Plasty

10. června 2019 17:41

Řešení v duchu Průmyslu 4.0

Propojení strojů do sítě pomocí systému
monitorování výroby od společnosti Arburg

Online organizace: systém monitorování výroby ALS společnosti Arburg umožňuje komplexní propojení vstřikovacích strojů do sítě a představuje klíčový prvek konceptu Průmyslu 4.0

Společnost Arburg se zabývá především výrobou vstřikovacích strojů a jakožto dodavatel vstřikolisů s více než 60letou tradicí je i odborným garantem mnoha projektů orientovaných na sledování plastikářské výroby. Před 30 lety začala společnost Arburg vyvíjet i počítačovou aplikaci pro plánování a monitorování výroby spojenou se statistickým vyhodnocováním nasbíraných dat – Arburg Lietrechner­‑System (ALS) – a navazuje tak na princip Průmyslu 4.0. Tento koncept je obzvlášť vhodný pro odvětví, pro která je bezpečnost kritickým faktorem.

Systém ALS speciálně navržený pro vstřikování
Svůj první plně automatizovaný výrobní systém bez manuálních instalačních procesů, který sestával z několika propojených vstřikovacích strojů, představila společnost Arburg na mezinárodním veletrhu K v roce 1986. Už tehdy byl tento systém řízen jednou z prvních verzí systému ALS, který od té doby společnost Arburg neustále vyvíjí a vyrábí.

Dnes systém ALS představuje hlavní stavební prvek konceptu Průmysl 4. 0. Tento MES systém, který byl navržen speciálně pro potřeby zpracovatelů plastových dílů, umožňuje úplnou sledovatelnost a archivaci výrobních programů, plánování údržby a automatické generování výrobních reportů. Pomocí webových mobilních aplikací vnáší systém ALS do výroby svět informačních technologií. Společnost Arburg tak vyvinula a sestavila přesně takový hardware a software, který odborníci na vstřikování potřebují na cestě k úplné digitalizaci výroby.

Konektivita prostřednictvím OPC UA
Jedním z důležitých klíčových slov dnešní doby je konektivita. Různé vstřikovací stroje lze v rámci standardizovaného postupu snadno propojit pomocí rozhraní vycházejících z komunikační platformy OPC UA, kterou společnost Arburg u systému ALS využívá už od roku 2010.
Systém ALS je pak napojen přímo na běžnou počítačovou síť lisovny. Data je možné sbírat a zpracovávat z různých typů vstřikovacích strojů i různých výrobních zařízení bez ohledu na to, zda jsou daná zařízení umístěna v jedné nebo více továrnách. Stačí jejich připojení do sítě. Tím je systém ALS zajímavý jak pro malé, tak pro velké podniky.

Systém ALS je modulárního charakteru a jednotlivé funkce lze volitelně kombinovat

Náhled na prostředí ALS s grafickým zobrazením jednotlivých strojů a jejich stavu

Modul kontroly kvality se zobrazením hodnoty parametrů a jejich tolerančního pásma

Mobilní analýza klíčových parametrů
Hlavní výhodou systému ALS je jeho modulární struktura, vysoká funkcionalita, schopnost zpracovávat různé typy dat a připojit různé typy zařízení. Základ tvoří modul pro sběr procesních a stavových dat. Další moduly lze volně navázat na základní modul, čímž je možné rozšiřovat funkce celého systému a tyto funkce kombinovat. Informační prostor lze pak rozdělit na tři oblasti, a to na stavová data (provozní režimy, alarmy a příčiny závad), provozní data (počitadla dílů, informace o programech, formách a zakázkách) a procesní data (skutečné procesní hodnoty ze vstřikovacího cyklu).

ALS každopádně nabízí obrovskou paletu funkcí, jejichž využitím lze výrobu maximálně zefektivnit, a tím dostat návratnost na rozumnou úroveň.

Výrobní data jsou přes systém ALS dostupná v reálném čase a odkudkoli prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu připojeného na internet. Přístup je samozřejmě možný pouze s oprávněním a je zabezpečen. Díky aplikaci „ALS Mobile“ tak mají pracovníci údaje vždy na dosah ruky. Tento analytický nástroj je obzvláště užitečný v režimu just­‑in­‑time a umožňuje manažerům co nejefektivnější řízení zaměstnanců a strojů. Díky využití takového nástroje a s ohledem na vzniklé úspory je návratnost investice poměrně krátká.
Monitorování výroby a jejího výkonu lze jednoduše zobrazit na počítači nebo chytrém telefonu graficky nebo číselně. K dispozici je tak ukazatel založený na kvalitě, účinnosti a dostupnosti (OEE), a to pro jednotlivé stroje nebo celé výroby. Analytický nástroj systému ALS dále poskytuje informace o aktuální době cyklu, běžících zakázkách, směnách, šaržích, vyrobených objemech a aktuální míře využití strojového parku.
Mezi další užitečné funkce systému ALS patří např. „Energy Visualisation“ pro přidělení a zobrazení energetických údajů u konkrétní zakázky nebo „Mobile Maintenance“. Díky možnosti údržby a servisu pomocí mobilních zařízení má uživatel přehled o úkolech, které je třeba provést na strojích, formách, periferiích nebo manipulátorech, a to online bez zbytečné prodlevy.
Systém ALS je moderní síťová aplikace reagující na nové požadavky a trendy v plastikářském průmyslu. Při zavádění monitorovacích systémů do výroby je nutné si uvědomit, že se jedná o finančně nákladné projekty, jejichž cenu netvoří pouze zakoupení počítačové aplikace, ale také náklady na dovybavení vstřikovacích lisů komunikačním rozhraním pro síťové připojení.


www.arburg.com

 

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]