Strojírenství

17. května 2017 14:06

Nový směr vývoje měřicí techniky – digitalizace průmyslu

Hlavní motto současného vývoje průmyslové výroby je: Průmysl 4.0. Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Budou se minimalizovat lidské vlivy a naopak se budou optimalizovat, na základě získaných dat, všechny procesy, které s řízením firmy souvisí.

Ukázka poloautomatické měřicí stanice

Systémy zajištění kvality – neoddělitelná složka výrobního procesu

V současné době se již žádný výrobní proces neobejde bez systémů zajištění kvality. Aby tento systém byl aplikovatelný v rozvoji digitalizace, je nutné většinu kontrolních operací nezávisle na obsluze sledovat a získaná data následně většinou i automaticky vyhodnocovat.

Inzerce

Firma Mitutoyo je již mnoho let lídrem ve světě digitálních měřicích přístrojů. Mezi ty základní, které se používají přímo ve výrobě, patří digitální posuvky, digitální mikrometry, digitální úchylkoměry, digitální výškoměry, lineární snímače, laserové skenovací mikrometry, drsnoměry a podobně. A je samozřejmostí, že lze z těchto měřicích přístrojů pohodlně přenášet naměřené hodnoty do nadřazených systémů, které je odpovídajícím způsobem zpracovávají.

Mnohá výše uvedená měřidla lze nejen využívat na mobilních, či stacionárních měřicích stanovištích, ale lze je také zabudovat do tzv. měřicích stanic, které mohou být vybaveny digitálními úchylkoměry, digitálními lineárními snímači, mikrometrickými hlavicemi apod. Dle způsobu obsluhy se dělí na poloautomatické nebo plně automatické. Tato řešení přináší velmi rychlý způsob kontroly požadovaných dílů, vysokou opakovatelnost výsledků a tím i stabilitu v procesním řízení kvality. Často tyto stanice slouží nejen k absolutnímu měření, ale využívají se i jako třídicí automaty a již mnohé mohou být obsluhovány i průmyslovými roboty.

Další skupinu tvoří souřadnicové měřicí stroje, které jsou buď samostatně stojící a nebo v provedení jako univerzální zástavbový automatizační měřicí prvek. Ten je určen pro zabudování do výrobních linek, kde ho lze flexibilně naprogramovat na daný, specifický detail, který je nutno velmi rychle a efektivně měřit.

Zástavbový CNC CMM MACH Ko-ga-me

Závěr

Firma Mitutoyo si v průběhu své existence již vybudovala silnou pozici světového lídra v oboru přesné měřicí techniky. A tuto pozici si hodlá samozřejmě i nadále udržet. Díky velkým investicím jak do vývoje nových produktů, tak i do samotné vlastní sériové výroby, chce dodávat svým zákazníkům vždy nejen kvalitní, ale i cenově dostupná měřidla. Zajisté proto nezůstane stranou ani při budování „Průmyslu 4.0“.

www.mitutoyo.cz

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]