Strojírenství

20. ledna 2019 06:11

Naplánujte si výrobu přesně

S řídicím systémem TNC 640 sice budoucnost předpovídat nemůžete, ale se softwarem Batch Process Manager můžete průběh výroby dalších zakázek plánovat zcela přesně. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní naplánujete průběh výroby a získáte důležité informace o průběhu obrábění.

Pro sériovou výrobu součástí a také pro obrábění na paletách nabízí řídicí systém TNC 640 celou řadu výkonných funkcí. Jednou z nich je Batch Process Manager (opce 154). S její pomocí naplá­nujete další průběh výroby přímo na řídicím systému. Jednoduše založíte zásobu zakázek a Batch Process Manager ji předem zkontroluje. Budete si tak jisti zda například nechybí nástroje nebo jaká je jejich životnost. Jako výsledek kontroly se zobrazí stavový přehled a tak získáte důležité informace o zakázkách, třeba kdy bude nutný ruční zásah, jak dlouho poběží program a stroj bude vytížen nebo posloupnost obrábění. Batch Process Manager tak umožňuje přesné předběžné plánování dalšího průběhu násle­dující výroby, což je důležité především pro bezobslužné směny a bezproblémové zpracování čekajících zakázek.

Inzerce

Se softwarem Batch Process Manager zorganizujete velmi snadno všechny nezpracované zakázky. Můžete například zadat práce plánované na noční směnu, na celý den anebo i na blížící se víkend. Řídicí systém automaticky zkontroluje, zda jsou splněny všechny předpoklady pro hladké zpracování zadaných zakázek a kontroluje zejména zda:
je uveden referenční bod pro palety, program nebo upnutí,
jsou v zásobníku nástrojů k dispozici potřebné nástroje s dostatečnou životností,
běží NC program v simulaci bez chybových hlášení.

Přehledné zobrazení a kontrola zásoby práce
Výsledky kontroly zobrazí Batch Process Manager jasně a jed­noznačně v grafickém přehledu. Když je vše v pořádku, zobrazují se zelená zaškrtnutí. Díky tomuto zpracování získáte okamžitý přehled o tom, zda všechny programy proběhnou bez závad a zda jsou k dispozici všechny potřebné nástroje. Na první pohled tak okamžitě vidíte zásobu práce vašich zakázek. Výhodou je to, že Batch Process Manager opakuje kontroly cyklicky, takže uživateli se vždy zobrazují aktualizovaná data.

Uživatel okamžitě pozná, kdy jsou v průběhu výroby nutné ruční zásahy

Jestliže řídicí systém zjistí problém (když např. životnost určitého nástroje není pro naplánované obrábění zcela dosta­tečná) zobrazí Batch Process Manager předpokládaný oka­mžik potřebného ručního zásahu (v našem příkladu to je nutná výměna nástroje). Batch Process Manager uživatele již předem informuje o:

  • postupu operací při obrábění,
  • okamžiku příštího ručního zásahu (vyžaduje opci 93),
  • trvání a době běhu programu (vyžaduje opci 93),
  • stavových informacích o referenčních bodech, o obrobku, o NC programu.

Předpokladem všech kontrol souvisejících s nástroji je aktivace opce 93 „Rozšířená správa nástrojů“. Zpracování NC programů probíhá buď prostřednictvím správy palet anebo jako obvykle zpracováním jednotlivého programu blok po bloku.
Velmi snadná obsluha
Nový Batch Process Manager je založen na správě palet řídi­cího systému TNC 640, přesněji řečeno interpretuje soubor palet na pozadí. Do tohoto souboru ukládá řídicí systém TNC veškerá zadání provedená v softwaru Batch Process Manager. K dispozici jsou přitom následující prvky:

  • paleta,
  • upnutí,
  • program.

Prostřednictvím této struktury může Batch Process Manager zobrazit na stroji s paletami každou reálnou situaci. Každá paleta má svůj vlastní záznam. Volitelně může TNC různým obrobkům ustaveným na paletách v různém pořadí přiřadit příslušný NC pro­gram a příslušnou polohu nulového bodu. Batch Process Manager nabízí pro tento účel komfortní editační možnosti. Můžete libo­volně kopírovat, přesouvat anebo vkládat jednotlivé nebo i kom­pletní záznamy. Kromě toho lze během zpracování palet vytvářet nové záznamy. Tímto způsobem založíte zásobu zakázek, která se bude lineárně zpracovávat. Můžete přitom zablokovat jednotlivé programy nebo dokonce i celé palety a ty budou pak při zpracování jednoduše vynechány.

Mnohostranné využití a zajímavá perspektiva
I když je Batch Process Manager v první řadě určen pro obrá­běcí stroje s plnou automatizací začleněné do výrobních linek, nachází své uplatnění i v provozech s kusovou výrobou. Pro stroje, které nedisponují paletami lze totiž rovněž výše uvedené prvky použít. V tomto případě budete konfigurovat v nastavení řídicího systému jak se má stroj chovat po ukončení NC programu: napří­klad zda má být při automatizované výrobě vyměněna následu­jící paleta a výroba má dále pokračovat nebo zda obsluha stroje připraví další obrobek a poté začne další obrábění.

V současné době pracuje společnost HEIDENHAIN na rozší­ření funkcionality softwaru Batch Process Manager. Mimo jiné se předpokládá, že tento software bude k dispozici i v provozním režimu blok po bloku.

www.heidenhain.cz 

Batch Process Manager se vždy postará o to, aby byl v pracovní prostoru správný obrobek a vhodné nástroje

Mohlo by se Vám líbit

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]