Plasty

20. dubna 2015 00:22

Zcela integrován

Know-how od Hahn Automation, vybavení od Fanuc

Nápad pochází od Hahn Automation, důležité komponenty od Fanuc: Kompletní buňka „MasterShot“ má na plastikářském trhu vyvolat pozdvižení.

A používat se má na celém světě. Kooperace mezi Hahn Automation a Fanuc Deutschland se za to rozhodně přimlouvá. Hahn Automation přináší do tohoto partnerství spoustu know-how z plastikářského oboru, Fanuc technicky nanejvýš výkonné vybavení. Výsledkem je buňka „MasterShot“. K ní patří plně elektrický vstřikovací stroj Roboshot, servopohony a CNC řízení včetně Power Motion, lineární technika, ochranné zabudování a vtok a odebírání hotových dílů.

Inzerce

Pro Thomase Hähna, hlavního společníka Hahn Automation, Rheinböllen, jde o nové trhy: „Až dosud jsme silní v sektoru dodavatelů pro automobilový průmysl a u zboží dlouhodobé spotřeby. S Roboshot vstupujeme na trhy, které jsme dosud ještě tak intenzivně nezásobovali.“ Výslovně jsou to elektronický průmysl a aplikace „High Precision“ jako lékařská technika. S Hahn Automation získává Fanuc silného partnera v plastikářském sektoru. Jednatel Olaf Kramm: „Máme sice komponenty pro výkonné systémy, ale ve společnosti Hahn máme nyní partnera, který může převzít všechny naše komponenty a ovládnout celý procesní řetězec.“ Pro Fanuc tím bude prvotřídně obsazen i plastikářský obor. Michael Frank, jednatel reinheimské společnosti Hahn Automation Components: „Domácí úkoly jsme splnili. Neboť jsme se nejdříve museli bavit o standardech a rozhraních. Nyní jsme balíček svázali.“

Co věc značně ulehčilo, je snadná možnost kombinace komponent Fanuc. Nechat zařízení na odebírání odlitků od společnosti Hahn řídit jednotkou Power Motion-CNC nebylo problémem již proto, že se používají servopohony od Fanuc. Pokud jde o portfolio Fanuc, nejsou možnosti ještě vůbec vyčerpány. Neboť v první buňce MasterShot není ještě aplikován vůbec žádný systém Vision. I to je u společnosti Fanuc standardizované. Standardizace má – vedle všech technických argumentů – pro Thomase Hähna také ještě ekonomické přednosti: „Jelikož celou buňku MasterShot stavíme jednou rukou jako balíček, nesmí průběh od dodávky komponent až po výrobu systému trvat déle než šest až osm týdnů.“ S Roboshot jako centrálním klíčovým prvkem to lze zvládnout.

Zkušenost Thomase Hähna: Zákazník nechce provozovat plastikářský stroj, ale chce mít hotové díly. Tyto díly jsou navíc často velice komplexní. Podnik tak musí ovládnout celý procesní řetězec. Kde jsme byli dříve omezeni na pouhé vstřikování, se dnes často přidružují montážní práce a další činnosti vytvářející přidanou hodnotu.

Koncept, který stojí za buňkou MasterShot, je jednoduchý: kombinuje stroj Roboshot pro přesné vstřikování s efektivní temperovací a chladicí technikou a rychlým odebíráním dílů prostřednictvím lineárních robotů od Hahn Automation.

Thomas Hähn: „Řízení sem, stroj tam, ve středu pozornosti stojí vždy nástroj zákazníka, a tím jeho výrobek.“

Další rozšíření pro světový trh

Kooperace s Fanuc cílí i na globálně aktivní OEM a jejich subdodavatele. Na jedné straně jejich nanejvýš rozdílné potřeby nelze uplatněním standardních řešení zvládnout. Na straně druhé by bez použití standardizovaných subsystémů bylo ekonomické řešení nanejvýš nepravděpodobné. Michael Frank: „U nás je integrace systému Vision právě jen jednou z několika opcí a nevede právě k jednomu speciálnímu stroji.“ Kompetenci integrovat systém pro zpracování obrazu do zařízení má Hahn Automation ve firmě zcela jistě již dlouho. Takový koncept, jak jej realizuje Hahn Automation v buňce MasterShot, vychází vstříc strategii globálně aktivních subdodavatelů. Pro proměnlivé velikosti výrobních sérií hledají možnosti, jak svoji výrobu odstupňovat. Pokud jedna buňka nestačí, přidá se k ní druhá, identická. Není-li místo vytíženo, může známé, celosvětově více či méně identické vybavení pokrýt špičkový výkon v jiném místě.

Pokud se jedná o celosvětové obchody a trhy, musí být partner náležitě silný, říká Thomas Hähn: „S Fanuc to jde. Fanuc je vedoucí společností na celosvětových trzích v oblasti kvality a efektivnosti. To chceme být také.“

Není to tedy tak, že by se doposud úspěšně neprovozovaly také už kompletně automatizovaná zařízení a linky. Thomas Hähn přesto svůj trh vidí: „Jsme silní, pokud jde o komplexní úkoly. Přicházíme totiž z automatizace.“ Michael Frank doplňuje: „K nám se zase sbíhají i zkušenosti z ostatních oborů.“ Takovou zkušenost si lidé od Hahna přinesli z prohlídky japonských výrobních provozů. Dovedně dimenzovaná zařízení přináší vysoký výkon dokonce i tehdy, když roboty nejedou stále na plný plyn: „Disponibilita pak člověku přináší mnohem více radosti.“

Není náhodou, že se nová buňka nazývá „MasterShot“. Hahn Automation je se svou „MasterCell“ již velmi úspěšný. Inteligentní a ekonomická koncepce buněk umožňuje široké spektrum nasazení. Takovéto buňky existují standardně ve třech velikostech s rastrováním 1010, 1610 a 2210 mm. MasterCell lze použít nejen jako automatické samostatné pracoviště (s manuálním zakládáním), ale také v kombinaci s technologicky náročnými automatickými instalacemi. Nové na MasterShot je, že je integrován stroj. K tomu se přidružuje manipulační zařízení včetně chapače k odebírání, ochranného opláštění, dopravníkových pásů a – pokud si to zákazník přeje a považuje za nutné – temperovací přístroj. Protože ne ve všech vstřikovacích provozech existuje centrální chlazení. Hähn: „Pak jsou naše malé chladicí jednotky ideální decentralizovanou alternativou.“

Ke koncepci MasterShot patří to, že zákazník nemusí ohledně vybavení sám nic organizovat. Dostává kompletní systém z jedné ruky. Frank: „O nástroji, který má přijít na Roboshot, se musí s provozovatelem jednat individuálně. Podle naší zkušenosti mají provozy buď vlastní nástrojárnu, nebo si chtějí při pořizování ponechat kontrolu.“

U Hahn Automation vidíme však buňku MasterShot v nabídce. Hähn: „Nejsme zde tak tvrdošíjní a akceptujeme, pokud zákazník využije pouze části naší nabídky.“ U všech konkurentů tomu tak není. „Chceme se nabídkou také trochu odlišovat od konkurence a i touto cestou ukázat naši orientaci na zákazníka.“

Naprosto rozhodujícím bodem při výběru komponent a konec konců uskutečnění kooperace je spolehlivost komponent Fanuc. Vždyť to nejsou jen vstřikovací stroje, u prototypů buňky MasterShot je to mimochodem stroj α-S100i se standardním řízením 31 iB. Neboť i tříosé zařízení na odebírání, vlastní produkt Hahn, řídí jednotka CNC Power Motion i-Model A. Ve spojení s CNC vstřikovacím strojem je CNC pro lineární zařízení ideální kombinací, protože obě řízení pochází z jedné ruky. Proto se při integraci nemusí dělat žádné „finty“, nejsou překonávána žádná rozhraní překračující výrobce. Zařízení je tak pro obsluhující personál i údržbu přehledné.

Z aspektu pracovních požadavků se do popředí stále více posouvá energetická efektivnost. Hnací silou rozhodně není jen automobilový průmysl. Thomas Hähn: „Ve dvou bodech jsme zde silní. Víme, že Roboshot pracuje z hlediska energie velmi efektivně. I naše temperovací technika je v tomto bodě silná.“ Přesnost, energetická efektivnost a spolehlivost jsou body, v nichž Hahn Automation může a chce zvláště vynikat – i když podstupujeme riziko, že v příštích 25 letech budeme muset u buňky zařizovat již jen servis.


FANUC Czech s. r. o.
Tel.: +420 234 072 900
www.fanuc.cz


O společnosti FANUC

FANUC Corporation je celosvětově vedoucím výrobcem v automatizaci výroby pro CNC řídicí systémy, roboty a výrobní stroje (Robodrill, Robocut a Roboshot). Od roku 1956 je FANUC pionýrem ve vývoji číslicově řízených zařízení v automatizačním průmyslu. Technologie FANUC přinesla revoluci do výrobního průmyslu, která začala s automatizací jednoho jediného stroje a rozvinula se do komplexní automatizace inteligentních výrobních systémů. S více než 210 pobočkami FANUC na celém světě a více než 5 200 pracovníky nabízí FANUC hustou síť prodeje, technické podpory, výzkumu a vývoje, logistiky a péče o zákazníky. Ať už jste kdekoliv na světě, FANUC je tu pro Vás.


Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]