Strojírenství

10. března 2017 16:11

Startupy v centru pozornosti na veletrhu EMO v Hannoveru 2017

Poprvé bude na předním světovém veletrhu pro sektor obrábění kovů EMO Hannover 2017, který se uskuteční od 18. do 23. září 2017, k dispozici speciální stánek s tematickým zaměřením „Startupy pro inteligentní výrobu“.

„Naším cílem je nabídnout nadějným začínajícím společnostem něco nového z hlediska výrobní technologie, jakousi platformu pro marketing jejich inovací,“ říká Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel VDW (Německého svazu výrobců obráběcích strojů), který je organizátorem veletrhu EMO.

„Speciální stánek s tematickým zaměřením ‚Startupy pro inteligentní výrobu‘ nabídne nápadnou vitrínu novým firmám, které si přejí zviditelnit svůj profil v inovačním podnikovém prostředí a proniknout na mezinárodní trh“, vysvětluje Dr. Wilfried Schäfer z VDW. Tento stánek vychází z motta veletrhu EMO ,Propojování systémů pro inteligentní výrobu‘ a zároveň živě demonstruje příležitosti, které otevírají nový vývoj v oblasti výrobní technologie, a způsob, jak vznikají nové nápady a podnikatelské modely. Je zaměřen na nové firmy z oblasti globální výrobní technologie. Při jejich nabízení spolupracuje VDW s mezinárodními obchodními sdruženími a partnery v oblasti výzkumu.

BMWi podporuje marketing a vývoz produktů z Německa

Uvnitř tohoto speciálního stánku je vyhrazen prostor pro projekt ‚Inovace vytvořené v Německu‘, který je zaměřen na německé společnosti a sponzorován Německým spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky (BMWi). V tomto případě je sponzorství podmíněno registrací společnosti v samotném Německu, vývojem nebo zlepšením nějakého produktu, procesu nebo služby, celkovou roční rozvahou do 10 milionů EUR, počtem zaměstnanců nejvýše 50 osob a působením na trhu po dobu kratší než 10 let. Pokud jsou tyto předpoklady splněny, bude uhrazeno 60 % nákladů na účast na veletrhu, do maximální výše 7 500 € na jednoho vystavovatele.

„Tato činnost má rovněž synergický účinek na zavedené výrobce strojních zařízení, kteří – pokud jde o ně, pozorně vyhlížejí nové partnery s čerstvými nápady, aby pokročili vpřed ve své vlastní výzkumné a vývojové práci,“ podotýká Dr. Schäfer. A dále pokračuje: „Samozřejmě, že EMO v Hannoveru představuje skvělou platformu pro navazování kontaktů a získávání nových mezinárodních zákazníků. Navíc tento cíl podporuje i platforma EMO určená k vyhledávání vhodných partnerů pro jednání B2B. V předstihu blížícího se veletrhu je již k dispozici online platforma, která zprostředkovává vhodné kontakty pro definované projekty.“

www.emo-hannover.de

 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]