Strojírenství

10. března 2017 14:04

Silná geometrie s měkkým řezem

Inovativní, technicky vysoce vyspělá geometrie pasuje novou frézu S-Cut SC-UNI ze slinutého karbidu do role jedničky ve své třídě, přičemž při srovnání tichosti chodu a životnosti jednoznačně zastiňuje srovnatelné HPC frézy.

Fréza S-Cut SC-UNI díky výjimečné geometrii zvládne plné frézování až do hloubek 2xD, tj. dvojnásobku svého průměru

Existují prezentace produktů, které si je třeba přečíst několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří! S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění, vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů jednoznačně poráží porovnávané frézy. Nově vyvinutá geometrie frézy S-Cut SC-UNI společnosti WNT je novým pokrokem v oblasti HPC obrábění. Její výjimečnost podtrhuje skutečnost, že je již přihlášená jako patent.

V podobě frézy S-Cut SC-UNI rozšiřuje společnost WNT svoji rodinu HPC fréz o nový kvalitní nástroj, za jejímž vývojem stojí intenzivní výzkum realizovaný ve spolupráci s Institutem pro testování a certifikaci. Na základě již známých praktických skutečností se podařilo vytvořit frézu, která se především vyznačuje svým měkkým řezem a velmi tichým chodem. Tyto vlastnosti mají velmi pozitivní vliv i na výsledné kvalitní opracování povrchů. Díky svému provedení fréza garantuje společně s již zmíněnými přednostmi i zvýšení rychlosti posuvu a procesní spolehlivosti vedoucí ke snížení obráběcích časů a výrobních nákladů.

Nižší míra chvění, delší životnost

Zvláštní pozornost si zaslouží profil řezné křivky ve tvaru S-křivky odpovídající polynomu 3. stupně, který dává břitu nestejný úhel v délce šroubovice. Při pohledu na esovitou křivku břitu se úvodní větší úhel stoupání plynule zmenšuje až po inflexní bod funkce a od tohoto bodu se úhel stoupání opět symetricky zvětšuje. Větší úhel na začátku řezné hrany umožňuje snazší měkčí vniknutí frézy do řezu a tím se i minimalizuje poškození přední řezné hrany. Strmější úhel ve střední části šroubovice zmenšuje podíl styčné plochy, vede k nižší řezné odporové síle a zajišťuje dobrou stabilitu, obzvláštně vhodnou pro HPC frézování. Větší úhel na konci šroubovice, kde břit nástroje vystupuje z materiálu, umožňuje snazší vyjetí frézy z řezu, kde výsledkem je eliminace vibrací a snížená tvorba otřepů na hraně obrobku.

Díky této specifické geometrii se podařilo podstatně zvýšit řezný výkon, eliminovat vibrace a tím značně omezit emise hluku při obrábění. Dalším důležitým bonusem nové geometrie s měkkým řezem je nižší potřebný příkon stroje, který má pozitivní vliv na zatížení vřetene a energetickou spotřebu.

„Během testování nové frézy S-Cut jsme zaznamenali extrémní snížení chvění a tichý chod,“ vzpomíná na realizované zkoušky zodpovědný produktový tým WNT a dodává: „mělo to přirozeně pozitivní vliv na životnost nástroje, která se zvýšila o více než třetinu v porovnání s ostatními HPC frézami. Další předností prezentované frézy, dle slov vedoucího projektu, je vyšší rychlost posuvu, která vede ke snížení obráběcího času a potažmo ke zvýšení produktivity.

Nová HPC fréza S-Cut SC-UNI firmy WNT nabízí extrémně dlouhou životnost, tichý chod a kvalitní opracování

Kvalitnější povrchy obrobku

Další specifickou charakteristikou nové HPC frézy S-Cut SC-UNI je extrémně nestejné dělení břitů, které eliminuje chvění vyvolávané vzájemnou interakcí nástroje, obrobku a obráběcího stroje. Výsledkem je velmi stabilní proces obrábění s téměř neviditelnými stopami po chvění nástroje. „Ve srovnání s tradičními TK frézami jsme zaznamenali u nové frézy jednoznačné vylepšení kvality obrobených povrchů,“ vyzdvihuje další pozitivní vlastnosti produktový vedoucí. Navíc lze díky nestejnému dělení břitů docílit většího bočního přísuvu a úhlu záběru (opásání nástroje), čímž se značně zvýší mezní hloubka řezu, procesní stabilita, a tím se lépe využije výkonu vřetena frézky.

Univerzální a všestranné použití

Fréza S-Cut garantuje maximální hospodárnost díky svému vysokému výkonu a své enormní otěruodolnosti. Tomu přispívá i nová technologie povlaku s aplikační odolností až do 1 100 °C. Možnost univerzálního použití primárně pro obrábění všech tříd ocelí, včetně nerezavějících a litin, pasuje tuto novou frézu do role nepostradatelného nástroje pro obrábění, kde se vyžaduje dlouhá životnost, vysoká kvalita obrobeného povrchu a procesní spolehlivost. Uživatel má na výběr krátké až dlouhé provedení, břit s ostrou hranou, fazetkou či rohovým rádiusem a kromě 4břitých fréz je v nabídce i 5břitá, určená pro trochoidní frézování a konturování. V případě frézování uzavřených kapes je k dispozici fréza s vnitřním kanálkem pro středové chlazení, které usnadní bezpečný odchod třísek. Standardem WNT jsou přesné doporučené řezné parametry a podmínky přizpůsobené aplikaci a obráběnému materiálu.

O výkonosti nové frézy se uživatelé mohou přesvědčit i zhlédnutím produktového videa s ukázkou řezných podmínek na odkaze https://www.youtu.be.QmnjpOw3njI. Pokud budou chtít uživatelé frézu vyzkoušet v jejich výrobě, tak mohou kontaktovat svého technického zástupce, nebo přímo kancelář WNT ve Velkém Meziříčí.


WNT Česká republika s. r. o.
Sokolovská 250
594 01 Velké Meziříčí
T: +420 566 522 411
F: +420 566 522 414
wnt-cz@wnt.com
www.wnt.com


 

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]