Plasty

13. dubna 2016 00:01

Zeptali jsme se 1-2016

Průmysl 4.0 – v současné době téma často diskutované. Proto jsme se zeptali:

Jak se stavíte k tématu tzv. Průmyslu 4.0, jaké výzvy či příležitosti s sebou přináší?

 

 

Ing. Michal Slaba,
jednatel Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o.

Průmysl 4.0 (čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese.

Propojení jednotlivých zařízení do sítě se ve skupině WITTMANN od převzetí firmy Battenfeld Kuststofftechnik v roce 2008 stalo velmi důležitým tématem, a to díky velkému výrobnímu portfoliu strojů a zařízení, která skupina WITTMANN nabízí. Na cestě k „Průmyslu 4.0“ představuje koncept „WITTMANN 4.0“ důležitý stavební kámen pro tuto integraci. Již v roce 2009 byla realizována integrace robota WITTMANN do řízení vstřikovacího stroje UNILOG. Na veletrhu Fakuma 2014 pak byla představena vedle integrace robota i integrace temperačních přístrojů, regulátoru průtoku FLOWCON a gravimetrického dávkovacího přístroje GRAWIMAX. Prostřednictvím jediného řídicího systému vstřikovacího stroje B6P je tedy možné propojit a ovládat přes jednotnou plochu nejen vstřikovací stroj, ale i připojený robot a ostatní periferní přístroje. S WITTMANN 4.0 je umožněno pomocí MES-systémů (Manufacturing Execution Systems) propojit (nebo odpojit) tato zařízení s nadřazenými systémy podle motta „Plug and Produce“, a to i během provozu. Díky možnosti dodávat „vše z jedné ruky“, jak udává motto skupiny WITTMANN, nabízí toto vlastní řešení WITTMANN 4.0 výraznou přednost.

Jako rozšíření k WITTMANN 4.0 představil WITTMANN i vlastní aplikace pro chytré telefony a tablety, které umožňují jednoduché a přehledné zobrazení aktuálního stavu vstřikovacích strojů a robotů v rámci firemní sítě WLAN.

Již jsme si zvykli, že žijeme v digitální době a tento trend je postupně implementován do všech oblastí průmyslu, služeb i běžného života. Je to jistě velká výzva, současně však vznikají nároky na vyšší kvalifikaci pracovní síly a tato nová průmyslová revoluce tak může být spojená s ohrožením zaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací. V životě není nic ani černé, ani bílé, všechno má své pro a proti, a tak hlavní rizika konceptu inteligentních továren vidím v možnosti hackerských útoků, a s tím spojeným zneužití dat, jehož jsme se již mnohokráte stali svědky. Jen budoucnost nám tedy ukáže, jak silná či křehká tato závislost ve skutečnosti bude.

www.wittmann-group.cz

 

 

Vítězslav Lukáš,
Sales & Operations Manager, ABB Robotika

Robotika a obecně automatizace hraje v rámci Průmyslu 4.0 významnou roli. Konkrétním příkladem odpovědi ABB Robotika jsou pokročilé nástroje pro vzdálenou správu, diagnostiku a servis průmyslových robotů, kterými jsou Vzdálený servis (Remote service) a Vzdálený přístup (Remote access). Tyto nástroje umožňují nepřetržitě informovat zákazníka i servisní oddělení ABB o aktuálním stavu průmyslového robota. Vzdálená správa (Remote service) je patentovaná technologie ABB, umožňující monitorovat stav robotizovaného pracoviště. Takto získaná data lze analyzovat a dále zpracovávat. Zákazník má možnost sledovat stav zařízení přes webové rozhraní a to i z mobilních zařízeních, jako jsou např. chytré telefony. Přes webové rozhraní může zákazník vytvářet plnohodnotnou zálohu programů a systému robota, která může být uložena na Cloudu nebo jiném úložišti, z kterého ji může znovu použít k obnově nebo optimalizaci programů. Díky získaným datům je znám přesný problém, a tím je možné řešit případnou závadu nebo optimalizaci procesu vzdáleně. Díky přístupu a monitoringu je možné predikovat velké množství nadcházejících stavů zařízení, poskytovat doporučení k údržbě, a tím eliminovat závady, které by bez těchto predikcí nastaly. Automaticky generovaná chybová hlášení jsou přístupná na webových stránkách nebo jsou zasílána prostřednictvím e-mailu nebo sms. Toto snižuje nároky ve výrobě na odstávku a celkově napomáhá řešit problém dříve, než nastane. Vzdálený přístup (Remote access) zajišťuje jednoduchou, bezpečnou a efektivní platformu, která poskytuje přístup k robotům pomocí nástroje pro programování robotů RobotStudio během instalace a následně ve výrobním procesu. Tento nástroj je rozšířením architektury vzdáleného servisu, která umožňuje vzdálený přístup k robotům a připojeným zařízením jako PLC a HMI. Toto umožňuje konfiguraci, programování a diagnostiku prakticky odkudkoliv. Jakmile jsou splněny a potvrzeny podmínky bezpečnosti, vzdálený přístup je umožněn a servisní operátoři mají přístup k připojenému zařízení na dálku.

Významnými benefity těchto nástrojů jsou zejména snížení nákladů spojených s uvedením zařízení nebo řešením do výroby, snížení odstávek výroby, snížení střední doby mezi poruchami, eliminace rizika škod na základě predikce, pružná a rychlá řešení potřeb flexibility výroby, možnost získávání dat o výkonnosti zařízení, kvality procesů a mnoho dalších benefitů.

Podmínkou fungování bezobslužných a plně automatizovaných provozů v duchu Průmyslu 4.0 je kvalitní komunikační systém. Systémy ABB běžně komunikují s řídicími systémy třetích stran na různých platformách prostřednictvím komunikačních sběrnic. Lze využít širokou škálu průmyslových komunikačních standardů. Řídicí systémy robotů ABB již po více než tři dekády představují vrchol jak po stránce hardwaru, tak i díky svému softwarovému vybavení. Podporujeme všechny dnešní přenosové protokoly, nabízíme varianty řízení, jež jsou přímo předurčeny k zabudování do strojů a rozvaděčů. Jsme právem pyšní na náš ucelený koncept – 3D Off-line simulačním softwarem RobotStudio počínaje a prediktivním servisním modulem RemoteService konče. Zde jsme byli v předstihu již v době, kdy se téma Průmysl 4.0 ještě necitovalo. Samozřejmostí je možnost programovat naše roboty z tabletu, kontrolovat jejich stav pomocí chytrých telefonů a podobně.

ABB je aktivním členem největších světových organizací prosazujících myšlenku IoTSP (Internet of Things, Services and People): „Industrie 4.0 platform“ (Platforma Industrie 4.0) v Německu, podporované německou vládou a několika průmyslovými sdruženími, a „Industrial Internet Consortium“ (Konsorcium pro průmyslový internet), založeným v USA společnostmi orientovanými na informační technologie (IT). ABB kombinuje své úsilí v oblasti výzkumu a vývoje, vynakládané 8 500 odborníky po celém světě s ohledem na zákazníky a řešení. Na cestě k IoTSP ABB podporuje a bude podporovat vývoj norem s ohledem na stávající instalace, bude zlepšovat služby a zlepšovat produkty pro neustálou optimalizaci činností, zvyšování produktivity a flexibility.

www.abb.cz/robotika

Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]