Strojírenství

20. listopadu 2015 17:44

Filtrace pracoviště – Předcházení respiračním problémům

Nejen při značení laserem vznikají zplodiny, které můžeme vidět a taky cítít. Ale je zde spousta zplodin, které nemusí být vidět a nejsou ani cítit. Z hlediska možného zdravotního rizika vždy doporučujeme používat odsávací jednotky s HEPA uhlíkovým filtrem do laserových pracovišť.

Inzerce

HEPA je zkratkou z prvních písmen slov „high efficiency particulate arrestance“ („zachytávání mikročástic s vysokou účinností“). Tento typ vzduchového filtru je schopen ze vzduchu s minimálně 99,97% účinností odstranit částice o velikosti 300 nanometrů (částice této velikosti jsou pro HEPA filtry nejobtížněji filtrovatelné). Větší částice jsou filtrovány s ještě vyšší účinností.

Leonardo technology používá BOFA odsávací jednotky s laserovými systémy Solaris, kdy je nesporná výhoda v propojení odsávací jednotky s řídicí jednotkou laseru a signalizování nezapnutí odsávání a tedy i v sekundární ochraně optiky laseru. Kdyby nebylo odsávání zplodin v prostoru značení laserem, docházelo by k usazování zplodin na optiku laseru a následně k poškození optiky. Výkon laserového paprsku by se spotřebovával na optice laseru a lokální zahřátí nečistoty laserovým paprskem přehřeje bodově optiku, která se poškodí. Nejdříve se poškodí napařená reflexní vrstva na optice a po delším působení tepla z laserového paprsku na nečistotu je možné vysokou teplotou, danou vysokým koncentrovaným výkonem, poškodit i samotnou optiku, která může v konečném důsledku vypadat jako vypískovaná. Odsávací jednotka BOFA zabrání usazování nečistot a zplodin ze značení laserem na optice a velmi prodlužuje samotnou životnost laserové optiky. Odsávací jednotky BOFA, anglického výrobce, chrání uživatele a laserovou techniku. Proto důležitou součástí každé instalace laserového systému je odsávací jednotka BOFA. Tento malý systém je velmi účinný při filtraci vzduchu kontaminovaného zplodinami. Při značení laserem vznikají částice až o velikosti 0,01 mikrometru, které je potřeba zachytit ve filtrační jednotce. S účinností 99,997 % zachycuje BOFA jednotka veškeré částice o velikosti 0,3 mikrometrů. Nedochází tak ke kontaminaci okolí. BOFA odsávací jednotky dbají na zdraví obsluhy, pracovníků a chrání jejich respirační systém. Pracoviště je tak čisté, bezpečné a zdravotně nezávadné. Zplodiny vznikající při značení laserem nebo gravírování laserem jsou odsávány BOFA odsávací jednotkou přes filtr pevných částic, kde se zachytí veškeré těžší částice a následně kontaminovaný vzduch postupuje do HEPA uhlíkového filtru, kde se vyčistí od mikročástic a organických částí. BOFA (UK) Ltd. je jedna z nejaktivnějších firem v oblasti odsávacích jednotek pro průmyslové aplikace, jako jsou odsávací jednotky pro výrobu plošných spojů, laserové značení, laserové gravírování, gravírovací systémy s rotační frézou, výroba klenotů, broušení kamene, výroba plastů, odsávání výparů z kapalin či odsávání pachů z inkjet systémů.

www.LT.cz

Mohlo by se Vám líbit

Obrábění a tváření na MSV a IMT 2022

Obrábění a tváření je tradičně stěžejním oborem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos bude navíc zvýrazněn prostřednictvím mezinárodního veletrhu IMT, který je organizován v úzké spolupráci se […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]