Plasty

08. září 2015 00:07

V plastikářském průmyslu není nic nemožné

Jak roboty FANUC přispívají k větší efektivitě výroby

Jezdíte-li ve voze ŠKODA Rapid SK 251 či ve VW Golf 7, je pravděpodobné, že vnitřní obložení vašeho automobilu pochází ze společnosti MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., která se zabývá výrobou plastových výlisků výhradně do automobilového průmyslu. Firma je certifikovaná jako A dodavatel, dokázala projít auditem VW – ŠKODA AUTO, získala nový významný projekt. Nahlédněte spolu s námi „pod pokličku“ této výroby. Dozvíte se také, co přispívá k její větší efektivitě.

MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o.

Ze všeho nejdříve si však společnost MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., představme. Výrobní program můžeme rozdělit na tři sekce:

Inzerce

  1. vnitřní obložení do automobilového průmyslu, což představuje cca 75–80 % výrobního programu, a to do již zmiňovaných vozů ŠKODA SK 251 a VW Golf 7. Jedná se téměř o kompletní obložení, tzn. A, B, C, CD sloupek, i ve spodních variantách,
  2. lettering – nápisy, různé chromové lišty,
  3. kryty kol.

MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., oslavil v březnu tohoto roku pět let existence na českém trhu. Donedávna skupinu MEGATECH v ČR tvořily tři závody – v Liberci, Jablonci nad Nisou a Hlinsku. Nicméně nevyhovující prostory byly tím hlavním důvodem, které vedly k rozhodnutí závod v Liberci definitivně uzavřít a ukončit jeho činnost. Projekty z Liberce byly přesunuty do dvou zbývajících, tzn. do Jablonce nad Nisou a Hlinska. Závod v Hlinsku zaměstnává cca 500 zaměstnanců, z toho 25 % představují agenturní pracovníci. Projekty jsou určené pro Audi či VW a také komponenty pro firmy Valeo, Schneider, Automotive Lighting.

V Jablonci nad Nisou „běží“ dva hlavní projekty, a to pro VW Golf 7 a ŠKODA AUTO. Počet zaměstnanců MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., činí 270. „Najít zaměstnance je těžké,“ říká Luis Garcia, ředitel závodu a pokračuje „je obtížné najít lidi, kteří chtějí pracovat. Když už takové najdeme, nemají potřebnou kvalifikaci či zkušenosti.“ Každý zaměstnanec prochází školicím centrem, které je považováno za určitý filtr, jak doplňuje Luis Garcia.

„Za zlomový rok pro nás můžeme označit rok 2012,“ upřesňuje Petr Růžička, vedoucí technologie MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o. V tomto roce se začala utlumovat a přecházet do pozadí převzatá výroba lettering a krytů kol. „Naopak projekty pro VW a ŠKODA AUTO se firma posunula úplně jinam, než do této doby fungovala,“ dodává Petr Růžička. U komponentů pro automobilový průmysl je kladený daleko větší důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek než u předcházejících dílů.

V rámci Evropy nalezneme tři závody plus technické centrum ve Španělsku, závod v Portugalsku a Brazílii. Technické centrum bychom našli také v Německu (spíše obchodní, které se stará o získávání nových projektů) a Rumunsku.

Výrobní proces

Výroba probíhá v závislosti na jednotlivých projektech. Doba každého projektu trvá přibližně pět let plus náběh nového modelu dva roky. Buď se poté pokračuje v novém projektu, v případě, že ne, minimálně patnáct let se musí zajišťovat náhradní díly. Mezi stěžejní odběratele můžeme zařadit: VW, ŠKODA AUTO, Hyundai, KIA.

Hlavním materiálem, ze kterého jsou výlisky vyráběny, je polypropylen, v menší míře polyamid a ABS. Výběr dodavatele materiálu probíhá buď na základě rozhodnutí přímo odběratele, u méně objemových zakázek o tom rozhoduje oddělení nákupu.

Každý projekt má tyto fáze (Note 6 až Note 1): určování a výběr dodavatele, objednání formy, první vzorky na formě, definitivní odsouhlasení formy, předsériová výroba a montáže, odsouhlasení zákazníkem – sériová výroba.

Výroba je zabezpečována 21 vstřikolisy značek ENGEL a Krauss Maffei s tonáží od 45 t do 1700 t. Po vyjmutí výlisku robotem z formy a přemístění na pásový dopravník následuje vizuální kontrola dílu a montáže, ať už se jedná o montování klipů, komponentů atd. dle specifikace zákazníka. Následuje balení dle balicího předpisu a nyní jsou díly připraveny na expedici. Provoz ve vstřikovně je nepřetržitý i z důvodu navýšení poptávky na díly pro ŠKODA Rapid SK 251 a VW Golf 7.

Roboty FANUC v MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o.

Při vyjmutí výlisku z formy robotem nastává ten pravý a správný čas pro šestiosé roboty FANUC, které právě vyjmutí výlisku z formy zabezpečují. Následuje odložení na pás, samozřejmostí je odhození vtoku a třídění na pravou a levou stranu. Pro toto vyjímání lze použít klasické lineární roboty. Nicméně šestiosé roboty dokáží zabezpečit mnohem více operací.

Od instalace robotů FANUC uplynuly tři roky. Instalace byla spojená s rozběhem tehdy nového projektu na již zmiňované VW Golf 7 – vnitřní obložení sloupků a ŠKODA Rapid SK 251. Činnosti spojené s náběhem nové výroby byly řízeny ze Španělska, z technického centra, které kompletuje vše, co s projektem souvisí: formy, stroje, periferie včetně robotů. Bylo to právě technické centrum, které se rozhodlo pro značku robotů FANUC na základě dlouhodobé spolupráce.

Odebírání výlisků roboty FANUC

MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., doposud investoval do celkem čtyř robotů FANUC, jedná se o modely R-2000iB/100P a M-710iC/70T. Řada R-2000 jsou nejúspěšnější roboty FANUC na světě. Díky vysokému výkonu a vysoké nosnosti v rozsahu 100 až 250 kg nabízejí dokonalé řešení v nejrůznějších aplikacích vyžadujících vysoké užitečné zatížení. R-2000, kompaktní a vysokorychlostní robot se štíhlým zápěstím a ramenem, je univerzální stroj navržený pro manipulaci s nejrůznějšími materiály a bodové svařování. Řada M-710 – inovativní řada lehkých robotů je navržena pro manipulaci se středním užitečným zatížením 12 až 70 kg. Řada robotů M-710 s tenkým zápěstím, tuhým ramenem a malou montážní plochou je vhodná pro širokou paletu aplikací a je dodávána s dosahem až 3,1 m. Tato řada je díky vysoké rychlosti os nesmírně rychlá. Zvládají také vynikající hodnoty užitečného zatížení a související setrvačnosti; všechny modely jsou vhodné pro širokou škálu nejrůznějších aplikací.

 

Luis Garcia, ředitel závodu

 

 


„Jakákoliv nová
technologie, která
firmu posouvá
dopředu, je vítána.
S roboty FANUC jsou
dlouhodobě výborné
zkušenosti.“


Robot FANUC vs. lineární robot

„Srovnáváme nesrovnatelné,“ odpovídá mi Petr Růžička na srovnání robotů FANUC a lineárních robotů. V případě lineárních robotů se jedná o klasický standard vstřikovacího stroje, naproti tomu robot šestiosý není koncepčně „pouze“ pro vstřikovací stroj, ale pro jakékoliv další činnosti, protože se chová jak lidská ruka a dá se naprogramovat na desetiny možná tisíciny milimetru přesně. Další nespornou výhodou je větší variabilita, v okamžiku potřeby zakládání výlisků, opracování výlisku robotem, manipulace atd.

Šestiosé roboty FANUC jsou komfortnější, lepší, a to také při vylaďování os, jak ve formě, tak na odkládání. V jakémkoliv prostředí je šestiosý robot komfortnější, dokáže se dostat z pozic mnohem snáze než robot lineární. V závislosti na možnosti výroby a rozšiřování výroby je využitelnost šestiosých robotů mnohem větší.

Zhodnocení

„S roboty FANUC jsme spokojení, bezproblémovost je perfektní oproti zkušenostem, které máme s jinými dodavateli,“ říká Petr Růžička a dodává „naše spokojenost pramení jak z hlediska programování, tak spolehlivosti.“

Doposud nebyly zaznamenány žádné poruchy na robotech, ať už se to týká úprav programů či úprav os.

Jaký vliv měla instalace robotů FANUC na efektivitu výroby? „Jakákoliv nová technologie, která firmu posouvá dopředu, je vítána. S roboty FANUC jsou dlouhodobě výborné zkušenosti,“ upřesňuje Luis Garcia.

Automatizace vede k zvýšení produktivity procesu. I díky robotům FANUC se společnost MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., dostala do situace, když už si sama může projekty vybírat a nemusí přijmout takové, které pro společnost nejsou lukrativní. Můžeme říci, že díky automatizaci s roboty FANUC a zvládnutí těchto dvou projektů (ŠKODA Rapid SK 251 a VW Golf 7) jsou „dveře otevřené“ pro další projekty.

Jak již bylo uvedeno v úvodu, MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., své výrobky dodává výhradně do automobilového průmyslu. Proto jsem se nemohla nezeptat na hodnocení automobilového průmyslu jako takového, a to p. Garcii: „Jedná se o jedno z nejtěžších odvětví, co se týče kvality, spolehlivosti dodávek, dodržování rovnováhy mezi objednávkami a kapacitami společnosti. Také sehnat zaměstnance, kteří mají zkušenosti s automobilovým průmyslem a kteří chtějí pracovat, není lehké. Můžeme říci, že se jedná o nejrychleji se rozvíjející oblast průmyslu a setkáváme se zde s obrovským tlakem ze strany zákazníků. Člověk pracující v automobilovém průmyslu se musí každý den učit něco nového, neustále se školit a vzdělávat. Normy se mění velmi rychle.“

Postavení společnosti MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., nebylo vždy příznivé, jako je tomu v současné době. Před dvěma lety se dokonce zvažovalo o zavření závodu, byla zde obrovská přezaměstnanost – o 100 zaměstnanců více než v současné době. Nicméně situace se změnila, o čemž svědčí např. také to, že společnost získala nový projekt Polaris pro koncern VW, konkrétně pro ŠKODA AUTO. Jedná se o výrobu interiérových dílů. Zajímala mě kritéria, která znamenají úspěch v tomto silně konkurenčním prostředí a čím se chce společnost odlišit od konkurence.

Petr Růžička, vedoucí technologie, ukazuje díly vyráběné pro VW Golf 7

Podle p. Garcii těmi ukazateli jsou „reakce, cena, spolehlivost, flexibilita“. Společnost vyrábí interiérové díly, kterým se také říká zbraň. Tyto díly musí splňovat určitá kritéria, především horní sloupky, které podléhaji airbagovým odstřelům, proto je nutná garance těchto dílů směrem k zákazníkovi. Společnost je schopna reagovat na požadavky zákazníků, co se týká modernizace či vývoje firmy u projektů, které se blíží např. kašírování, dvoukomponentní, tříkomponentní vstřikování či vstřikování s dusíkem – do plastu jako takového do určitých segmentů je vstřikován dusík, aby vznikla dutina, a díl tak rychleji zachladl a držel tvar. Hlavním cílem je redukce hmotnosti. Dochází také k modifikaci forem, což ve firmě MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., jsou schopni zabezpečit.

„Jsme dravá firma,“ říká Luis Garcia a pokračuje „jestliže si majitelé ukáží na nějaký projekt, který chtějí získat, většinou ho opravdu získají.“ MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., je hlavně však také inovátorem, co se týče výroby a forem. Firma je držitelem patentu na tzv. stack-mould, což přináší redukci strojního času, zvýšenou produktivitu, získání kapacity. MEGATECH byl první na poli automobilového průmyslu, kdo se stack-mould přišel a ve firmě jsou na toto všichni patřičně hrdí. Podstatou stack-mould je, že přes jednu formu se vstřikuje do druhé formy. Při otevření formy se otevírají dvě najednou. Jedná se o dva zdvihy na jeden vstřik. V případě poruchy formy nejsou ohroženy dodávky zákazníkovi, protože výroba pokračuje s poloviční kapacitou. Zatímco u klasických systémů při poruše formy se tato forma musí sundat ze stroje a výroba probíhat nemůže.

Závěr

Jak již bylo zmíněno výše, situace pro společnost MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o., nebyla vždy tak příznivá jako nyní. K současnému stavu přispěly také nové technologie, mezi které bezesporu patřil i přechod z lineárních robotů na šestiosé roboty FANUC.

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka


FANUC Czech – prodej, technická podpora, servis a školení průmyslových robotů, CNC řídicích systémů, plnohodnotných obráběcích center Robodrill, drátořezů Robocut a plně elektronických vstřikovacích lisů Roboshot japonské značky FANUC. Jeden dodavatel, nekonečné možnosti.


 

Model R-2000iB/100P M-710iC/70T
Řízené osy 6 6
Maximální zatížitelnost zápěstí 100 kg 70 kg
Opakovatelnost 0.3 mm 0.07 mm
Váha 1560 kg 560 kg
Dosah 3500 mm 2050 mm
Rozsah pohybu J1 360° 360°
J2 185° 225°
J3 365° 440°
J4 720° 720°
J5 250° 250°
J6 720° 720°
Maximální rychlost J1 110°/s 160°/s
J2 90°/s 120°/s
J3 110°/s 120°/s
J4 120°/s 225°/s
J5 120°/s 225°/s
J6 190°/s 225°/s
Moment [Nm]/Setrvačnost [kgm2] J4 980/225.4 294/28
J5 980/225.4 294/28
J6 706/196 147/11

 


FANUC Czech s.r.o.
Tel.: +420 234 072 900
www.fanuc.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Výstružníky Seco Nanojet optimalizují odvod třísek a potlačují tak zmetkovost

Monolitní karbidové výstružníky Seco Nanojet zlepšují díky inovativnímu výstupu chladicí kapaliny odvádění třísek. Eliminují tak vznik zmetků, pěchování třísek nebo poškozování břitů, což vede k […]

Panasonic LP-RH: Nový CO2 popisovací laser

Vyšší přesnost a značení „on the fly“ při vysokých rychlostech je jen začátkem z výčtu mnoha funkcí řady LP-RH Inzerce Nové laserové CO2 popisovací systémy LP-RH […]

Výroba autoprůmyslu nad předkrizovými hodnotami

V prvních dvou měsících 2024 bylo na linkách tuzemských výrobců osobních vozidel zkompletováno již celkem 263 028 vozidel. To představuje meziroční nárůst o 22,3 %. […]