Strojírenství

13. července 2022 16:06

Optimalizování kvality, produktivity a nákladů na předúpravy povrchů

Efektivní tryskání svařovaných ocelových konstrukcí pro kolejová vozidla i zemědělské a stavební stroje

Aby byly splněny současné nároky na kvalitu a dlouhou životnost kolejových vozů i zemědělské a stavební techniky, vyžadují složité ocelové svařence předúpravu povrchu před lakováním pomocí tryskání. Průběžné závěsné tryskací zařízení RHBD-K od firmy Rösler je vybaveno pro tryskání velkých a těžkých dílů. Promyšlený koncept zařízení umožňuje optimální výsledek tryskání včetně propojení s následnými lakovacími systémy. Výsledkem je pak zvýšení kvality, produktivity a efektivity nákladů.

Inzerce

U moderních kolejových vozidel, stejně jako u stavebních a zemědělských strojů, mají požadavky na kvalitu, životnost a hospodárnost velký význam. V této souvislosti hraje klíčovou roli efektivní výrobní proces, včetně tryskání profilů rámů, základních rámů, zavěšení kol, příčných nosníků atd. V závislosti na aplikaci zaručuje proces tryskání optimální předúpravu povrchu čištěním, odstraněním otřepů a/nebo rzi před lakováním. Průběžné závěsné tryskací zařízení modelové řady RHBD-K společnosti Rösler Oberflächentechnik GmbH bylo speciálně navrženo pro nepřetržité automatické tryskání velkých objemů ocelových svařenců složitých tvarů. Díky nejmodernější technologii lze například dosáhnout povrchové úpravy SA 2,5 s drsností povrchu mezi šesti a dvanácti (6 – 12) mikrony. Modulární koncepce zařízení umožňuje přesně přizpůsobit velikost a technické vlastnosti tryskacích strojů příslušné dokončovací práci – ať už jako samostatné jednotky nebo integrací do výrobních linek. Flexibilní Power & Free dopravníkové systémy zajišťují, že součásti nepřetržitě procházejí tryskacími, lakovacími a sušícími systémy, aniž by je bylo nutné vícekrát náročně převěšovat. Tímto se zvyšuje produktivita a snižují náklady.

Vysoce výkonné turbíny zaručují rychlý, efektivní a energeticky úsporný provoz
Tryskací stroje jsou vybaveny unikátními, zvláště produktivními vysoce výkonnými turbínami modelové řady Gamma G a Rutten Gamma. Jednotlivé komponenty turbín mohou být dodávány z různých materiálů, jako je litina, nástrojová ocel nebo slinuté karbidy nebo jako kombinace těchto materiálů.
Ve srovnání s  konvenčními tryskacími turbínami, speciální design lopatek ve tvaru Y a jejich optimální zakřivení, vytváří u turbín Gamma G mnohem vyšší rychlost vrhání  tryskacího média a zároveň je tryskání mnohem přesnější. Výsledkem je výrazně účinnější tryskání. Turbíny přitom šetří značné množství energie – v  průměru dosahuje úspora energie cca 25 %. V neposlední řadě jejich speciální Y design umožňuje použití metacích lopatek z obou stran, což má za následek vyšší dobu provozuschopnosti, která je minimálně dvojnásobná než životnost metacích lopatek u běžných turbín. Pomocí rychlovýměnných systémů lze metací lopatky snadno vyměnit, aniž by bylo nutné demontovat celou turbínu z jejího pouzdra.
Typ, velikost a počet turbín jsou individuálně konfigurovány tak, aby přesně odpovídaly požadavkům zákazníka na produktivitu, provozní a energetické náklady a údržbu.

Robustní zařízení, které se snadno udržuje a nabízí dlouhou životnost
Před a za tryskací komorou jsou tryskače RHBD-K vybaveny vstupní a výstupní komorou. V případě potřeby může být tato komora navržena jako prostor pro ruční dodatečné tryskání zvláště složitých částí ocelových svařenců. Tryskací komora je vyrobena z manganové oceli odolné proti opotřebení. Namáhaná místa tryskací komory obsahují dodatečné obložení, které se skládá ze snadno vyměnitelných otěrových desek, rovněž vyrobených z manganové oceli. To zaručuje optimální ochranu proti opotřebení a dlouhou životnost zařízení. V závislosti na použitém tryskacím médiu a agresivitě procesu tryskání jsou k dispozici další otěruvzdorné části ze speciálních ocelí a slinutých karbidů. Všechny části zařízení vyžadující pravidelný servis jsou snadno přístupné. To pomáhá nejen zvýšit dobu provozuschopnosti zařízení, ale také snížit provozní náklady.

Smart Solutions – digitální přístup k efektivnějšímu tryskání
Společnost Rösler vyvinula inovativní řešení pro progresivní digitalizaci a propojení systémů a výrobních procesů do technologie tryskání. Softwarové a hardwarové produkty jsou dostupné jako balíčky „Basic“, „ Advanced “ a „Premium“, které lze podle potřeby kombinovat. Například parametry tryskání, jako jsou otáčky turbíny, průtok tryskacího média a čas tryskání, mohou být kombinovány do jednotné charakteristické hodnoty „výkon tryskání“ a zaznamenávat tak všechny faktory ovlivňující kvalitu tryskání. Aktivním sledováním všech hodnot spotřeby, jako je spotřeba energie, stlačeného vzduchu a tryskacího média v reálném čase, poskytuje cenné informace o aktuálním stavu tryskacího zařízení. Archivace skutečných provozních parametrů zároveň umožňuje detekovat provozní trajektorie a trendy. Pro účely preventivní údržby a minimalizace neplánovaných prostojů zařízení jsou zaznamenávány doby chodu a prostoje každé jednotlivé turbíny. To
usnadňuje přípravu plánů údržby, což povede k vyšší době provozuschopnosti zařízení a lepšímu plánování výroby. Zaznamenané provozní hodnoty navíc pomáhají vytvořit speciální seznamy s funkcí „mail to“ pro pořízení potřebných náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení.
www.rosler.com

Fotografie: Rösler Oberflächentechnik GmbH

Průběžné závěsné tryskací zařízení (l x v x š: cca. 20.000 x 6.500 x 6.000 mm) vybavené předkomorou, tryskací komorou a výstupní komorou je obvykle osazeno 8 až 16 turbínami, které jsou vertikálně přesazeny ve čtyřech řadách a jsou uspořádány do tvaru X. Tím je zajištěno vynikající otryskání ocelových konstrukcí na všech místech.

Rösler Smart Solutions umožňuje sledování a řízení pracovních a výrobních procesů. Navíc pomáhá propojovat a zpracovávat příslušná provozní data.

 

Mohlo by se Vám líbit

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]

Digitalizace podniků: Česko je evropskou špičkou v elektronickém sdílení informací

České firmy patří v rámci EU ke špičce ve výměně dat v elektronické podobě, naopak podíl využívání ERP systémů se meziročně snížil. Nejen to vyplývá […]