Práce

23. března 2024 22:49

Žádný čistě mužský svět – obrat ve strojírenském sektoru

Strojírenství, průmysl, stavebnictví a výrobní dílny: To jsou typická prostředí mužů – alespoň podle převládajícího tónu ve společnosti. Neboť ženy se údajně nezajímají o techniku a stroje. Ale tento pohled je již dlouhou dobu překonaný, jak dokazují i čtyři ženy v klíčových rolích průmyslového aukčního domu Surplex.

Průmysl a strojírenství – sektory, které jsou odedávna považovány za oblasti tradičně formované muži, stojí na prahu zásadních změn. Pevné hranice, které byly po celá desetiletí charakterizovány tradičními genderovými rolemi a genderovým rozložením a které ztěžují ženám přístup k technickým profesím a vedoucím pozicím, jsou opakovaně prolamovány. Statistiky vykreslují povzbudivý obrázek: Podíl žen v těchto oblastech roste. Tento vývoj podtrhuje rostoucí uznání významu diverzity v pracovním světě. I přesto ale existuje mnoho výzev, před kterými ještě ženy často stojí.

Obr. 1 Ženy v technickém sektoru lámou tradiční hranice. Nejsou již žádnou zvláštností, stále ale ještě mají nízké zastoupení. (© WOSUNA / Shutterstock.com)

Nové perspektivy: Ženy v technických profesích

Inzerce

Typickou „mužskou“ společností je i Surplex, průmyslový aukční dům na použité stroje pro zpracování kovů a dřeva, jakož i pro stavebnictví. To se odráží nejen v oboru, ale i v profesích: Projektoví a obchodní manažeři firmy Surplex, sami často s technickým vzděláním, jsou zodpovědní za akvizici strojů a realizaci jednotlivých aukcí a slouží jako přímé kontaktní osoby pro převážně mužské prodejce. Není tedy žádným překvapením, že dvě třetiny zaměstnanců firmy Surplex jsou muži.

Ale Karin Schneider, vedoucí oddělení lidských zdrojů u firmy Surplex, vidí pozitivní změnu týkající se podílu žen v Surplexu. Jeden z hlavních problémů však představuje zkušenost žadatelek. „Trend zvyšujícího se přebírání ‚typicky mužských profesí’ ženami je stále relativně mladý. Díky tomu je hloubka zkušeností většiny uchazeček o vyšší pozice často ještě nepostačující.“

Management firmy Surplex se skládá ze tří osob a jednou z nich je žena: Ghislaine Duijmelings. „Je prokázáno, že různorodé týmy vedou k lepším výsledkům. Je proto rozhodující vědomě se na tuto skutečnost zaměřit. V souvislosti s interní pracovní mobilitou chceme ženy na téma ‚nové příležitosti’ přímo oslovovat.“ Karin Schneider k tomu navíc dodává: „Pro nás není pohlaví tak důležité jako kvalifikace dané osoby. Takovéto atributy by v podstatě v moderní společnosti neměly být důležité.“ Proč se navzdory vhodnému pracovnímu prostředí i přesto v tomto odvětví nachází méně žen?

Překonávat výzvy, odstraňovat sebepochybnosti

„Myslím, že příčinou jsou kulturní aspekty, jako např. stereotypní genderové obrazy, způsob, jakým je strukturováno vzdělávání, a to, že se v těchto sektorech vyskytuje méně ženských vzorů. Ženy rovněž může odrazovat i image těchto sektorů jako světa mužů“, říká Duijmelings. Navazuje tak na argumentaci Karin Schneider: Jak moderní je naše dnešní společnost?

Skutečnost, že je v tomto odvětví jen málo žen, nespočívá v tom, že by byly vyloučeny muži. Z vlastní zkušenosti o tom ví Nancy Castañeda, projektová manažerka firmy Surplex ve Španělsku, a Kristina Voosholz, akvizice & nákup. „Samozřejmě se už vyskytly i výroky typu: ‚Vyznáte se vůbec ve strojích?‘, v takovém případě ale musíte zůstat nad věcí a okouzlujícím způsobem partnera poučit,“ říká paní Voosholz o své zkušenosti získané během obchodování s použitými stroji. Díky jejím mnohaletým odborným znalostem v podnikání má dostatek sebevědomí, aby čelila i skeptickým obchodním partnerům. A stejně to vidí Nancy Castañeda: „Občas jsem měla pocit, že nejsem na správném místě, protože jsem byla obklopena pouze muži, ale byla jsem si jistá, že moje práce je dost dobrá a že si sama věřím.“ Skeptiky dokázala rychle přesvědčit a dnes má mnoho velmi dobrých vztahů se svými obchodními partnery. Zásadní odmítnutí doposud obě ženy během své činnosti u firmy Surplex nezažily.

Obr. 2 Ženy ve společnosti Surplex: Průkopnice v technickém sektoru. Ghislaine Duijmelings, jednatelka (vlevo nahoře); Karin Schneider, vedoucí oddělení lidských zdrojů (vpravo nahoře); Kristina Voosholz, akvizice & nákup (vlevo dole); Nancy Castañeda, projektová manažerka (vpravo dole). (© Surplex)

Slučitelnost pracovního a soukromého života: Jeden z úkolů managementu

Spojení rodiny a role jednatelky není vždy snadné – pro paní Duijmelings to ale nepředstavuje žádnou překážku. „Důležité je být flexibilní. Nestresuji se, když se vyskytnou nepředvídané okolnosti. Převzít odpovědnost rovněž znamená umět si stanovit priority.“ A i když její děti budou vždy stát na 1. místě, je pro ni důležité být pro ně příkladem a ukázat jim, že je důležité, aby byly nezávislé a schopné se seberealizovat.

I paní Castañeda rozděluje podobné výzvy mezi práci a rodinu. Jako matka považuje čas strávený mimo rodinu za nejtěžší, je to zkušenost, kterou sdílí se svými mužskými kolegy. „Pravdou však je, že mám podporu svého manžela.“

Flexibilita je tedy pro matky tím nejdůležitějším – a to nejen v technických profesích. Jako zaměstnavatel se firma Surplex aktivně snaží vytvořit prostředí, ve kterém mohou všichni zaměstnanci skloubit rodinu i práci. Ať už prostřednictvím flexibilní pracovní doby, nabídky na částečný pracovní úvazek, v podobě workation (práce & lokace, tedy práce v jiné zemi, než je obvyklé) nebo práce z domova.

Rozmanitost jako klíč k úspěchu

Ženy přinášejí na trh nové perspektivy. Studie ukazují, že týmy obsahující směs různých kultur, pohlaví a věkových skupin jsou nejúspěšnější. Zní to jako klišé: Obzvlášť vyvážené rozdělení pohlaví vede k lepšímu rozhodování, protože vyrovnává extrémní ochotu riskovat u mužů s nadměrnou opatrností žen. Nejdůležitější tedy je dodat ženám odvahu pro práci v technických oborech.

Pro všechny ženy, které zvažují, zda se hodí pro trh se stroji, nebo zda by se raději měly rozhodnout pro jinou kariéru, má Ghislaine Duijmelings jeden tip: „Má rada pro ostatní ženy: Jste přesně tím, čím jste. Jednoduše zaujměte svou pozici ženy! Nenechte se zastrašit tím, co neznáte.“


O společnosti Surplex

Surplex patří mezi přední evropské průmyslové aukční domy a obchoduje po celém světě s použitými stroji a provozním zařízením. Stránky aukční platformy Surplex.com v 18 jazycích navštíví ročně cca 50 mil. uživatelů. Na více než 800 online aukcích se každoročně prodá více než 55 000 průmyslových výrobků. Společnost má sídlo v Düsseldorfu a kanceláře v 16 evropských zemích. Více než 220 zaměstnanců z 20 zemí vytváří roční obrat převyšující 100 mil. EUR.

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]