Plasty

23. září 2016 00:57

Zkušenost společně s inovací

ENGEL prezentuje na veletrhu K 2016 komplexní program inject 4.0

Inject 4.0 – to je odpověď společnosti ENGEL na výzvu čtvrté průmyslové revoluce. Na veletrhu K 2016 ve dnech 19. až 26. října v Düsseldorfu prezentuje výrobce vstřikovacích strojů a systémový odborník s centrálou v rakouském Schwertbergu svůj program inject 4.0 a svými novými řešeními pro inteligentní ovládání a pokročilou údržbu vytváří pro své zákazníky další přidanou hodnotu. Buďte první – se společností ENGEL na veletrhu K 2016 v hale 15, stánek C58.

Cílem průmyslu 4.0 je inteligentní továrna. Díky vytváření sítí a integraci výrobních systémů, systematickému využívání strojů, technologických a výrobních dat a používání decentralizovaných inteligentních asistenčních systémů, se výrobní procesy v inteligentní továrně průběžně samy optimalizují a umožňují velkou flexibilitu v reakci na stále se rychleji měnící požadavky. Výsledkem je vyšší efektivita, produktivita, dostupnost a kvalita.

Na veletrhu K 2016 ENGEL ukazuje skutečný zážitek inteligentní továrny. Ve všech třech oblastech této inteligentní továrny – inteligentní stroj, inteligentní výroba a inteligentní služby – má ENGEL řešení v rámci programu, která již nyní podporují zpracovatele při tom, aby se jejich procesy přizpůsobily novým výzvám. Průmysl 4.0 není pro společnost ENGEL žádnou novinkou, ale v mnoha oblastech již dlouhodobá praxe. ENGEL vyvíjí svůj program inject 4.0 kontinuálně dále. Zkušenosti a inovace se u společnosti ENGEL vzájemně prolínají.

inteligentní stroj: vyrovnat odchylky dříve, než dojde k výrobě zmetku

Rozhraní člověk/stroj hraje v továrně budoucnosti ještě větší roli než dříve. Čím jsou procesy díky zvyšující se integraci a automatizaci stále složitější, tím musí být jejich řízení a kontrola jednodušší a více intuitivní. Samoadaptující se, decentralizované systémy zvyšují schopnosti a kvalitu procesů, aniž by si obsluha stroje musela osvojovat další odborné znalosti.

Tak například softwarová řešení z produktové řady ENGEL iQ nepřetržitě analyzují kritické parametry procesu s cílem odhalit a vyrovnat odchylky dříve, než dojde k výrobě zmetku. Zatímco iQ weight control automaticky detekuje výkyvy v množství taveniny i viskozitě materiálu a vyrovnává je ve stejném rozsahu, software iQ clamp control upravuje uzavírací sílu, aby odpovídala aktuálním parametrům procesu. I když se změní podmínky prostředí nebo se změní kvalita granulátu, udrží tento softwarový algoritmus proces konstantní a zajistí konstantně vysokou kvalitu výrobků.

Vzhledem k tomu, že temperování formy ovlivňuje efektivitu a kvalitu, ředstavil ENGEL již na K 2010 elektronický rozvod vody a od té doby ho dále rozvinul. ENGEL e-flomo monitoruje a dokumentuje všechny chladicí a temperovací okruhy vstřikovacích forem a samostatně reguluje, buď průtok, nebo teplotní rozdíl. Na K 2016 jde ENGEL ještě o krok dále. ENGEL e-flomo a řízení teploty se na úrovni řízení spojí do jedné jednotky. Pomocí nového softwaru iQ flow control se otáčky čerpadla, na základě systémem ENGEL e-flomo stanovených hodnot, automaticky přizpůsobují aktuálním potřebám. Zatímco ENGEL e-flomo zvyšuje stabilitu procesu, čímž se snižuje riziko výroby zmetků, automatická regulace otáček zajišťuje, že temperování spotřebovává méně energie.

Jak lze využít potenciál inteligentního stroje v praxi, představí ENGEL na veletrhu K 2016 výrobou vstřikovaných log na plně elektrickém, bezsloupkovém vstřikovacím lisu ENGEL e-motion 80 TL. V řízení CC300 lze simulovat kolísavé procesní podmínky, aby bylo možné sledovat automatické seřízení inteligentních asistenčních systémů na displeji zařízení.

inteligentní výroba: vysoká vertikální a horizontální integrace dat

Se sedmi vysoce integrovanými a automatizovanými výrobními buňkami a předváděným strojem řady iQ je stánek společnosti ENGEL na veletrhu K 2016 opravdový malý podnik. Abychom mohli zobrazovat a vyhodnocovat aktuální stav každého stroje, jeho využití a výstup na centrálním počítači, jsou všechny výrobní jednotky dohromady propojeny přes ENGEL e-factory.

S ENGEL e-factory má ENGEL svůj vlastní MES (Manufacturing Execution System) v rámci programu, který je speciálně přizpůsoben požadavkům průmyslu zpracování plastů a dosahuje velmi těsné integrace vertikálních dat. Zohledňuje dokonce počet dutin ve formě.

ENGEL e-factory zajišťuje transparentnost. Nedostatky nebo výpadky jsou lokalizovány na první pohled. Pouze tímto způsobem může být optimálně využita celková dostupná kapacita strojového parku. V reálném čase přenášená stavová a procesní data lze použít ve vztahu jak s ukazateli kvality, tak i s hospodářskými ukazateli a vyhodnotit je nejrůznějšími způsoby. Napínavé to bude především tehdy, když se přes ENGEL e-factory propojí dohromady nejen výrobní buňky jednotlivého místa, ale celá globální výrobní síť. Z podnikové centrály lze procesy optimalizovat a lépe podporovat kolegy na místě.

ENGEL e-factory je modulární. To umožňuje řešení přesně přizpůsobit individuálním požadavkům zpracovatele a může pružně růst podle potřeby. Na veletrhu K 2016 bude nově představen modul Energy, který umožňuje podrobné zobrazení, vyhodnocování a optimalizaci spotřeby energie. S modulem Energy je ENGEL e-factory schopna automaticky řídit rozběh strojů a výrobních buněk a vyhnout se spolehlivě energetickým špičkám. Tím lze snížit náklady strojového parku na elektřinu.

V mnoha společnostech již ENGEL e-factory představuje základ pro sledování jednotlivých produktů v průběhu celého jejich vývojového procesu kompletně až po suroviny. A to nejen v oblastech automobilového a zdravotnického průmyslu, ale nyní i v mnoha jiných oblastech se stalo sledování dat standardem. Inject 4.0 zpětné sledování v budoucnu ještě usnadní. Loga inject 4.0 vyrobená na výstavním stánku ENGEL budou jednotlivě označena individuálně vygenerovaným QR kódem. Ještě dlouho po veletrhu K 2016 se návštěvníci za použití QR kódů mohou na internetu informovat, kdy a za jakých podmínek výrobního procesu byl výlisek vyroben.

inteligentní služby: na základě stavu, prediktivní údržba ukazuje cestu vpřed

Pro zvýšení dostupnosti strojů a výrobních buněk spoléhá inteligentní služba na krátké trasy, dálkovou údržbu a pohled do budoucnosti. Nový ENGEL e-connect.monitor umožní analyzovat stav procesně kritických částí strojů v živém provozu a spolehlivě předpovědět riziko selhání. Prediktivní údržba umožňuje využít provozní životnost kritických částí strojů do sytosti a přitom se vyhnout jakékoli neplánované odstávce zařízení. V dlouhodobém horizontu podporuje pravidelný monitoring stavu optimalizaci procesu. Kritické nastavení procesů, které urychluje opotřebení některých součástek, je identifikováno analýzou parametrů opotřebení a pak mu je následně zabráněno prostřednictvím procesních změn.

Vzhledem k tomu, že inteligentní stroj a inteligentní řešení pro výrobu spadají do velké míry do odpovědnosti zpracovatele, existují pro inteligentní služby v některých případech výhody, pokud ENGEL jako dodavatel bude mít přístup k některým údajům schváleným zákazníkem. Vzájemná důvěra je zde důležitá, ale stále není dost daleko. Pro přenos dat Engel důsledně využívá bezpečnostní technologie state-of-the-art a nechává své systémy pravidelně kontrolovat nezávislými odborníky.

Kromě toho ENGEL společně se svými zákazníky a partnery vyvíjí úsilí k vytvoření OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture) jako společného informačního režimu v odvětví plastů, a to i v oblasti sledování stavu. Komunikační protokol nabízí velkou flexibilitu se svou na servis orientovanou, volně škálovatelnou a na jakékoli platformě nezávislou strukturou. Kromě toho jsou bezpečnostní prvky již nedílnou součástí architektury.

K zajištění stability procesoru nenastává komplexní a výpočetně náročné zpracování dat v jednotce řízení stroje, ale ve speciálních serverových systémech společnosti ENGEL. ENGEL neustále uložené algoritmy dále vyvíjí a každý z nich upravuje přímo v systému. Tím je zajištěno, že zákazníci společnosti ENGEL mají kdykoliv přístup k nejnovějším technologiím.

ENGEL na veletrhu K 2016: hala 15, stánek C58

www.engelglobal.com

Mohlo by se Vám líbit

Pozoruhodný produkt pro rok 2024: ANeT-WebTime překonal hranice docházkových systémů

Redakce odborného portálu BusinessIT.cz každoročně vybírá ta nejlepší IT řešení k zařazení do přehledu Pozoruhodných produktů pro následující rok. V letošním roce do této galerie slávy […]

Panasonic vylepšil TOUGHBOOK 55, aby ještě lépe vyhovoval měnícím se nárokům na práci v terénu

TOUGHBOOK 55mk3 nastavuje standard v oblasti odolných mobilních počítačů pro jakékoli použití díky výrazně vylepšenému výpočetnímu výkonu „Raptor Lake“, modularitě a konektivitě. Společnost Panasonic Connect […]

Raise3D uvedla 3D tiskárnu DF2 pro profesionální resinový tisk

3D tiskárna představuje vstup Raise3D na trh 3D tisku z fotopolymerové pryskyřice a je dalším milníkem firmy v portfoliu profesionálních a průmyslových 3D tiskových řešení Společnost […]