Strojírenství

01. října 2018 00:05

Strojírenský holding PBS GROUP uzavřel čtyři významné kontrakty, z toho tři zahraniční v Polsku a na Slovensku

Společnosti První brněnská strojírna, a. s. a PBS ENERGO, a. s., patřící do energetické části strojírenského holdingu PBS GROUP, a. s., v prvním čtvrtletí roku 2018 úspěšně uzavřely obchodní smlouvy na realizaci tří zahraničních projektů – jednoho v Polsku a dvou na Slovensku, a jednoho tuzemského. Celkový objem kontraktů přesahuje hodnotu 200 milionů korun.

„PBS GROUP je silná strojírenská společnost s více než dvousetletou tradicí jak na lokálním trhu, tak v zahraničí. Podpis těchto kontraktů je pro nás signálem, že naše nová obchodní strategie funguje a je přínosná i pro naše zákazníky,“ říká Michal Wdowyczyn, výkonný ředitel pro energetiku ve společnosti PBS GROUP, a. s. Nejvýznamnějším projektem je dodávka nového ekologického kotle spalujícího biomasu největšímu výrobci a dodavateli energie pro 175tisícový Olsztyn na severu Polska, firmě MPEC Sp. Z o. o. V rozsahu dodávky PBS BRNO je horkovodní kotel o výkonu 25 MWt spalující biomasu ve formě dřevní štěpky o výhřevnosti paliva 8–12 MJ/kg, systém na snížení obsahu NOx ve spalinách (pod 300 mg/Nm3) využívající metodu SNCR (Selective Non‐Catalytic Reduction) a doprava paliva. Součástí rozsahu dodávky je rovněž zajištění inženýrských prací, supervize montáže a uvedení kotle do provozu, které je plánované na květen 2019. „Tímto projektem přispíváme k plnění závazků investora na snižování negativních dopadů energetického průmyslu na životní prostředí, což je součástí strategie také naší firmy. Vstup na perspektivní polský trh zároveň vnímáme jako slibný příslib do budoucna,“ doplňuje Michal Wdowyczyn.

Inzerce

PBS Brno je v tomto projektu subdodavatelem hlavního kontraktora zakázky, polské společnosti Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. „Věříme, že je tento kontrakt prvním ze série dalších budoucích projektů, které můžeme společně úspěšně realizovat na polském či evropském trhu. Je to ukázka toho, jak může dobře fungovat spolupráce mezi výrobcem a dodavatelem technologií a montážní společností, kterou je právě naše firma,“ komentuje novou spolupráci Artur Mazurek, místopředseda představenstva společnosti Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. Další dvě zakázky realizované na Slovensku mají servisní charakter. Hlavním cílem obou projektů je zvýšení provozní spolehlivosti provozovaných technologií, v obou případech kotlů. Ukončení realizace obou projektů je plánované na druhou polovinu letošního roku.

Tuzemský kontrakt se týká dodávky nového turbosoustrojí s generátorem pro společnost DEZA, a. s., výrobce základních organických látek určených pro další chemické využití. V rozsahu dodávky PBS ENERGO je turbosoustrojí, které sestává z parní turbíny STG – T 10,8 a generátoru o svorkovém výkonu 10,8 MWe, jeho instalace a uvedení do provozu. DEZA, a. s., patří s roční zpracovatelskou kapacitou 450 000 tun černouhelného dehtu a 160 000 tun surového benzolu mezi významné podniky v oboru na světě. Úspěšný vstup na polský trh, získání dvou servisních zakázek na Slovensku a nový tuzemský kontrakt jsou výsledkem nastavení nové obchodní strategie celého holdingu PBS GROUP, a. s. Co však zůstává jejím hlavním pilířem dlouhodobě, je zaměření na vysokou technickou úroveň, spolehlivost a kvalitu výrobků i poskytovaných služeb. Podpis nových zahraničních kontraktů tak upevnil pozici společnosti nejen jako zkušeného specialisty v oboru, ale také jako důležitého a silného zaměstnavatele v regionech, kde firma působí.

Redakčně zpracováno z www.pbs.cz


Společnost PBS GROUP, a. s. zastřešuje jednu z nejdéle působících strojírenských značek na světovém trhu – První brněnskou strojírnu. Ta je synonymem inovací a kvality již více než 200 let. Skupinu tvoří První brněnská strojírna, a. s., která působí jako komplexní dodavatel energetických zařízení se zaměřením na průmyslové kotle, PBS ENERGO, a. s., která se zaměřuje na vývoj, výrobu, dodávky a servis průmyslových parních turbín a expanzních plynových turbín a konečně První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., která úspěšně podniká v leteckém průmyslu a přesném strojírenství.


 

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]