Plasty

26. září 2017 00:41

Winfactory 4.0

Supervizní software od společnosti Piovan pro inteligentní výrobu

Název Winfactory 4.0 může znít jako čtvrtá generace Piovan Winfactory supervizního software, ale ve skutečnosti se jedná o zcela novou aplikaci pro rozšířenou kontrolu výroby, připravenou na trend nastavený projektem Industrie 4.0. Jedná se o skupinu protokolů a implementovaných technologií, jenž představují jádro čtvrté průmyslové revoluce, digitální automatizovanou výrobu.

Industrie 4.0: řízení a optimalizace všech výrobních procesů

Industrie 4.0 byla inicializována jako strategický projekt německé vlády pro technologickou evoluci a optimalizaci industriálních procesů. Zahrnuje a implementuje detailní systém umožňující maximální efektivitu výroby, nejlepší využití energie a nejvyšší možnou úroveň přizpůsobení finálního výrobku koncovému uživateli v kontextu velkosériové výroby. Industrie 4.0 zahrnuje čtyři základní principy inteligentní výroby, tzv. Smart Factory.

  • Kyberneticko-fyzikální systém (CPS): garantuje vzájemnou provozuschopnost skrze globální obchodní síť zahrnující stroje, logistiku, struktury a lidi. Všechny články jsou propojeny a kontinuálně navzájem komunikují skrze internet věcí / Internet of Things (IoT) a Internet lidí / Internet of People (IoP).
  • Integrace dat do kontextu: použití informačních systémů schopných agregovat surová data získaná přímo ze strojů v průběhu výrobního procesu v širokých souvislostech pro plnění aktuálních potřeb výroby.
  • Digitální propojení během celého procesu: od konečného uživatele výrobku k výrobci a zpět, kde procesní inženýring umožní úpravu výroby dle individuálního zákazníka skrze systém sbírající data nutná pro požadovaný výkon.
  • Decentralizace rozhodnutí: komponenty a integrované propojení umožní CPS vykonat autonomně úkoly s respektem k požadovaným výjimkám a odlišnostem.

Winfactory 4.0: čtvrtá průmyslová revoluce podle firmy Piovan

Integrace mezi výrobou, distribucí a informační strukturou výrobního průmyslu je klíčem konceptu inteligentní výroby, Smart Factory. Piovan tento koncept zavedl evolucí svého systému řízení procesu a softwarem splňujícím požadavky Industrie 4.0. Tento systém, pojmenován jako Winfactory 4.0, následuje plán (do roku 2020) na zajištění propojení mezi různými částmi technologického ekosystému.

Připraven komunikovat

Winfactory 4.0 používá OPC–UA (otevřená platforma komunikace – unifikovaná architektura), což je protokol vybraný pro Industrie 4.0 již před oznámením konceptu Smart Factory a jeho specifikací. Protokol byl vyvinut v roce 2015 a definuje komunikační pravidla pro výměnu dat mezi různými entitami tvořícími systém.

Winfactory 4.0 skrze OPC–UA řídí a zajišťuje dialog mezi Piovan stroji a stroji jiných výrobců (OEM). Není zapotřebí jakékoliv jiné propojení, které „překládá“ data z kteréhokoliv zařízení na jednotný formát. Výměna informací nastává okamžitě a různé systémy mohou komunikovat nezávisle. Takováto komunikační platforma také umožňuje přístup a použití software na tabletech a chytrých telefonech.

Pokročilé řízení spotřeby energie

Piovan souběžně s vývojem Winfactory 4.0 vytvořil skupinu integrovaných funkcí umožňujících kontrolu velmi přesných výrobních parametrů pro řízení energetických zdrojů výroby. Se znalostí jak a proč jsou tyto zdroje využity pro individuální výrobní procesy, kde na základě výrobních objemů je možno následně stanovit jejich úroveň efektivity. Tato data identifikující správnou výrobní praxi mohou být rychle sbírána z různých závodů, jenž jsou navzájem geograficky vzdáleny. Toto je koncept sběru a analýzy velkých dat pro uspokojení individuálních potřeb Piovan zákazníků.

Kousek historie

Winfactory je patentovaný supervizní software představen firmou Piovan v roce 2008, přestože firma produkovala software pro vzdálené supervizní řízení svých zařízení již od roku 1996. Winfactory bylo první aplikací svého typu exkluzivně vyvinutou pro plastikářský průmysl. Tehdejší software měl již všechny interní funkce používané zpracovateli plastických hmot. Množství instalací Winfactory realizovaných firmou Piovan vyrostlo od čísla 35 v roce 2008 do téměř 200 instalací realizovaných v roce 2012.

Ve verzi Winfactory 4.0 jsou typické Winfactory supervizní funkce posíleny mnoha dalšími, které mohou být přidány k základní instalaci pro individualizaci aplikační sestavy. Software je dostupný v 11 jazykových verzích (s možností přidat další) s novým upravitelným grafickým rozhraním, čtečkou čárových kódů, podporou dotykového displeje, e-mailovou notifikací v případě alarmu a přístupovým reportem. Winfactory 4.0 je extrémně rozvinutý nástroj pro pečlivé a efektivní řízení výrobních procesů.

Winfactory 4.0: konfigurace

Podle typu industriálního procesu může být Winfactory 4.0 konfigurováno několika způsoby. Piovan vyvinul různé moduly pro řízení každé aplikace, od výroby PET předforem a lahví po flexibilní fólie, nebo specifické sektory jako je automotive a výroba pro medicinální použití, s kompletně konfigurovatelným nastavením.

Energetická licence není určena jen pro plastikářskou výrobu, jedná se o širší použití zaměřené na monitorování využití energie jakéhokoliv průmyslového odvětví a strojního vybavení. Podle typu průmyslu a aplikace, energetická licence může být integrována do Winfactory 4.0 konfigurací. Možnosti software Winfactory 4.0 jsou pak rozšířeny skrze série volitelných a zakázkových funkcí a služeb, jako například sledování toku materiálu, OPC–UA server, vzdálenou asistenci, optimalizaci výroby, kombinaci materiálových mixů, optimalizaci výrobních zdrojů, skladování materiálů a řízení doplňování materiálů. Systém samostatně automaticky řídí použití výrobních linek na základě informace co a v jakém množství má být vyrobeno. Máme například specifickou výrobní šarži zahrnující dané kombinace surového materiálu, aditiv, barviva a rozemletého plastu. Tuto výrobu by bylo samozřejmě nejsnadněji naplánovat na výrobní lince, která již používá stejný typ výrobku a mix materiálů, protože požadovaná změna výroby by si vyžádala jen velmi malý počet zásahů souvisejících s přípravou linky na nový typ výrobku. Díky instalaci protokolu OPC–UA jsou všechny možnosti Winfactory 4.0 dostupné na strojích, systémech a automatizovaných zařízeních, ať už vyrobených firmou Piovan či jinými výrobci, a mohou být propojeny s řídicím systémem konkrétního závodu, a také s centrální firemní sítí. Touto cestou mohou být informace sdíleny napříč různými systémy a data mohou být sbírána pro optimalizaci procesů, jenž tvoří Inteligentní výrobu čtvrté průmyslové revoluce.


Piovan Central Europe GmbH
Piovan Czech Republic, s. r. o.
office@piovan.at
www.piovan.com


 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]