování a dokončování, zapichování a upichování, obrábění multifunkčním nástrojem EcoCut a dále mnoho dalších operací. Obrábění bylo prezentováno na více jakostech obráběných materiálů tak, aby si posluchači udělali představu o rozdílném přístupu s ohledem na obrobitelnost obráběných materiálů. Při axiálním zapichování v nerezové oceli se sami přítomní mohli přesvědčit, že ke zlomení nástroje stačí málo a že právě tato skupina materiálů, která patří mezi hůře obrobitelné, vyžaduje zvláštní přístup při výběru nástrojů a řezných podmínek. Pan Gryč vše opět náležitě vysvětlil a poskytl několik rad, jak správně postupovat, aby obrábění i v takových obtížných případech bylo bezpečné a spolehlivé.

Semináře jsou ukončené diskuzí, cílenými dotazy pro zopakování načerpaných znalostí a zaslouženým udělením certifikátu na dané téma. Semináře společnosti WNT Česká Republika jsou velice oblíbené a jejich kapacita je ihned naplněna. Je proto důležité sledovat vypsané termíny na webových stránkách společnosti www.wnt.com.

redakce Infocube

Mohlo by se Vám líbit

MSV 2022: Novinky z oborů 3D tisk a logistika

Mezinárodní strojírenský veletrh 2022 se blíží a my vám postupně představujeme zajímavosti z vybraných oborů. Dnes se zaměříme na 3D tisk a logistiku. Inzerce 3D […]

Radikální změna: Nový software OnRobot uvolňuje 80% času stráveného instalací automatizace robotů

V dánském Odense, „hlavním městě robotů“, se sešli klíčoví hráči z robotického průmyslu ve střední a severní Evropě, aby jim společnost OnRobot představila svůj nový […]

Doprovodný program MSV 2022 se bude věnovat digitalizaci i energetice

Součástí Mezinárodní strojírenského veletrhu v Brně je každoročně i doprovodný program určený především pro odbornou veřejnost. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na řadu akcí, konferencí […]