Strojírenství

19. prosince 2022 07:13

Energetická účinnost je nejlepší způsob, jak již dnes v průmyslu snížit náklady na energie a emise

  • Nezávislá zpráva představuje 10 opatření, která mají průmyslovým podnikům pomoci okamžitě zlepšit jejich energetickou účinnost.
  • Zlepšení energetické účinnosti umožní v krátkodobém až střednědobém horizontu výrazně snížit jak účty za energii, tak emise, aniž by byla ohrožena produktivita.
  • Průmysl je se 42% podílem na celkové poptávce po energiích největším spotřebitelem elektřiny, zemního plynu a uhlí na světě.

Nová zpráva Hnutí za energetickou účinnost (Energy Efficiency Movement, EEM) ukazuje, že v době, kdy podniky po celém světě čelí nebývalému nárůstu nákladů na energii a dopadu klimatických změn, je zlepšení energetické účinnosti v průmyslu nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, jak snížit náklady na energie a emise skleníkových plynů. Hnutí EEM je celosvětové fórum, v jehož rámci cca 200 organizací sdílí nápady, osvědčené postupy a závazky s cílem vytvořit energeticky účinnější svět.

Dnes zveřejněná „Příručka energetické účinnosti v průmyslu“ obsahuje 10 opatření, kterými může jakýkoliv průmyslový podnik již dnes zlepšit svou energetickou účinnost, snížit náklady na energii a snížit emise. Zaměřuje se na vyspělá, široce dostupná technologická řešení, která přinesou rychlé výsledky a návratnost investic a navíc umožňují nasazení ve velkém měřítku.

Inzerce

„Energetická účinnost je výhodná pro všechny podniky i pro klima,“ řekl Kevin Lane, vedoucí programový manažer pro energetickou účinnost v Mezinárodní energetické agentuře (IEA). „Přestože průmysl musí řešit změnu klimatu na všech frontách – například zvyšovat využívání obnovitelných zdrojů energie, investovat do nízkouhlíkových procesů a rozvíjet cirkulární obchodní modely – energetická účinnost vyniká jako příležitost zaměřená na podniky s nejlepšími krátkodobými vyhlídkami na snížení emisí. Deset opatření obsažených v této zprávě představuje známé, nákladově efektivní zdroje, které lze rychle využít v širokém měřítku, a pomoci tak podnikům přeměnit ambiciózní klimatické cíle v činy.“

Průmysl je podle IEA největším světovým spotřebitelem elektřiny, zemního plynu a uhlí. Na průmysl připadá 42 % celkové poptávky po elektřině, což se rovná více než 34 exajoulům energie1.  Železářský, ocelářský, chemický a petrochemický průmysl jsou největšími spotřebiteli energie v pěti zemích s největší spotřebou energie na světě, tedy v Číně, Spojených státech amerických, Indii, Rusku a Japonsku. Tato spotřeba energie s sebou v současném inflačním prostředí nese vysoké náklady. Podle IEA je také zodpovědná za devět gigatun CO2, což se rovná 45 % celkových přímých emisí z odvětví konečné spotřeby v roce 2021.

Mezi organizace, s nimiž byly pro zprávu vedeny rozhovory, patří ABB, Alfa Laval, DHL Group, IEA, Microsoft a ETH Curych, švýcarský federální technologický institut. Doporučení přispěvatelů sahají od provádění energetických auditů až po správné dimenzování průmyslových strojů, které jsou často příliš velké pro danou práci, což vede k plýtvání energií. Přesun dat z lokálních serverů do cloudu by mohl pomoci ušetřit přibližně 90 % energie spotřebované IT systémy2. Efektivitu nabídne také urychlení přechodu od fosilních paliv, a to elektrifikací průmyslových vozových parků, přechodem z plynových kotlů na tepelná čerpadla nebo používáním dobře udržovaných výměníků tepla.

„Příručka energetické účinnosti v průmyslu“ obsahuje 10 opatření, která mohou podniky již dnes přijmout ke zlepšení své energetické účinnosti, snížení nákladů na energii a snížení emisí.

Další opatření zahrnují instalaci senzorů a digitální monitorování spotřeby elektrické energie v reálném čase, které odhalí přítomnost takzvaných „duchů“. Na rozdíl od digitálního dvojčete, které může simulovat opatření na zvýšení účinnosti bez přerušení výroby, tito “duchové” v pohotovostním režimu spotřebovávají energii. Úspory energie v průmyslových zařízeních přinese také využívání inteligentních řešení pro řízení energetických systémů, osvětlení, žaluzií a vytápění, větrání a klimatizace (HVAC).

Mezi další doporučení patří instalace frekvenčních měničů, které mohou zvýšit energetickou účinnost systému poháněného motorem až o 30 %, a snížit tak náklady i emise. Pokud by se více než 300 milionů průmyslových systémů poháněných elektromotory, které jsou v současné době v provozu, nahradilo optimalizovanými motory s vysokou účinností, mohla by se celosvětová spotřeba elektřiny snížit až o 10 %.

„K dispozici jsou energeticky účinná řešení, která mohou průmyslu pomoci zmírnit klimatické změny a snížit náklady na energii, aniž by došlo ke snížení výkonu a produktivity,“ řekl Tarak Mehta, prezident divize Pohony společnosti ABB. „Díky nedávnému technologickému pokroku v oblasti energetické účinnosti je potenciál zlepšení v průmyslu značný a snadno dostupný. Takže namísto zhasínání světel a zastavování výroby za účelem úspory peněz tato nová důležitá zpráva vysvětluje praktické kroky, které mohou vedoucí pracovníci podniknout, aby snížili spotřebu energie a náklady na ně při zachování současného provozu.“

Zveme vedoucí představitele podniků a odborníky, kteří se chtějí dozvědět více o snižování svých nákladů na energii a emisí uhlíku,  na speciální panelovou akci, která se podrobněji věnuje příležitostem uvedeným ve zprávě a způsobům, jak jich využít. Akce se uskuteční v úterý 13. prosince v 16:00 středoevropského času a poté bude k dispozici ve formě videa na vyžádání. Registrovat se můžete zde.

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com

Hnutí za energetickou účinnost (EEM) je iniciativa, která spojuje stejně smýšlející zainteresované strany, aby inovovali a jednali pro energeticky efektivnější svět. Hnutí bylo zahájeno společností ABB v roce 2021 a zaznamenalo pozitivní reakci v celém odvětví, k listopadu 2022 se připojilo přibližně 200 společností.  https://join.energyefficiencymovement.com/ #energyefficiencymovement

[1] https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020/outlook-2021 

[2] https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56950

 

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]