Průmysl 4.0

21. ledna 2019 07:07

HANNOVER MESSE 2019 motorem inteligentního průmyslu

Umělá inteligence a strojové učení mají pro Průmysl 4.0. stále větší význam. Tento vývoj bude na nadcházejícím veletrhu HANNOVER MESSE v centru pozornosti v rámci hlavního tématu „Industrial Intelligence“. V segmentu digitální továrny je veletrh HANNOVER MESSE největší platformou B2B světa. Od 1. do 5. dubna odpoví na všechny otázky týkající se softwaru pro celý průmyslový řetězec tvorby hodnot. Od umělé inteligence, strojového učení přes simulaci a digitální dvojče, Blockchain a virtuální realitu, Big Data, Industrial Security a cloudové služby až po digitální platformy. 

Hannover. Všude se mluví o digitální transformaci průmyslu. Kdo chce poznat, co je motorem tohoto vývoje, najde odpověď na veletrhu HANNOVER MESSE v halách věnovaných digitální továrně. Boom v této oblasti je nejlepším příkladem vítězného tažení Průmyslu 4.0 a digitálního propojení. Firmy vystavující v halách č. 5, 6, 7 a 8 vytvářejí předpoklady pro integrovaný průmysl, který je v roce 2019 pod heslem ´Integrated Industrie – Industrial Inteligence´ hlavním tématem předního světového průmyslového veletrhu. Míněno je tím digitální propojení člověka a stroje ve věku umělé inteligence.

Firmy vystavující na veletrhu HANNOVER MESSE ve veletržní části Digital Factory přispívají k digitální proměně průmyslu,“ říká Arno Reich, Global Director Digital Factory v týmu veletržní správy HANNOVER MESSE. „Proměna průmyslu je možná díky souhře automatizace s průmyslovými informačními technologiemi. Velkou dynamičnost této proměny dokládají mimo jiné stále nově vznikající spojení klasických firem nabízejících informační technologie s průmyslovými koncerny.

Nákupčí   strojírenských firem  z automobilového a leteckého průmyslu, stavebního průmyslu, kovovýroby, průmyslu umělých hmot a zpracovatelského průmyslu, elektrotechnického a elektronického průmyslu přijíždějí na veletrh HANNOVER MESSE, aby se připravili na cestu k Průmyslu 4.0. Žádný výrobní podnik dnes neopomíjí témata jako rozpoznávání vzorů, neuronální sítě, strojové učení, Deep Learning nebo zpracování na základě znalostí. Umělá inteligence je proto jedním z ústředních témat veletrhu HANNOVER MESSE. Vystavující firmy představí v rámci veletržní oblasti Digital Factory řešení, která se z enormního množství dat digitalizované výroby samostatně učí, sama se optimalizují, předvídají výpadky strojů a značně zrychlují procesy Průmyslu 4.0.

Velký význam má rovněž téma platformová ekonomika, která hraje významnou úlohu při výrobě strojů a zařízení jako základ vývoje nových obchodních modelů a digitálních služeb. Přitom nejde jen o otázku, které řešení internetu věcí vytváří nejlepší digitální spojení mezi člověkem, stroji a procesy a je proto ideálním operačním systémem Průmyslu 4.0. Digitální platformy přinášejí přímý užitek tím, že snižují  náklady na transakce a umožňují efektivní propojení sítěmi.

Významné místo zaujímají na veletrhu HANNOVER MESSE 2019  další dvě témata, Data Analytics a Blockchain. Data Analytics, proces, který pomocí inteligentní analýzy dat pomáhá snížit spotřebu energie a zdrojů v průmyslu a současně zlepšovat flexibilitu, připravenost a kvalitu, je umístěn v halách Digital Factory. Samostatnou součástí veletrhu HANNOVER MESSE se stává Blockchain. Pomocí databáze  Blockchain lze ověřovat smlouvy, kontrolovat dodavatelské řetězce  nebo chránit zařízení propojená v rámci internetu věcí před kyberútoky a výpadky. Veletržní blok věnovaný Blockchain se nachází v hale č. 6 v blízkosti výstavní oblasti Industrial Security, která zahrnuje i fórum. S rostoucím využíváním umělé inteligence představují významnou výzvu otázky bezpečnosti a suverenity dat. Firmy mohou s daty pracovat pouze, pokud jsou zabezpečená data k dispozici dlouhodobě a globálně.

Kromě Blockchain a Industrial Security jsou v halách č. 5 a 6  umístěny Engineering Software (CAx, PLM), Cloud Solutions, platformy a služby, Virtual Reality a Additive Manufacturing. Témata Business Software s MES, ERP, CRM nebo DMS, stejně jako SCM Solutions, IT-Solutions a Consulting a Embedded Systems se nacházejí v hale č. 7. Hala č. 8 tvoří přechod k  Automation, v jejímž rámci se uskuteční fórum Industrie 4.0 s iniciativami a politickými platformami k Průmyslu 4.0 a oblast SmartFactory/Intelligent Manufacturing.

Vítězné tažení Průmyslu 4.0 bude možné jen tehdy, pokud budou podnikatelé, vědci a politici  myslet na budoucnost. Ta však nekončí s Průmyslem 4.0. Na novém summitu Industrial Pioneers veletrhu HANNOVER MESSE se v úterý 2. dubna uskuteční diskuse o otázce: Co bude následovat po Průmyslu 4.0? Cílem konference je podnítit vznik inovací zaměřených do budoucnosti a scénářů pro dobu, až bude digitalizace, umělá inteligence a spolupráce člověk-stroj už dávno běžnou skutečností.

Doprovodný program veletrhu HANNOVER MESSE bude rovněž obsahovat různorodou nabídku pro prohlubování znalostí ve speciálních oblastech digitální továrny a navazování kontaktů s experty.   Součástí doprovodného programu je 11. zasedání MES výrobců a uživatelů výrobního a zpracovatelského průmyslu, fórum CAE, které se bude zabývat numerickou simulací, vizualizací 3D a aditivní výrobou, nebo také jednodenní odborné symposium věnované aditivní výrobě, využití nových postupů 3D tisku ve strojírenství, novému hardwaru a materiálům používaným v generativní výrobě.

www.hannovermesse.de

Mohlo by se Vám líbit

Obrábění a tváření na MSV a IMT 2022

Obrábění a tváření je tradičně stěžejním oborem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos bude navíc zvýrazněn prostřednictvím mezinárodního veletrhu IMT, který je organizován v úzké spolupráci se […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]