Plasty

20. dubna 2018 00:34

Neomezené programování a řízení robota z cloudu

Systém cloudu je pro mnoho lidí stále ještě málo známým konceptem. Společnosti robomotion GmbH a SOTEC GmbH vyvinuly aplikaci, která by to měla změnit. Na veletrzích a při jiných podobných příležitostech tak mají zájemci možnost ovládat z cloudu nový robot KUKA KR3 AGILUS pomocí svého chytrého telefonu.

Průmyslové procesy se postupně digitalizují a komponenty, které se na produkci podílejí, se vzájemně propojují do sítí, čímž vzniká inteligentní („chytrá“) továrna. Od tohoto inteligentního síťového propojení očekávají firmy skokový nárůst produktivity, flexibility a efektivnosti svojí výroby, a tím i zabezpečení konkurenčních výhod. Klíčovou roli budou v tomto procesu hrát právě roboty. Jejich napojení na tyto inteligentní výrobní procesy se uskutečňuje prostřednictvím cloudu. Pro vnějšího pozorovatele je technika skrytá uvnitř těchto procesů v mnoha případech jen stěží srozumitelná. Pro zajištění lepší transparentnosti vyvinul výrobce strojů robomotion, spolu s podnikem SOTEC, zaměřeným na automatizaci, v rámci výzkumného projektu aplikaci umožňující řízení robota prostřednictvím cloudu. Po ukončení projektu budou jeho výsledky prezentovány na různých výstavách. Jejich návštěvníci si zde budou moci zkusit řízení malého robota KUKA KR3 AGILUS prostřednictvím svého vlastního chytrého telefonu (smartphonu).

Inzerce

Robot KUKA KR3 AGILUS demonstruje inteligentní řízení

Jak sdělil Dr. Andreas Wolf, vedoucí obchodu robomotion GmbH: „…si firma SOTEC GmbH dala za cíl řídit robota nikoliv, jak je dosud obvyklé, pomocí programu uloženého v paměti fungující na fyzikálním principu, ale prostřednictvím cloudu.“ Robot KR3 AGILUS je v tomto případě řízený ze základního PLC (Programmable Logic controller – programovatelný logický automat) uloženého v lokálním nebo veřejném cloudu.

Dr. Wolf a jeho kolegové naprogramovali tuto aplikaci tak, že potenciální zákazníci mohou ovládat robot dokonce prostřednictvím svého chytrého telefonu. To ale není všechno, protože na monitoru je možné v reálném čase sledovat aktuální komunikaci probíhající mezi mobilem a robotem. Tato demonstrace pomůže překonávat obavy z prezentované nové technologie.

Demonstrace, jak je snadné řídit robot KUKA KR AGILUS chytrým telefonem

Inteligentní továrna se neobejde bez cloudu

Koncept cloudu umožňuje podnikům reagovat flexibilně na měnící se kapacitní požadavky a toky zboží. Z tohoto důvodu pracuje výrobce robotů KUKA sídlící v Augsburgu na vzájemném propojení sektoru informačních technologií (IT) s mechanotronikou a průmyslovými výrobními procesy. Spolu s pokračujícím vývojem směřujícím k inteligentním továrnám, tzn. k průmyslu 4.0, musí být postupně flexibilnější a jednodušší také příslušné řídicí systémy. Jedním z kroků v tomto směru je záměr umožnit uživatelům robotů řídit a analyzovat jejich činnost odkudkoliv a kdykoliv, jednoduchým způsobem a bez zvláštních nároků na programátorské znalosti. Tento záměr byl také výchozím bodem prací zahájených v rámci vývojového projektu. Strojní výrobce z tohoto důvodu integroval do vytvořené aplikace robot KR3 AGILUS, který byl navržen především pro činnosti typu „Pick & Place“ (osazování desek s plošnými spoji). Pro tuto oblast nasazení se uvedený robot hodí především z důvodu pracovní rychlosti a preciznosti. Kromě toho je jeho ovládací jednotka poměrně malá, takže je možno ji snadno přemísťovat a kdekoliv na místě instalovat.

Program umožňuje další rozšíření

„Kombinace robota s možností jeho řízení prostřednictvím chytrého telefonu vzbuzuje samozřejmě pozornost,“ prozrazuje Florian Holz, vedoucí obchodu firmy SOTEC. Po prvních příznivých odezvách by měl být program rozšířen o další možnosti, které systém cloudu nabízí. Vybavení robota KR3 AGILUS by mělo být zvětšeno o další úchopové funkce. V úvahu připadají také senzorické funkce. Kromě tohoto je tato aplikace vhodná také pro různé studentské projekty. Další informace naleznete na adresách: www.robomotion.de, www.sotec.eu.

www.kuka.com
© foto: KUKA Roboter CEE GmbH

Řízení robota z cloudu

 

Mohlo by se Vám líbit

V akademii NSK byl zpřístupněn on-line školicí modul pro kontinuální lití

Populární online platforma akademie NSK byla nyní doplněna o nový školicí modul pro kontinuální lití. Nejnovější modul, který přibyl v sekci metalurgie, je vhodný pro […]

S neustálým důrazem na rychlost

Vysokozátěžové konzolové regály pro Mundinger Transport Mundinger Transport, speditérská firma specializující se na distribuci materiálu z oceli v tyčích, sází v novém skladu bádensko-württemberského Rudersbergu […]

Jednoduchá výpočetní tomografie – prostředek pro rychlou kontrolu kvality

Přední dodavatel inovativních 3D technologií, společnost MCAE Systems, přidala do svého portfolia průmyslové systémy pro výpočetní tomografii (tzv. počítačovou tomografii) od společnosti ZEISS. Inzerce Hlavní […]