Strojírenství

20. září 2016 17:16

GE AVIATION zahájí v ČR výrobu do roku 2022

Vláda schválila investiční smlouvu s GE Aviation. Společnost GE se zavázala, že v Česku zahájí výrobu do konce roku 2022 a vytvoří 500 nových pracovních míst do roku 2023.

Jedná se o investici v hodnotě až 350 miliónů eur (9,5 miliardy korun), a to v odvětví s vysokou přidanou hodnotou.

Uzavřením smlouvy vznikne centrum vývoje nových turbovrtulových motorů pro GE Aviation v České republice, kde se na vývoji motorů bude významně podílet České vysoké učení technické. Americká společnost chce v ČR vyvíjet a vyrábět motory pro malá a střední letadla a může si zažádat o standardní investiční pobídku určenou na výstavbu nového závodu maximálně do výše 25 procent uznatelných nákladů. Česko by se díky investici dostalo mezi pět států, ve kterých jsou navrhovány a vyráběny letecké motory.

Realizace projektu bude znamenat vedle zahájení výroby nového typu moderních leteckých motorů v ČR a nových příležitostí pro vysoce kvalifikované pracovníky i zvýšení tuzemského výzkumného potenciálu. Daná investice významně přispěje k rozvoji spolupráce mezi investory a českými vědeckovýzkumnými institucemi. Může rovněž přispět ke změně tradičního schématu, kdy nadnárodní firmy v České republice zavádějí výrobu, ale výzkum a vývoj realizují jinde. Vláda uvolní v letech 2016 až 2018 pro ČVUT podporu ve výši 1,986 miliard korun na předfinancování přípravy vývoje nových turbovrtulových motorů.

www.mpo.cz

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]