Strojírenství

01. října 2021 22:51

Efektivní řešení pro kontrolu kvality ve výrobním prostředí

Rozměrová kontrola kvality přímo v místě výroby se stává důležitou součástí celého výrobního procesu. Tento způsob měření odhalí chybu ihned po vyrobení jednotlivých dílů a má výrazný vliv na úsporu nákladů, spotřebu materiálů, času a zvýšení konkurenceschopnosti.

Souřadnicový měřicí stroj TIGO SF ve výrobním prostředí.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, přední světový výrobce a dodavatel 3D měřicích technologií, proto nabízí shop floor řešení pro měření v dílenských prostředích a výrobních halách v blízkosti nebo přímo ve výrobní lince.

Souřadnicové měřicí stroje umístěné přímo v dílně jsou vhodné do prostředí, ve kterých je omezený prostor a jsou konstruovány tak, aby překonaly náročné požadavky, vydržely drsné podmínky dílenského prostředí, odolaly změnám teploty a prašnému prostředí, a to při zachování vysoké přesnosti měření.

Řešení od společnosti Hexagon nabízejí výrobcům celou řad výhod:

  • výrazné zkrácení času mezi výrobou a kontrolou kvality
  • jistotu, že díly jsou vyráběny přesně přímo v místě výroby
  • zjednodušení celého procesu kontroly kvality
  • snížení následných oprav dílů a eliminaci zmetků
  • absolutní systém měření v širokém spektru provozních teplot
  • snadnou integraci do dílenských výrobních systémů
  • automatickou korekci polohy nástrojů dle výsledků měření
  • statistické řízení procesu výroby, měření a jeho způsobilosti

TIGO SF, ideální stroj pro integraci do výrobního procesu

Souřadnicový měřicí systém TIGO SF je určený pro integraci do plně automatizovaných in-line nebo near-line inspekčních buněk nebo jako součást kompletního, metrologicky asistovaného výrobního procesu. Plynule tak začlení zajištění kvality do výrobní linky. Je navržený pro efektivní měření malých a středně velkých dílů v jakémkoliv průmyslovém oboru s měřicím rozsahem 500x580x500 mm.

Díky robustnímu designu je určený do náročného dílenského prostředí a otevřeným přístupem ke stroji ze tří stran nabízí optimální přístup pro ruční i automatické vkládání a vyjímání součástí. Mohutný granitový pracovní stůl obsahuje hustou síť otvorů pro snadné a rychlé upínání dílů. Všechny osy stroje pracují s lineárním vedením bez potřeby stlačeného vzduchu. Díky funkci Fly2 Mode pro řízení trajektorie stroj zlepšuje pohyb sondy, zkracuje dobu provádění programů a zároveň snižuje provozní náklady a náklady na údržbu.

Standardně je TIGO SF vybavený pevnou sondou pro vysokorychlostní, vysoce přesné kontinuální skenování a bodové měření. Alternativně lze stroj vybavit automatickou otočnou hlavou s jemným krokem nebo manuální otočnou hlavou a dotekovými spínacími sondami pro zvýšení flexibility.

Systém TIGO SF, se kterým můžete pozvednout vaši výrobu na novou úroveň.

Kvalitními daty směrem k chytré výrobě

Kvalitní a přesná výroba se však neobejde bez stejně kvalitních a přesných dat, která jsou nezbytná k maximalizaci účinnosti celého výrobního procesu a minimalizaci prostojů. Ideálním řešením je SFx Asset Management, software monitorující stav a výkon metrologického vybavení. V reálném čase pak tato data zobrazuje prostřednictvím jednoduchého panelu. Na základě toho mohou výrobci identifikovat, kde mají kapacitu navíc, lépe plánovat výrobu, určit zdroje prostojů nebo preventivně plánovat údržbu strojů. Správa výrobních zařízení založená na datech v reálném čase je nezbytnou součástí každé strategie chytré výroby. Řešení je cloudové, proto je přístupné odkudkoliv – z počítače, tabletu, ale i mobilního telefonu.

Prostřednictvím softwaru SFx Asset Management můžete monitorovat měřicí systémy v reálném čase.


Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon je předním světovým výrobcem a dodavatelem 3D měřicích zařízení a řešení pro zpracování naměřených dat. Poskytuje průmyslové měřicí systémy pro všechny oblasti a společnosti, ve kterých je zapotřebí měření rozměrů a tvarů výrobků a ve kterých se zároveň s naměřenými daty dále pracuje. Naše řešení nachází uplatnění v celé řadě oblastí: automobilový a letecký průmysl, dopravní a zemědělská technika, energetika, elektronika, medicínské technologie, těžký průmysl, obrábění a mnoho dalších. Součástí portfolia je i kompletní nabídka sond a jejich příslušenství pro měření v obráběcích strojích. Více na hexagonmi.com

Pro více informací o těchto produktech kontaktujte obchodní zastoupení

Hexagon Manufacturing Intelligence v ČR a SR:

Obchodní oddělení Praha
Jana Tvarohová
E-mail: jana.tvarohova@hexagon.com
Tel.: +420 272 680 830
Mobil: +420 727 983 625

 

 

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]