Strojírenství

30. května 2019 08:27

Digitální způsob, jak zefektivnit vnitřní soustružení a minimalizovat odpad

Někteří výrobci velkých a nákladných dílů, používaných například v leteckém či ropném průmyslu, již někdy museli zbrzdit proces vnitřního soustružení, aby ochránili obráběné díly. Důvod je takový, že každá chyba může vést k obrovským výdajům navíc. Jedním ze způsobů, jak chybám předcházet a zároveň zkrátit doby obrábění, je provádět pravidelné kontroly toho, co se děje uvnitř uzavřeného obráběcího stroje. Povědomí o tom, co se odehrává uvnitř dílu při provádění vnitřního soustružení, může vést k výrazně vyšší efektivitě a snížení množství odpadu, zejména při obrábění štíhlých dílů.

Díky úzké spolupráci se zákazníky po celém světě vyvinula společnost Sandvik Coromant propojené řešení, které výrobcům umožňuje zvýšit rychlost obrábění cenných dílů a identifikovat cokoli neobvyklého (tedy odchylku od přesně nastavených parametrů). I když je technologie Silent Tools™ společnosti Sandvik Coromant na světě již asi 50 let, tento přelom s sebou přinesl nový vývoj, který zahrnuje zabudování snímačů do soustružnických adaptérů, díky čemuž je mnohem snazší zjistit, co se odehrává hluboko v dílu obráběném za zavřenými dveřmi obráběcího stroje. Díky tomuto technologickému pokroku je nyní možné získávat přesné informace o obráběcím procesu a v reálném čase souběžně s obráběním sdílet s obsluhou, co přesně se právě odehrává přes srozumitelné a intuitivní grafické displeje.

Inzerce

Vyšší efektivita obrábění

Nový vynález – Silent ToolsTM Plus – je vybaven tlumeným adaptérem s vestavěnými konektory a poskytuje informace například o úrovni vibrací nebo teplotě v tlumicím systému. Nástroje Silent Tools™ Plus předají tyto údaje obsluze, a výrobcům tak nabízejí celou řadu zajímavých výhod, zejména optimalizaci bezpečnosti procesu a efektivity obrábění, předcházení poškození obráběcího stroje a dílů i povrchu. To vede ke kratším odstávkám, menšímu lámání nástrojů a možnosti rychleji obrábět mimořádně nákladné materiály a složité díly s jistotou, že proces probíhá uspokojivě.

Přesnější rozhodování

Zobrazováním údajů, jako je úroveň vibrací, na srozumitelném ovládacím panelu poskytuje systém obsluze okamžité informace o tom, co se právě děje, a jasný přehled o aktuálně probíhajícím obráběcím procesu. Mezi další údaje, které technologie Silent Tools™ Plus poskytuje a jejichž smyslem je zlepšit rozhodování u stroje, patří též přehled o tom, co se během obrábění událo, což je zásadní například pro výrobce v náročných odvětvích, jako je ropný a letecký průmysl. Pokud dojde k incidentu mimo nastavené parametry, například nadměrnému třesení či zvýšenému harmonickému kmitání, obsluha okamžitě obdrží upozornění na grafickém displeji a bude moci ihned učinit opatření, zastavit nebo upravit obráběcí proces a zabránit tak poškození dílu.

Vyšší bezpečnost procesu a lepší využití vybavení

Cílem je tedy co nejvíce zabezpečit obráběcí proces a snížit množství zmetků na naprosté minimum, příp. na nulu, bude‑ li to možné. Jak již bylo řečeno, tento záměr je zejména důležitý, pokud jsou obráběné díly mimořádně nákladné s ohledem na materiál samotný, jako je tomu například u přistávacích podvozků letadel nebo podmořských dílů. Jelikož je tento systém schopen zabránit znehodnocení či nutnosti opětovného obrábění takto cenných dílů, může se investice do tohoto typu technologie vrátit za velmi krátkou dobu. Lepšího využití vybavení lze též dosáhnout díky zkrácení doby, po kterou je stroj v chodu bez nástroje v záběru. Optimalizace využití stroje je také možná díky novému rychlovýměnnému rozhraní mezi adaptérem a řeznou hlavou, která usnadňuje ovládání a zajišťuje přesnou výměnu. Silent Tools™ Plus dále nabízí funkci pro nastavení výšky hrotu a zobrazuje úroveň řezné hrany, díky čemuž může obsluha rychle a snadno nastavit výšku břitové destičky na správnou úroveň ještě před začátkem obrábění. Výsledkem je výrazné zvýšení výkonnosti obráběcího procesu a prodloužení životnosti břitových destiček. Jelikož poskytované údaje zahrnují též tak zásadní informace, jako je kvalita struktury povrchu, může obsluha též upravit nastavení za účelem optimalizace parametrů procesu. Ukazatele, které jsou obsaženy ve standardní nabídce Silent Tools™ Plus, tedy zahrnují vibrace, strukturu povrchu, nástroj v záběru, teplotu a nastavení výšky hrotu. Konstrukčně přizpůsobené řešení, které je též v nabídce, nabízí další informace o zatížení či vychýlení.

Standardní nabídka Sandvik Coromant je v současné době vhodná pro adaptéry o průměru 60 mm, 80 mm a 100 mm s vyložením až 10× průměr. Konstrukčně přizpůsobené řešení výrobcům umožňuje pracovat s vyložením až 18× průměr a průměrem vyšším než 100 mm. Ještě před třemi lety bylo možné pracovat s maximálním vyložením 14× průměr, ale tato hranice byla prodloužena díky znalostem obráběcích nástrojů získaným během desítek let, které vedly k tomuto novému vývoji v přelomové technologii.

Závěr

Tato nová funkce v zásadě zajišťuje dokonalý přehled o tom, co se během vnitřního soustružení děje v dílu, když nástroj jednoduše není vidět prostým okem. Obsluha tak nyní může zjistit, co přesně se děje během obrábění uvnitř dílu, zejména jestli proces není narušen s ohledem na nastavené parametry. Zásadní výhodou tohoto řešení je tedy schopnost činit informovaná rozhodnutí na základě skutečných a přesných údajů o obráběcím procesu, a tím také zvýšit bezpečnost a produktivitu stroje. Rychlejší provoz a zachování bezpečnosti procesu jsou největší výhody pro výrobce, kteří chtějí minimalizovat ztráty kvůli nákladům či zpožděním a dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků. Kromě posunu směrem k digitálnímu obrábění představují nástroje Silent Tools™ Plus další z řady produktů z nabídky CoroPlus® od společnosti Sandvik Coromant, která zahrnuje propojená řešení připravená na Průmysl 4.0. Cílem poskytování tak rozsáhlé konektivity
je zajištění maximální podpory pro výrobce na jejich digitální cestě.

Více informací o dostupnosti této nabídky na vybraných trzích najdete na www.sandvik.coromant.com.

Společnost Sandvik Coromant, která je součástí globální průmyslové strojírenské skupiny Sandvik, zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby nástrojů a nabídky odborných znalostí a řešení pro obrábění kovů, jimiž se řídí průmyslové standardy a inovace požadované kovozpracujícím průmyslem nyní i pro další průmyslovou epochu.

Podpora vzdělávání, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje i silné partnerství se zákazníky jsou zárukou rozvoje technologií obrábění, které přinášejí změny, udávají směr a určují budoucnost průmyslové výroby. Celosvětově společnost Sandvik Coromant vlastní více než 3 100 patentů, zaměstnává přes 7 900 zaměstnanců a své zastoupení má ve 150 zemích.

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]