Strojírenství

26. června 2019 07:48

BLUM skenuje přímo ve stroji

 

Ve dnech 20.– 21. 3. proběhl ve firmě Misan seminář „Stroje, nástroje, automatizace“. Seminář byl věnován novinkám firem Okuma a Brother, možnostem automatizace a praktickým ukázkám obrábění. Mimo jiné však bylo možné na stroji Okuma Multus B300II zhlédnout i velmi zajímavou ukázku skenování reálného komplexního dílce z leteckého průmyslu. Jedná se o unikátní in‑procesní kontrolu kvality výroby, která si hledá nové zákazníky napříč různými segmenty CNC obrábění.

Skenování soustružené kontury na stroji Okuma Multus.

Skenování versus dotykové měření

Dotyková sonda se během posledních dvou dekád stala častým doplňkem číslicově řízených obráběcích center a víceúčelových soustružnicko‑frézovacích obráběcích center. Uživatelé si osvojili tuto techniku a bez větších problémů měří kritické průměry otvorů či jiné 2,5D entity. Tato měření jsou snadno realizovatelná pomocí měřicích cyklů, které jsou součástí CNC. Při měření spojitých obecných kontur však má dotykové měření své limity. Dosažení dostatečně kvalitního rozlišení by s dotykovou sondou jednoduše znamenalo příliš mnoho měřicích bodů a dlouhé měřicí časy. Skenování se nabízí jako jednodušší a produktivnější varianta. Skenovací funkci je na soustruzích možno využít také k plně automatické kontrole kruhovitosti, soustřednosti či čelního házení.

Měření μ tolerancí bezdrátovým dutinoměrem.

TC63 DIGILOG

Firma BLUM integrovala obě techniky do jednoho produktu. BLUM sonda TC63 DIGILOG umožňuje jak klasická dotyková digitální měření, tak i analogové skenování kontur přímo v obráběcím stroji. Odtud název DIGILOG. Uživatel tak, při použití jednoho produktu, může svobodně zvolit optimální měřicí strategii. Bodová měření jsou realizována běžnými měřicími cykly. Analogová měření jsou vyhodnocena a zobrazena v intuitivní a uživatelsky přátelské aplikaci integrované do řídicího systému stroje. Jedná se o takzvané srovnávací měření: sonda při skenování provádí pohyb velmi podobný pohybu samotného řezného nástroje, ekvidistantně kopíruje obrobenou konturu, a přitom zaznamenává analogový signál. V režimu „učení“ tak vzniká křivka referenčního dílce na středu tolerance, která je uložena jako etalon pro pozdější sériová měření. Vůči této křivce je nastaveno toleranční pásmo v μm. Během sériové výroby je skenovací rychlostí až 2 m za minutu kontrolováno, zda obrobená kontura leží v zadaném tolerančním pásmu. V případě překročení tolerance je stroj zastaven s příslušným chybovým hlášením.

LC50 DIGILOG

Není to však jediný BLUM produkt pracující s analogovým signálem. Kromě sond na měření teploty TG a bezdrátových dutinoměrů BG začal u BLUMu analogový signál novou éru laserového měření nástroje. Revoluční laserová sonda LC50 DIGILOG již neměří klasickým pohybem nástroje do paprsku. Rotující nástroj stojí na místě a laser nasnímá analogovou křivku 8 otáček. Tato křivka nabízí o mnoho řádů detailnější informaci a umožňuje magická kouzla: například možnost softwarově odfiltrovat kapky chladicí emulze a eliminovat další rušivé vlivy.

Výsledkem je přesnost a spolehlivost měření na úplně nové dimenzi, a to i při silném zatížení chladicí emulzí.

Měření kulové frézy na LC50 DIGILOG.

Analogová budoucnost

Industry 4.0 a stále větší snaha o automatizaci, bezobslužnost a efektivitu CNC provozů mění i samotný obor měřicích sond. Stejné nekompromisní požadavky, kladené na stroje a řezné nástroje, jsou nyní kladeny i na měřicí sondy. Stovky až tisíce měření denně, vysoké rychlosti a dynamika, stále užší tolerance a plné zatížení chladicí emulzí. Firma BLUM je prestižním lídrem v inovacích a promítá aktuální požadavky trhu do konstrukce a vývoje svých produktů a software. Přenos a vyhodnocení analogového signálu je technicky mnohem složitější cesta, ale výsledek stojí za to. Praktické zkušenosti a testy ukazují, že je to správný směr, jak udržet mikronové tolerance za drsných podmínek CNC výroby.

Skenování integrované do řídicího systému Okuma OSP.

www.blum-novotest.com

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]