Strojírenství

09. listopadu 2021 18:04

Ložiska NSK Self-Lube® se osvědčují v náročných podmínkách

Ložiskové jednotky NSK Self-Lube® s trojbřitým těsněním a ochrannými krytkami mají prodlouženou životnost v  náročných provozních podmínkách, jako jsou ty, které převládají v těžebním průmyslu nebo stavebnictví. Jejich osvědčená odolnost je v těchto průmyslových odvětvích, kde kontaminující látky snadno pronikají do špatně zvolených ložisek, což vede k nutné odstávce stroje nebo zařízení, naprosto zásadní.

Prostoje jsou nepřítelem všech provozovatelů lomů a dolů i vedoucích stavebních prací. Kritická zařízení musí být velmi spolehlivá, aby umožnila plnit náročné cíle a dodržovat termíny projektů a rozpočty.

Inzerce

Ať už jde o dobývání surovin, jejich přepravu, úpravu, separaci nebo obohacování, vždy jde o procesy v prostředí s velkou kontaminací prachem a úlomky hornin, nemluvě o velkém zatížení, rázech a vibracích. Pro dosažení velké trvanlivosti a dlouhodobé životnosti ložisek je klíčový jejich správný výběr. Správný výběr znamená, že těžařské a stavařské provozy mohou maximalizovat provozuschopnost a produktivitu a současně snižovat náklady na údržbu.

Ložiska NSK Self-Lube® využívající nejmodernější konstrukci, materiál, mazivo a těsnění překračují trvanlivost běžných ložisek. Kromě toho je možné výběrem ložisek Self-Lube® s trojbřitým těsněním a ochrannou krytkou konce osy snížit náklady spojené s odstávkami a opravami.

Spolehlivá ochrana
Pro aplikace s velkým stupněm znečištění NSK doporučuje speciálně vyvinuté těsnění s trojitým břitem. Toto jednodílné lisované nitrilové těsnění se třemi břity je do ložiska upevněno prostřednictvím ochranného ocelového nálisku (je tedy zajištěné ve vnějším kroužku) a jeho konstrukce zajišťuje vysoce účinné těsnění, který chrání ložisko v náročných provozních prostředích.

Standardní ložiskové jednotky Self-Lube® mají také polohovací drážku, která umožňuje snadné nasazení volitelné koncové krytky. Tato krytka pomáhá chránit personál před rotujícími součástmi a ložisko před vnějším znečištěním.

Sortiment ložiskových jednotek NSK Self-Lube® zahrnuje širokou nabídku spolehlivých vložek a pouzder. Tyto ložiskové jednotky úsporné z hlediska nákladů umožňují jednoduchou a rychlou montáž bez nutnosti používat složitá ložisková tělesa nebo speciální uspořádání hřídelí.

Omezené náklady
Kombinace snadného používání, samomaznosti a dlouhé životnosti těchto jednotek přináší rostoucímu počtu společností z odvětví těžařského průmyslu snížení nákladů na výměnu ložisek, údržbu a prostoje.

Příkladem je společnost, která měla časté problémy se spolehlivostí u ložiskových jednotek v montážní sestavě vibračního bubnu. Tato ložiska pracují v náročném prostředí, kde jsou vystavena působení písku, jež často ložiskové jednotky zcela pokrývá. Navíc vzhledem k povaze zařízení a obtížnému přístupu byla pravidelná údržba značně nákladná.

Po kompletní analýze porouchaných ložisek v rámci programu AIP Added Value Programme navrhli odborníci NSK použít ložiskové jednotky Self-Lube® s trojbřitým těsněním, které oproti předchozímu řešení prodloužila životnost zařízení desetkrát. Kromě toho tři vysoce pevné nitrilové těsnicí břity s kapsami na mazivo poskytly účinný způsob, jak zabránit vniknutí kontaminujících látek.

Inovace konstrukce
V další případové studii úspěšného projektu společnost dodávající hotový tekutý beton a další stavební materiály pozvala odborníky NSK, aby provedli přezkoumání použití ložisek u šnekových čerpadel. Šneková čerpadla dopravují popel (abrazivní směs popela, písku, skla, vláken a kovové drti) do zásobníkových kontejnerů. V tomto případě dopravuje šnekový dopravník popel pod úhlem přibližně 40°. Spodní ložiskové jednotky dopravníku často selhávají.

Při zkoumání vadných ložisek identifikovala společnost NSK několik problémů. Například po sejmutí těsnicího kroužku bylo zřejmé, že k vnitřnímu kroužku ložiska není přitisknuto žádné kontaktní těsnění. Pravděpodobně se zcela obrousilo a do ložiska nyní mohly přímou cestou vnikat nečistoty. Mezi další problémy byla silná koroze klece a absence maziva. Mazivo se pravděpodobně vsáklo do jemného prachu a částic, které vnikly do ložiska, a vytvořilo brusnou pastu, jež narušila pryžové těsnění.

K nápravě situace společnost NSK opět doporučila ložiskové jednotky Self-Lube®. V tomto případě NSK navrhla instalovat také malou kruhovou desku s přídavným těsněním. Tato malá změna konstrukce pomohla zastavit většinu kontaminace a výrazně snížit zátěž těsnění ložiska.

Pomocí trojbřitého těsnění ložiskové jednotky Self-Lube® se těsnicí schopnost může dále zvýšit a životnost ložiskové jednotky prodloužit. Dalším přínosem může být ochranná koncovka hřídele pro spodní ložisko, protože pomůže omezit vnikání prachu.

Tyto příklady jsou jen dva z mnoha úspěšných projektů, které společnost NSK realizovala v těžebním a stavebním průmyslu.

1) Ložiskové jednotky Self-Lube® s trojbřitým těsněním jsou ideální tam, kde jsou ložiska vystavena účinkům vody a prachu

2) Těsnění se třemi břity, speciálně vyvinuté firmou NSK, je vylisováno z jednoho kusu nitrilového kaučuku a poskytuje maximální ochranu před kontaminací

3) Koncovky hřídelí jednotek Self-Lube® pomáhají chránit personál před rotujícími součástmi a ložiska před vnějším znečištěním

4) Koncovky ložiskových jednotek Self-Lube® snadno zapadnou na vnější kroužek ložiskové vložky

 

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]

Inteligentní transportní roboti Linde C-MATIC HP optimalizují tok materiálu ve skladu

Autonomní robotické vozíky Linde C-MATIC HP jsou určeny pro náročné aplikace S autonomním mobilním robotem Linde C-MATIC HP a cloudovou platformou AnyFleet, rozšiřuje specialista na […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]