Strojírenství

27. června 2019 13:52

DMG MORI-OPEN HOUSE Bielefeld

Ve dnech 4.6.-7.6. se v německém Bielefeldu konaly dny otevřených dveří. Pro české a slovenské zákazníky firma DMG MORI připravila jednodenní letecký zájezd na tuto akci.

Pohled na část showroomu z prvního patra

Na Open Housu byla možnost seznámit se s aktuálními trendy a inovacemi společnosti DMG MORI. Mezi exponáty byly k vidění soustruhy CLX 450, CTX2500, NLX2500, které jsou vhodnou alternativou náhrady typů CTX 420 linear a CTX 400 Serie 2, dále pak soustružnicko-frézovací centra řady CTX gamma TC a CTX beta TC. K vidění byla aditivní výroba a několik příkladů využití automatizace ve výrobě na strojích DMG MORI.

Inzerce

Bielefeld je moderním závodem. V areálu se například nachází Energy Solutins Park produkující z větru a slunce více jak 1 GWh elektrické energie ročně, což je asi 15% celkové spotřeby závodu.

Showroom

Návštěvníci se mohli zúčastnit komentované prohlídky ve výrobě a seznámit se podrobněji s jednotlivými fázemi výroby (montáže) strojů. Samotná jednání probíhala v showroomu firmy.

V návaznosti na showroom najdete oddělení nazvané DMG ACADEMI. Na tomto místě se provádí školení obsluhy a servisu. Připravují se tu i zaměstnanci DMG MORI, kteří zde například rozebírají a zase skládají jednotlivé stroje. Ročně se tu proškolí na 4000 lidí.

U každého stroje stál fundovaný zaměstnanec, který Vás rád seznámil s daným strojem

Zajímavosti z výroby:

  • Velký důraz je kladen na kvalitu. Každý stroj je testován 100hodin ve zkušebním cyklu, 24 hodin z toho je water test-zkouška těsnosti stroje. Ke každému stroji je vedena průvodní dokumentace, ve které je uvedeno, kdo dělal jaký test. Vše je tedy dokonalé průhledné.
  • V květnu 2019 byla spuštěna linka pro výrobu Robo2Go. Kapacita této linky je 250 Robo2Go za rok. Velké plus těchto robotů je, že je lze naprogramovat snadno a rychle přes aplikaci v řídícím systému stroje i bez znalostí programování robotů. Teach-in pro nový obrobek trvá méně než 5 minut.
  • V další výrobní hale se montují stroje CTX gammma TC a CTX beta TC. Montáž je rozdělena do 18ti různých kroků a každý krok trvá 2 dny. Na každém stanovišti jsou připravené materiály a komponenty pro daný krok montáže-průhledná a efektivní montáž. V plánu je smontovat na této lince 120 strojů ročně.
  • DMG MORI se snaží vyhovět požadavkům zákazníka. Ve výrobě byl k vidění speciální systém upínaní na stroji CTX beta 800 TC. Tento systém byl vytvořen pro zákazníka, který vyrábí lopatky pro letecký průmysl. Další zvláštností tohoto stroje je modrá barva-rovněž na přání zákazníka.

Ukázka Robo2Go na stroji NLX 2500/700

  • U každého stroje v závodě najdete terminál, kde je dostupná veškerá dokumentace k danému stroji, jsou zde informace o tom, v jaké fázi se stroj nachází, jaké procesy ho čekají v následující době, kdo za ně bude zodpovídat, jaký materiál je nutné k montáži dodat atd. Snahou je eliminovat papírovou dokumentaci.
  • Ve výrobě je oddělení pro učně. Ti jsou zde vzděláváni a obvykle to trvá 3,5 roku. Žáci ve 3. ročníku dokáží sami rozebrat a sestavit celý stroj. Samozřejmě na to mají více času, pracují pod dohledem školitele, ale za stroj mají plnou zodpovědnost. Ten je poté prodán zákazníkovi. Učni začínají takzvaně od píky. Nejdříve s pilkou a pilníkem, aby se naučili práci s kovem. Žáků je v programu zhruba 50, rozdělených do tří ročníků. Žáci jsou pravidelnými účastníky mezinárodních soutěží, které se konají po celém světě (např. Rusko, Dubaj).
  • K vidění byly i stroje Lasertec 30 SLM (lasertec 12 SLM) s komplexně vyřešeným práškovým hospodářstvím. Jedná se o stroje pro aditivní výrobu (technologie laserového navařování v práškovém loži ). Tato metoda je určena pro malé, ale složité díly. Umožňuje vyrobit i díly z těžko obrobitelných materiálů ve velmi dobré kvalitě, ale funkční plochy je přesto nutné dokončit třískovou technologií.

Text+foto: Renata Kučerová (redakce)

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]