Strojírenství

16. května 2016 15:24

Malý strojírenský veletrh společnosti KOVOSVIT MAS, a. s.

Tak by se doslova daly nazvat Zákaznické a distributorské dny tohoto lídra ve výrobě obráběcích strojů, které proběhly ve dnech 6.–7. dubna 2016 v sídle společnosti v Sezimově Ústí.

Inzerce

„Bylo nám velkou ctí a potěšením, že p. náměstek Ing. Vladimír Bärtl přijal naše pozvání a svým úvodním slovem Zákaznické a distributorské dny společnosti KOVOSVIT MAS slavnostně zahájil,“ uvedla mluvčí společnosti paní Hana Formánková.

Náměstek Bärtl ve svém projevu mimo jiné uvedl, že je poctěn, že může přivítat tak velký počet účastníků na půdě jedné z nejúspěšnějších a nejvíce prosperujících českých strojírenských firem. České hospodářství podle jeho slov dosáhlo v loňském roce nejrychlejšího růstu v EU (růst o 4 %) a export na zahraniční trhy v loňském roce vzrostl o celých 6 %. „Díky za to patří samozřejmě i společnosti KOVOSVIT MAS, která spolu s ostatními firmami tvoří mozaiku zahraničního obchodu. Strojírenskou výrobu, zvláště pak obor obráběcích strojů, vnímáme jako rodinné stříbro našeho hospodářství,“ uvedl náměstek Bärtl a dodal, jak jej velmi těší, že společnost KOVOSVIT MAS patří mezi exportéry, kteří dlouhodobě využívají podpory státu. „Odměnou za naše snahy je pak růst vývozu, hospodářství, ale i zaměstnanosti v ČR.“

Poté se slova ujal sám majitel společnosti, Ing. František Komárek a zúčastněné přivítal, cituji: „Těší mě váš velký zájem o naše stroje i produkty našich/vašich dodavatelů.“ Vladimíru Bärtlovi poděkoval za podporu exportu a vyslovil žádost o pomoc při řešení problematiky strojů dvojího užití. Ing. Komárek ve svém projevu také vyslovil přání patřit mezi pět nejlepších výrobců Evropské unie. „Abychom toho dosáhli, pouštíme se stále do nových, sofistikovanějších technologií a inovativních řešení. Na letošním Strojírenském veletrhu v Brně se chystáme ve světové premiéře představit novinku mezi obráběcími stroji. Jedná se o unikátní stroj kombinující spojení tradičního obrábění a hybridní technologie a myslím, že se máte opravdu na co těšit,“ uzavřel Ing. Komárek.

Návštěvnost byla jako každý rok vysoká, přišlo kolem 600 lidí, z řad stávajících i budoucích zákazníků a také partnerských a dodavatelských firem, které rovněž vystavily své produkty, a tak se showroom společnosti po roce opět proměnil v malý strojírenský veletrh. Vedle návštěvníků z ČR přijeli též zákazníci snad ze všech koutů Evropské unie, ale i mimo ni, tradičně partneři a zákazníci z Ruska. Jednoznačně nejpočetnější byla však letos skupina zákazníků z Polska, která včetně zástupců dceřiné společnosti KOVOSVIT MAS Polska čítala více než 60 osob.

Oba dva dny probíhaly v atmosféře přátelské diskuse nad jednotlivými stroji a produkty. Vystaveno bylo celkem šest strojů z hlavního portfolia spol. KOVOSVIT MAS včetně robotizovaného pracoviště.

Na jednotlivých strojích probíhaly ukázky obrábění, aby si každý mohl udělat představu o tom, k čemu daný stroj slouží.

Ústředním tématem letošních Zákaznických a distributorských dnů byla automatizace a robotizace, což je jeden ze směrů, ve kterém KOVOSVIT MAS vidí svoji budoucnost, a to nejen proto, že taková řešení poskytují vyšší stupeň efektivního využití obráběcích strojů.

KOVOSVIT MAS letos prezentoval velmi zajímavé řešení z dílny mladé divize MAS AUTOMATION specializující se právě na komplexní dodávky a zákaznická řešení na klíč v oblasti robotizace a automatizace. Jak už bylo zmíněno, bylo představeno robotizované pracoviště integrované do frézovacího centra MCV 1270, které obsahovalo robotizované odjehlování.

Společnost také tradičně otevřela pro zájemce dveře výrobních prostor včetně montážních klimatizovaných hal. Dále se mohli návštěvníci seznámit s provozem slévárny a nově byla prezentována i zkušební trať nejmladší divize MAS HYDRO, která v oblasti hydroenergetiky a hydrotechniky rozvíjí koncepci moderního využívání Archimédovy šroubovice pro využití nízkospádové turbíny pro malé vodní elektrárny nebo jako velmi efektivní čerpadlo.

www.kovosvit.cz

Mohlo by se Vám líbit

Chart Ferox a cirkulární ekonomika: Kompletní recyklace odpadu a nižší emise CO2 o 50%

Děčínská firma Chart Ferox je jednou z prvních strojírenských společností v Česku, která při nakládání s odpady funguje na principech cirkulární ekonomiky. Celý systém zavedla před dvěma lety. […]

Nový hladinoměr GENESIS: Revoluce v měření rozhraní hladin kapalin

Unikátní způsob měření rozhraní hladin kapalin s dosud nedosažitelnou přesností – to je nový hladinoměr GENESIS společnosti Magnetrol. Ten na český trh přináší strojírenská firma HENNLICH. […]

Povlaky nástrojů pro udržitelnější obrábění

~ Monolitní karbidové stopkové frézy s povlaky Zertivo™ 2.0 prodlužují životnost nástrojů ~ V posledních letech kladou výrobci velký důraz na udržitelnost. Podle průzkumu firem Schneider Electric […]