Automotive

13. června 2024 20:32

Řešení problémů s vyrovnáním – Aplikace v leteckém a obranném průmyslu

K dosažení spolehlivých výsledků měření přímosti na dlouhé vzdálenosti je nutné použití:

  • přesných přístrojů
  • precizního softwaru pro zpracování dat
  • pečlivých kalibračních postupů

APLIKACE PRO LETECKÝ PRŮMYSL

Inzerce

Taylor Hobson poskytuje řešení pro různé kritické aplikace v leteckém průmyslu, jako je vyrovnání sestavovacích přípravků draku letadel, vyrovnání velkých motorů, hřídelí vrtulí a mnoho dalšího.

Výroba sestavovacích a upínacích přípravků pro nové letadlo je vždy důležitým úkolem, jehož význam se úměrně zvyšuje s velikostí letadla. Členy přípravku je třeba nastavit navzájem rovnoběžně a současně v ose a během výroby musí zůstat stabilní.

Micro Alignment Telescope je ideálním přístrojem pro vyrovnání členů sestavovacího přípravku. Členy přípravku jsou nastaveny rovnoběžně k sobě tím, že jsou nastaveny kolmo na společnou osu, která je vytvořena mezi dalekohledem a terči umístěnými na jednotlivých stanicích přípravku.

Micro Alignment Telescope  od Taylor Hobson je přesný mechanický přístroj používající viditelné světlo pro kontrolu přímosti, vyrovnání a rovnoběžnosti v širokém rozsahu aplikací. Klíčovou výhodou tohoto zařízení je skutečnost, že se nespoléhá na lasery – může se zaostřit od nuly až do nekonečna – jediným omezením je náš zrak! Rozsah kamery, zdroje světla a okulárů zajišťuje, že přístroj může měřit na opravdu dlouhé vzdálenosti.

APLIKACE PRO OBRANNÝ PRŮMYSL

Přímost hlavní děl a torpédometů – přímost torpédometů je klíčová pro efektivní vypouštění torpéd. Jakákoliv odchylka od přímosti může ovlivnit trajektorii torpéda po jeho vypuštění, což může způsobit, že minete cíl nebo selže. Navíc se provádí pravidelná údržba a kontrola, aby se zjistily a opravily jakékoliv odchylky, které mohou nastat v důsledku únavového opotřebení a trhlin nebo konstrukčního namáhání.

Vyrovnání dělových hlavní je zásadní pro přesné zamíření a střelbu z palných zbraní a dělostřelectva. Uvedení hlavně do roviny je komplikovanější, protože vnitřek hlavně je obvykle opatřen spirálou, která má zajistit, že projektil letí rovněji a rychleji. Správné vyrovnání hlavní je klíčové pro přesné zasažení cílů, zejména na dlouhé vzdálenosti. Pravidelné kontroly a seřízení vyrovnání jsou nezbytné pro udržení přesnosti a účinnosti hlavní děl. Chyba v údržbě správného vyrovnání může vést k minutí cíle, snížení palebné síly a omezení operačních schopností dělostřelectva.

Rovnoběžnost zbraňových systémů souvisí s vyrovnáním a synchronizací více cílů, zbraní nebo zbraňových systémů k zasažení společného cíle. Tento koncept se často používá ve vojenských operacích, kde je vyžadována koordinovaná palebná síla z různých platforem a rovnoběžnost různých částí zbraňového systému je důležitý.

Seřízení periskopu – periskop je upevněn v sérii ložisek umístěných v konstrukci ploutve a tlakového trupu ponorky. Vyrovnání těchto ložisek je zásadní, a jakékoliv vychýlení může vést k deformaci periskopu a případnému poškození samotných ložisek. Periskop, který pracuje v nesprávně vyrovnaných ložiscích, vyžaduje více energie k překonání odporu. Následné zvýšení výkonu vede k vyšší hlučnosti, která může být snadno detekována nepřátelskými pátracími plavidly.

PŘESNÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY PRO KRITICKÉ APLIKACE

Alignment Telescope lze používat buď s vizuálním kamerovým systémem (Vivi) nebo s digitálním měřicím kamerovým systémem (DMAS). Vizuální kamerový systém poskytuje volitelné zvětšení až x8, s jemným nastavením zaostření a vystředění obrazu. Měřicí kamerový systém (DMAS) digitalizuje cíl dalekohledu pro výpočet přímosti, umožňuje rychlé nastavení, opakovatelné odečty a digitální výstup výsledků.

Jednodušší systém, pro práci v odlehlých oblastech, používá vysoce zvětšovací okuláry, bateriově napájené zdroje světla a terče pro dlouhé vzdálenosti k dosažení úkolu bez potřeby jakéhokoliv napájení, což umožňuje přístup ke všem aplikacím kontroly vyrovnání a přímosti.

DALŠÍ APLIKACE

Se svou širokou škálou příslušenství tvoří Micro Alignment Telescope jedinečný a komplexní systém pro řešení problémů s vyrovnáním v široké škále aplikací a průmyslových odvětví, jako jsou:

  • Sladění zbraňových platforem
  • Vertikálnost jaderných doplňovacích palivových systémů
  • Rovinnost plochy granitových stolů
  • Kolmost sloupu k obráběcímu nástroji

Ideální přístroj pro kontrolu a nastavení přímosti, vyrovnání, vertikálnosti, rovnoběžnosti, rovinnosti plochy, kolmosti.

Jednoduchý a snadno použitelný
Univerzální a přizpůsobivý
Odolný, spolehlivý a přenosný

Převzato z materiálů Taylor Hobson Ltd.
IMECO TH s.r.o., Autorizované zastoupení Taylor Hobson v ČR a SR
www.imeco-th.cz

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]