Strojírenství

10. března 2015 15:24

KOVOSVIT MAS, a. s. rozšířil byznys o MAS HYDRO

Jeden z největších strojírenských podniků v České republice KOVOSVIT MAS rozšiřuje portfolio svého podnikání o Divizi MAS HYDRO, která začala úspěšně expandovat do zemí EU.

Značka MAS nově vstupuje na trh v oblasti energetiky a hydrotechniky, kdy nově nabízí inovativní technologie pro malé vodní elektrárny. V oblasti hydroenergetiky se jedná především o ekonomicky efektivní turbíny pro nízkospádové lokality. „Rozhodli jsme se využít malé hydroenergetické revoluce, která se postupně šíří Evropou. Investujeme do výzkumu, vývoje a výroby a klasický typ turbíny obohacujeme o naše inovace. Přidanou hodnotou je především využití nízkospádových lokalit jinak obtížně ekonomicky využitelných s dosud běžně používanými technologiemi vodních motorů,“ říká ředitel divize František Švec.

KOVOSVIT MAS, a. s. tak navázal na tradici produkce obráběcích strojů, které vyrábí i standardní typ turbín a běžně je dodává svým zákazníkům. „My se nezabýváme klasickou sériovou výrobou, každý produkt děláme na míru přímo pro lokalitu, kde se zákazník rozhodl elektrárnu postavit. Klasické typy turbín ve většině případů vyžadují velké zásahy do přírody a přinášejí s sebou nemalý objem stavebních prací. Výsledné stavební úpravy jsou často obtížně vratné a mohou také ovlivňovat ekologickou rovnováhu okolí. Naše řešení je velmi ekologické a ekonomicky efektivní. Minimalizujeme potřeby stavebních konstrukcí a úprav okolí toku. My jsme schopni turbínu vyrobit v kompaktním provedení a instalovat i do obtížněji přístupných lokalit, včetně extrémních geografických poloh,“ vysvětluje František Švec.

O tom, že se nová strategie společnosti vyplatila, svědčí i uzavření několika zajímavých kontraktů v sousedním Německu, kde byly dodány již tři projekty. Několik dalších také firma realizovala v tuzemsku. „Německo je kvalitativně velmi náročný zákazník a zároveň je to jeden z nejvýznamnějších cílových zdrojů. Jednáme také o partnerství s kolegy v Anglii, kde je výrazná podpora pro malé vodní elektrárny. Připravujeme několik projektů i pro francouzský a italský trh,“ pokračuje ředitel divize František Švec.

Se vznikem divize MAS HYDRO vyvstala i potřeba náboru nových pracovníků. V současné době má divize dvacet zaměstnanců. Každoročně pak plánuje navýšit své počty až o deset zaměstnanců. Cílový stav v roce 2020 by se měl pohybovat okolo sto zaměstnanců různých odborností. „Naše divize má samostatnou vývojovou základnu, která obsahuje hydrotechnickou laboratoř, kde jsme, mimo jiné, také přijali čtyři mladé konstruktéry. Spolupracujeme i s několika univerzitami. Naše činnost má přesah i na jiné firmy v regionu, kde pravidelně poptáváme odborné práce a zaměstnáváme další externisty z celé republiky,“ uzavírá František Švec.

www.kovosvit.cz

Mohlo by se Vám líbit

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]

Dopag představuje nové portfolio pod značkou DispensTech.

Dopag Eastern Europe je dceřinou společností HILGER & KERN GROUP, která se svými více než 350 zaměstnanci a 40 pobočkami po celém světě je mezinárodním […]

Společnost Siemens představuje digitalizované nasávací kouřové hlásiče řady ASD+ pro rozlehlé chráněné oblasti

Portfolio elektrické požární signalizace Siemens se rozšiřuje o nové nasávací hlásiče Siemens ASD+ s označením FDA261 a FDA262 Vyšší detekční výkon předurčuje nové Siemens ASD+ hlásiče […]