Strojírenství

25. listopadu 2016 15:41

Nejnovější čelní fréza zefektivnila obrábění těles turbodmychadel z korozivzdorné oceli – Zkrácení doby cyklu a delší životnost nástrojů při náročných hrubovacích operacích

Společnost Sandvik Coromant představila svou čelní frézu M612, produkt vyvinutý speciálně pro hrubovací obrábění těles turbodmychadel z korozivzdorných ocelí. Pozitivní geometrie tohoto nástroje má vliv na dosažení plynulejšího průběhu záběru, což strojním dílnám umožňuje omezení vzniku vibrací. Na druhou stranu, lze rovněž dosáhnout zvýšení rychlosti úběru kovu, což vede ke zkrácení času cyklu. K zajištění spolehlivosti a zvýšení počtu obrobených součástí na břitovou destičku přispívá také geometrie a kvalita řezné hrany.

„V porovnání s konvenčními litinami, jsou jako materiál pro výrobu těles turbodmychadel stále populárnější volbou korozivzdorné oceli, které díky svým materiálovým vlastnostem pomáhají zvýšit odolnost proti korozi a účinkům vysokých teplot výfukových plynů, dosahujícím až 1 300 °C,“ říká Jacques Gasthuys, aplikační inženýr pro oblast automobilového průmyslu ze společnosti Sandvik Coromant. „Každoročně se vyrobí asi 50 milionů turbodmychadel – z litiny nebo z korozivzdorné oceli – ale náklady na obrábění korozivzdorných ocelí jsou často až 20× vyšší, protože tyto operace se často vyznačují extrémně krátkou a nestejnoměrnou životností břitových destiček a také nerovnoměrným průběhem opotřebení. S ohledem na tyto skutečnosti, bylo naším cílem vyvinout odolnou frézu schopnou pomoci snížit náklady na obrobenou součást.“

Hlavním problémem při hrubování těles turbodmychadel je složitý tvar těchto tenkostěnných součástí a jejich komplikované upnutí a společným následkem je, že tato operace je velice náchylná ke vzniku vibraci. Nová čelní fréza M612 byla záměrně navržena tak, aby pomohla překonat tento problém. Její pozitivní geometrie zajišťuje plynulý průběh záběru, což přináší snížení spotřeby energie a eliminuje vznik vibrací v průběhu hrubovacích operací. To umožňuje rychlejší úběr kovu a zkrácení doby cyklu, což v kombinaci s 12 řeznými hranami, šesti po obou stranách, přispívá ke snížení nákladů na obrobenou součást. Vyšší fl exibilitu strojním dílnám přináší také sortiment kruhových břitových destiček, naproti tomu rozhraní pro jejich upínání zajišťuje přesnost a opakovatelnost.

Například v případě jednoho z uživatelů, při hrubování tělesa turbodmychadla z korozivzdorné oceli pomocí břitových destiček ve třídě GC4240, bylo díky použití čelní frézy M612 namísto konkurenční frézy možné zvýšení otáček vřetena z 212 na 273 ot/min, zvýšení řezné rychlosti ze 70 na 90 m/min (z 230 na 295 ft/min) a rychlosti posuvu z 0,13 na 0,18 mm (z 0,005 na 0,007 inch). Výsledky zkoušek ukázaly, že při stejné hloubce řezu 2.5 mm (0,098 inch), umožnila čelní fréza M612 zkrácení doby obrábění na jednu součást o 27 %, přičemž životnost nástroje se zvýšila až o 172 %.

www.sandvik.coromant.com/cz

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]