Strojírenství

10. března 2016 13:54

Systémy rychlovýměnných čelistí

V oboru sklíčidel platí systémy rychlovýměnných čelistí již řadu let za efektivní cestu k vyšší flexibilitě. Zvláště komfortní jsou sklíčidla s integrovaným rychlovýměnným systémem, který výrazně snižuje čas na výměnu jedné sady upínacích čelistí z asi 5 minut (u konvenčních sklíčidel) až na čas pod 1 minutu.

Přitom je obsluha velmi jednoduchá. Např. u hydraulického silového sklíčidla SCHUNK řady ROTA THW stačí čtvrt otáčky ovládacím klíčem k odjištění ozubení základních čelistí. Po vložení nové čelisti a spojení s klínovou tyčí je možné otočit klíčem zpět. Pružinový mechanismus nakonec vysune klíč ven a tím zamezí tomu, aby byl klíč nechtěně zapomenut na těle sklíčidla. Ještě o krok dál jsou ruční sklíčidla SCHUNK řady ROTA-S plus, která nepotřebují žádné další nářadí. Místo toho se výměnný mechanismus aktivuje zmáčknutím tlačítka. Ukazatel signalizuje po několikasekundové výměně, zda jsou čelisti bezpečně uzamčené. Kromě úspory času přináší rychlovýměnné čelisti SCHUNK další výhodu: Na základě vysoké opakovatelné přesnosti výměny až < 0,02 mm lze již jednou protočené upínací čelisti opakovaně používat, což přináší ve srovnání s konvenčními sklíčidly obrovské úspory nákladů. Při času pro protočení 20 minut je u sady měkkých čelistí úspora času potřebného na výměnu čelistí kolem 4 minut + 20 minut na protočení = 24 minut. Pokud by docházelo k jediné výměně čelistí denně a počítáme-li strojní hodinovou sazbu 1 200 Kč, činí denní úspora 480 Kč. Při 220 pracovních dnech činí roční úspora nákladů již 105 600 Kč.

Pro uživatele, kteří nechtějí investovat do vysoce kvalitních rychovýměnných sklíčidel nebo chtějí provádět rychlejší výměnu čelistí na stávajícím konvenčním sklíčidle, přinesla firma SCHUNK na trh systém rychlovýměnných čelistí PRONTO. S 5 sekundami, které jsou na výměnu potřeba, jsou tyto opravdovou turbo časovou úsporou pro konvenční sklíčidla o velikosti 250 s jemným ozubením 1/16’’ x 90° a 1,5 mm x 60°. Tato vylepšená rychlovýměnná sada se skládá z nosných a výměnných čelistí a slouží k vnějšímu upnutí polotovarů i opracovaných dílů. Princip je docela jednoduchý: Místo kompletních nosných čelisí se vymění pouze výměnné vložky, které se nasadí a upevní pomocí šestistranného kíče. Tímto způsobem lze zvětšit bez jakýchkoliv úprav rozsah upnutí až o 16 mm. To je plus o 300 % oproti konvenčním sklíčidlům. Přitom je zamezeno nesprávné pozici. V zajištěném stavu poskytuje šestistranný tvarový styk maximální procesní stabilitu a umožňuje přenos vysokých sil a krouticích momentů. Aby vyhovovaly různým aplikacím, jsou na výběr tři varianty nosných čelistí pro malé, střední a velké rozsahy upnutí. Jako upínací čelisti nabízí SCHUNK čtyři tvrdé hrubovací zakusovací vložky pro různé průměry a upínací rozsahy a měkké výměnné vložky pro obrábění hotových dílů. Jednou protočené čelisti lze na systému znovu opakovaně používat, aniž by bylo nutné je protočit.

Rychlovýměnný systém mohou uživatelé použít i na silových svěrácích. Systém rychlovýměnných čelistí, který funguje bez použití nářadí, redukuje u silových svěráků SCHUNK řady TANDEM čas výměny u jedné sady čelistí pod 30 sekund. Základní a výměnná čelist jsou v tomto případě spojené integrovaným šikmým zámkem, tudíž vnější rozměry upnutí zůstávají nezměněné. Síly generované při upínacím procesu jsou absorbovány přesným a bezvůlovým rozhraním. S opakovatelnou přesností výměny čelistí < 0,02 mm splňuje systém nejvyšší požadavky. Jelikož může být zajišťovací mechanismus volitelně ovládán zvrchu, zezadu nebo ze dvou stran, může být rychlovýměnný systém neomezeně použitý i v těsných prostorech.

PRONTO – U konvenčních sklíčidel snižuje systém rychlovýměnných čelistí PRONTO firmy SCHUNK čas potřebný na výměnu čelistí až o 95 %

TANDEM KSP plus BWM – Systém rychlovýměnných čelistí BWM firmy SCHUNK minimalizuje přípravné časy silových svěráků TANDEM KSP plus pod 30 sekund

ROTA-S flex – Ruční sklíčidlo ROTA-S flex firmy SCHUNK má až o 60 % nižší hmotnost než konvenční sklíčidlo a pokrývá obzvláště velký upínací rozsah

Aplikace ROTA-S flex – Se sklíčidlem ROTA-S flex lze výrazně rozšířit oblast použití frézek a soustruhů

Výměnné vložky – Výběrem výměnných vložek PRONTO lze rozsah upnutí u konvenčního sklíčidla zvětšit až o 16 mm

www.cz.schunk.com

Mohlo by se Vám líbit

Síťový portál PCH od společnosti Parker Hannifin poskytuje trhu nový přístup ke komunikačním modulům Ethernet pro automatizaci v továrnách

Nové inovace otevírají cestu ke snížení nákladů na stroje, zkrácení doby spouštění a menšímu množství prostojů Společnost Parker Hannifin, která je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů […]

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]