Plasty

23. září 2016 00:57

Zkušenost společně s inovací

ENGEL prezentuje na veletrhu K 2016 komplexní program inject 4.0

Inject 4.0 – to je odpověď společnosti ENGEL na výzvu čtvrté průmyslové revoluce. Na veletrhu K 2016 ve dnech 19. až 26. října v Düsseldorfu prezentuje výrobce vstřikovacích strojů a systémový odborník s centrálou v rakouském Schwertbergu svůj program inject 4.0 a svými novými řešeními pro inteligentní ovládání a pokročilou údržbu vytváří pro své zákazníky další přidanou hodnotu. Buďte první – se společností ENGEL na veletrhu K 2016 v hale 15, stánek C58.

Cílem průmyslu 4.0 je inteligentní továrna. Díky vytváření sítí a integraci výrobních systémů, systematickému využívání strojů, technologických a výrobních dat a používání decentralizovaných inteligentních asistenčních systémů, se výrobní procesy v inteligentní továrně průběžně samy optimalizují a umožňují velkou flexibilitu v reakci na stále se rychleji měnící požadavky. Výsledkem je vyšší efektivita, produktivita, dostupnost a kvalita.

Na veletrhu K 2016 ENGEL ukazuje skutečný zážitek inteligentní továrny. Ve všech třech oblastech této inteligentní továrny – inteligentní stroj, inteligentní výroba a inteligentní služby – má ENGEL řešení v rámci programu, která již nyní podporují zpracovatele při tom, aby se jejich procesy přizpůsobily novým výzvám. Průmysl 4.0 není pro společnost ENGEL žádnou novinkou, ale v mnoha oblastech již dlouhodobá praxe. ENGEL vyvíjí svůj program inject 4.0 kontinuálně dále. Zkušenosti a inovace se u společnosti ENGEL vzájemně prolínají.

inteligentní stroj: vyrovnat odchylky dříve, než dojde k výrobě zmetku

Rozhraní člověk/stroj hraje v továrně budoucnosti ještě větší roli než dříve. Čím jsou procesy díky zvyšující se integraci a automatizaci stále složitější, tím musí být jejich řízení a kontrola jednodušší a více intuitivní. Samoadaptující se, decentralizované systémy zvyšují schopnosti a kvalitu procesů, aniž by si obsluha stroje musela osvojovat další odborné znalosti.

Tak například softwarová řešení z produktové řady ENGEL iQ nepřetržitě analyzují kritické parametry procesu s cílem odhalit a vyrovnat odchylky dříve, než dojde k výrobě zmetku. Zatímco iQ weight control automaticky detekuje výkyvy v množství taveniny i viskozitě materiálu a vyrovnává je ve stejném rozsahu, software iQ clamp control upravuje uzavírací sílu, aby odpovídala aktuálním parametrům procesu. I když se změní podmínky prostředí nebo se změní kvalita granulátu, udrží tento softwarový algoritmus proces konstantní a zajistí konstantně vysokou kvalitu výrobků.

Vzhledem k tomu, že temperování formy ovlivňuje efektivitu a kvalitu, ředstavil ENGEL již na K 2010 elektronický rozvod vody a od té doby ho dále rozvinul. ENGEL e-flomo monitoruje a dokumentuje všechny chladicí a temperovací okruhy vstřikovacích forem a samostatně reguluje, buď průtok, nebo teplotní rozdíl. Na K 2016 jde ENGEL ještě o krok dále. ENGEL e-flomo a řízení teploty se na úrovni řízení spojí do jedné jednotky. Pomocí nového softwaru iQ flow control se otáčky čerpadla, na základě systémem ENGEL e-flomo stanovených hodnot, automaticky přizpůsobují aktuálním potřebám. Zatímco ENGEL e-flomo zvyšuje stabilitu procesu, čímž se snižuje riziko výroby zmetků, automatická regulace otáček zajišťuje, že temperování spotřebovává méně energie.

Jak lze využít potenciál inteligentního stroje v praxi, představí ENGEL na veletrhu K 2016 výrobou vstřikovaných log na plně elektrickém, bezsloupkovém vstřikovacím lisu ENGEL e-motion 80 TL. V řízení CC300 lze simulovat kolísavé procesní podmínky, aby bylo možné sledovat automatické seřízení inteligentních asistenčních systémů na displeji zařízení.

inteligentní výroba: vysoká vertikální a horizontální integrace dat

Se sedmi vysoce integrovanými a automatizovanými výrobními buňkami a předváděným strojem řady iQ je stánek společnosti ENGEL na veletrhu K 2016 opravdový malý podnik. Abychom mohli zobrazovat a vyhodnocovat aktuální stav každého stroje, jeho využití a výstup na centrálním počítači, jsou všechny výrobní jednotky dohromady propojeny přes ENGEL e-factory.

S ENGEL e-factory má ENGEL svůj vlastní MES (Manufacturing Execution System) v rámci programu, který je speciálně přizpůsoben požadavkům průmyslu zpracování plastů a dosahuje velmi těsné integrace vertikálních dat. Zohledňuje dokonce počet dutin ve formě.

ENGEL e-factory zajišťuje transparentnost. Nedostatky nebo výpadky jsou lokalizovány na první pohled. Pouze tímto způsobem může být optimálně využita celková dostupná kapacita strojového parku. V reálném čase přenášená stavová a procesní data lze použít ve vztahu jak s ukazateli kvality, tak i s hospodářskými ukazateli a vyhodnotit je nejrůznějšími způsoby. Napínavé to bude především tehdy, když se přes ENGEL e-factory propojí dohromady nejen výrobní buňky jednotlivého místa, ale celá globální výrobní síť. Z podnikové centrály lze procesy optimalizovat a lépe podporovat kolegy na místě.

ENGEL e-factory je modulární. To umožňuje řešení přesně přizpůsobit individuálním požadavkům zpracovatele a může pružně růst podle potřeby. Na veletrhu K 2016 bude nově představen modul Energy, který umožňuje podrobné zobrazení, vyhodnocování a optimalizaci spotřeby energie. S modulem Energy je ENGEL e-factory schopna automaticky řídit rozběh strojů a výrobních buněk a vyhnout se spolehlivě energetickým špičkám. Tím lze snížit náklady strojového parku na elektřinu.

V mnoha společnostech již ENGEL e-factory představuje základ pro sledování jednotlivých produktů v průběhu celého jejich vývojového procesu kompletně až po suroviny. A to nejen v oblastech automobilového a zdravotnického průmyslu, ale nyní i v mnoha jiných oblastech se stalo sledování dat standardem. Inject 4.0 zpětné sledování v budoucnu ještě usnadní. Loga inject 4.0 vyrobená na výstavním stánku ENGEL budou jednotlivě označena individuálně vygenerovaným QR kódem. Ještě dlouho po veletrhu K 2016 se návštěvníci za použití QR kódů mohou na internetu informovat, kdy a za jakých podmínek výrobního procesu byl výlisek vyroben.

inteligentní služby: na základě stavu, prediktivní údržba ukazuje cestu vpřed

Pro zvýšení dostupnosti strojů a výrobních buněk spoléhá inteligentní služba na krátké trasy, dálkovou údržbu a pohled do budoucnosti. Nový ENGEL e-connect.monitor umožní analyzovat stav procesně kritických částí strojů v živém provozu a spolehlivě předpovědět riziko selhání. Prediktivní údržba umožňuje využít provozní životnost kritických částí strojů do sytosti a přitom se vyhnout jakékoli neplánované odstávce zařízení. V dlouhodobém horizontu podporuje pravidelný monitoring stavu optimalizaci procesu. Kritické nastavení procesů, které urychluje opotřebení některých součástek, je identifikováno analýzou parametrů opotřebení a pak mu je následně zabráněno prostřednictvím procesních změn.

Vzhledem k tomu, že inteligentní stroj a inteligentní řešení pro výrobu spadají do velké míry do odpovědnosti zpracovatele, existují pro inteligentní služby v některých případech výhody, pokud ENGEL jako dodavatel bude mít přístup k některým údajům schváleným zákazníkem. Vzájemná důvěra je zde důležitá, ale stále není dost daleko. Pro přenos dat Engel důsledně využívá bezpečnostní technologie state-of-the-art a nechává své systémy pravidelně kontrolovat nezávislými odborníky.

Kromě toho ENGEL společně se svými zákazníky a partnery vyvíjí úsilí k vytvoření OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture) jako společného informačního režimu v odvětví plastů, a to i v oblasti sledování stavu. Komunikační protokol nabízí velkou flexibilitu se svou na servis orientovanou, volně škálovatelnou a na jakékoli platformě nezávislou strukturou. Kromě toho jsou bezpečnostní prvky již nedílnou součástí architektury.

K zajištění stability procesoru nenastává komplexní a výpočetně náročné zpracování dat v jednotce řízení stroje, ale ve speciálních serverových systémech společnosti ENGEL. ENGEL neustále uložené algoritmy dále vyvíjí a každý z nich upravuje přímo v systému. Tím je zajištěno, že zákazníci společnosti ENGEL mají kdykoliv přístup k nejnovějším technologiím.

ENGEL na veletrhu K 2016: hala 15, stánek C58

www.engelglobal.com

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]