Práce

23. března 2024 22:08

Nové podmínky zaměstnávání na dohodu zvyšují zájem o automatizační techniku

Od 1. ledna 2024 platí v České republice nové podmínky pro zaměstnávání na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Tyto změny přinášejí vyšší nároky i povinnosti pro zaměstnavatele, a roste tak zájem o automatizační techniku napříč segmenty.

Mezi hlavní změny, které novela zákoníku práce přináší, patří například omezení maximálního počtu hodin, které lze na dohodu o provedení práce odpracovat u jednoho zaměstnavatele, na 300 hodin ročně, povinnost zaměstnavatele přihlásit zaměstnance k nemocenskému pojištění, pokud je dohoda sjednána na dobu delší než 3 měsíce a průměrný výdělek přesáhne 3 000 Kč měsíčně či povinnost zaměstnavatele odvádět za zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění ve výši 5 % z výdělku, pokud je dohoda sjednána na dobu delší než 3 měsíce a průměrný výdělek přesáhne 3 000 Kč měsíčně. Tyto změny vedou ke stále většímu tlaku na efektivitu práce a mnoho zaměstnavatelů volí investice do automatizace.

Roboti pro výrobu v nejrůznějších segmentech dokáží provádět různé operace a nahradit zaměstnance například při montáži, svařování, lakování, balení nebo kontrole kvality. Robotizované stroje se uplatňují i v zemědělství, kde dokáží ušetřit mnoho lidí při setí, sklizni, zavlažování nebo hnojení. Jsou vybaveni kamerami, GPS a dalšími senzory, které jim umožňují orientovat se v terénu. Jsou vhodní pro zemědělské podniky, které chtějí zvýšit svou efektivitu a snížit závislost na lidské práci.

Inzerce

„Mnoho českých zemědělců aktuálně investuje do moderní zemědělské techniky a technologií. To jim umožňuje zefektivňovat procesy a vystačí si často i s menším množstvím pracovníků. Bez moderních technologií by to měli zemědělci v dnešní době a budoucnu velice těžké,“ říká Jakub Hurta, obchodní ředitel společnosti Agromex.

Využití robotických strojů se rozšiřuje také v oblasti úklidu, kde mnoho zaměstnanců pracuje právě ve zmíněném režimu dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to napříč segmenty.

„V současnosti vnímáme vyšší potřebu velkých firem, správců budov a dalších subjektů řešení problému efektivity úklidových prací. Východiskem jsou pro ně například autonomní podlahové mycí stroje, které dokáží čistit kancelářské, retailové či výrobní plochy bez ovládání úklidovým pracovníkem,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher a dodává: „Přináší to zefektivnění celého procesu profesionálního úklidu a snížení nároku na personální kapacity.“

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]