Strojírenství

23. března 2020 16:23

Čištění rozpouštědly vysokým tlakem

Flexibilní 10 až 16barové čištění ostřikováním pro stroje na čištění rozpouštědly

Rostoucí požadavky na čistotu částic a povrchů vyžadují použití speciálních řešení čištění. K nim patří nový ostřikový systém pro stroje na bázi rozpouštědel od firmy Ecoclean. Tato metoda umožňuje procesy ostřikování a mytí vstřikovacím zaplavením s nastavitelnými tlaky mezi 10 a 16 bary pomocí dvou ostřikovacích lišt. Tento přídavný čisticí proces přináší podstatně lepší výsledky čištění geometricky složitých dílů a sypaných dílů.

V současné době jsou systémy čištění ostřikem součástí mnoha čistících strojů na bázi rozpouštědel. Tlak ostřikování ovšem obvykle dosahuje pouze dvou až tří barů. Uvedený tlak nestačí u malých sypaných dílů a geometricky složitých obrobků se zářezy, závitovými otvory a slepými otvory, ale také u aditivně zhotovených výrobků k tomu, aby zaručil splnění rostoucích požadavků na čistotu povrchů nebo dílů, neboť následné procesy, jako povlakování, lepení a tepelné opracování mají stále vyšší požadavky na čistotu povrchu.

Ecoclean GmbH reaguje na tento trend vývojem takzvaného vysokotlakého ostřikovacího zařízení pro stroje na bázi rozpouštědel. Dané zařízení umožňuje provádět procesy ostřikování a mytí vstřikovacím zaplavením s uhlovodíky nebo modifikovanými alkoholy při tlacích mezi 10 a 16 bary.

Inzerce

Nová metoda čištění vysokotlakým ostřikováním pro mycí stroje na bázi uhlovodíku, jako je EcoCcore, umožňuje ostřikovací procesy a mytí vstřikovacím zaplavením s nastavitelnými tlaky až do 16 barů. Tím se u geometricky složitých dílůa sypaných materiálů dosahuje výrazně lepších výsledků čištění.

Flexibilně nastavitelné ostřikovací procesy

Pro možnost čištění vysokotlakým ostřikem je např. stroj EcoCcore vybaven vysokotlakým čerpadlem, a navíc mohou být namontovány k stávajícímu ostřikovacímu zařízení se dvěma až třemi bary další přídavné ostřikovací lišty. Jedna ostřikovací lišta je umístěna na vnitřní stěně pracovní komory. Druhá je umístěna uprostřed pracovní komory, aby bylo možné současně nebo střídavě ostřikovat zvenku i zevnitř. Nastavení tlaku ostřikování se provádí pomocí vysokotlakého čerpadla řízeného frekvenčním měničem. Počet trysek a pohyb dílů může být nastaven pro danou velikost a geometrii dílů. Tato sofistikovaná a snadno ovladatelná technologie také umožňuje používat různé trysky vhodné pro příslušnou aplikaci (velikost trysek a tvar proudu). Jako obvykle je možné zadávat tlak, dobu stříkání, režim stříkání (současně nebo střídavě) a pohyb materiálu ve formě čisticích programů pro konkrétní díly a ukládat v řídící jednotce zařízení.

Pro opci čištění vysokotlakým ostřikováním je čisticí zařízení navíc vybaveno vysokotlakým čerpadlem a ostřikovacími lištami. Jedna je umístěna na vnitřní stěně pracovní komory a druhá centrálně v pracovní komoře. Je tedy možné současně nebo střídavě ostřikovat zvenku i zevnitř.

 Zvýšená čistota vkládaných a sypaných dílů

Pro cyklus čištění s vnějším a vnitřním ostřikováním se jak vkládané výrobky, tak sypané díly umísťují do speciálních nosičů výrobků a upínají se. To umožňuje u vkládaných dílů se složitou geometrií cílené ostřikování kritických míst. Definované pohyby čisticí nádoby přitom zaručují, že ostřikovací proud dosáhne do všech kritických míst. Během procesu se uvolňují nečistoty mechanickou energií ostřikovacího proudu. Velké množství kapaliny současně způsobuje vyplavení uvolněných nečistot z těchto míst, čímž se dosahuje výrazně lepšího výsledku čištění.

Tento způsob čištění nabízí výhody také při čištění sypaných dílů. Díky vyššímu tlaku se dosahuje lepšího pronikání kapaliny k dílům. Kromě toho vznikají při (vysokotlakém) vstřikovacím zaplavení podstatně silnější turbulence, které rovněž přispívají k vyšší kvalitě čištění.

Pro čisticí procesy, které vyžadují pouze vnější postřik a/nebo aplikaci bez vysokého tlaku, může být centrální ostřikovací lišta odstraněna v několika jednoduchých krocích. V tomto případě bude k dispozici celý objem pracovní komory pro uložení standardních mycích košů.


www.ecoclean-group.net
© foto: Ecoclean GmbH

Mohlo by se Vám líbit

Doprovodný program MSV 2022 se bude věnovat digitalizaci i energetice

Součástí Mezinárodní strojírenského veletrhu v Brně je každoročně i doprovodný program určený především pro odbornou veřejnost. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na řadu akcí, konferencí […]

Řešení horkých vtoků od společnosti Oerlikon HRSflow na K 2022: Pokročilá řešení horkých vtoků zvyšují flexibilitu a udržitelnost vstřikování

Na veletrhu K 2022, který se bude konat od 19. do 26. října v Düsseldorfu, se společnost Oerlikon HRSflow zaměří na rozsáhlou řadu horkých vtoků […]

I přes recesi automobilového průmyslu je zde nabídka míst stále vysoká

Nejdůležitější průmyslový obor v ČR zažil již lepší roky.  Za problémy tuzemských automobilek stojí nejen covid a jím způsobené výpadky v dodávkách dílů, zejména čipů a kabeláže, […]