Plasty

27. září 2019 14:27

KESAT, a. s. – výrobce a dodavatel robotických řešení precizních povrchových úprav nejen plastů

Zdravíme všechny čtenáře. Rok se nám sešel s rokem a máme opět za dveřmi další strojírenský veletrh v Brně. A jak je u nás zvykem, snažíme se širokou veřejnost obeznámit s tím, co se u nás za ten rok událo nového, co je nového v oboru robotického broušení a leštění, co je nového v oboru, který našim klientům přináší mnoho užitku. Naši zákazníci z oboru zpracování plastů využívají i naše robotická pracoviště pro broušení, leštění.

A právě robotické broušení a leštění plastů bude hlavním tématem tohoto článku, budeme se snažit představit možnosti tohoto nepříliš rozšířeného oboru, avšak oboru, který spoustě firem řeší problémy chybějícími kvalifikovanými pracovníky v oblasti povrchových úprav, problémy s vysokými požadavky na kvalitu obrábění povrchů a stejného výsledku provedení jednotlivých kusů v sériových výrobách. Obor robotického broušení a leštění není omezován typem materiálu, který je třeba obrábět. Umíme to s hliníkem, ocelí, slitinami, různými druhy dřeva, překližek, dýh, stejně tak i s plasty.

Příklad simulace dostupnosti obráběného místa

Právě plasty se budeme zabývat blížeji. Disponujeme know-how pro různé materiály a různé druhy úprav. Obrábíme ABS, RTM plasty, brousíme a leštíme kompozity. Testovali jsme i obrábění velkých ploch z polypropylenu, resp. jejich scelení před finální povrchovou úpravou. Troufneme si i na mnohem tvrdší povrchy, v poslední době se nám doslova hrnou pořadavky na broušení, či kartáčování různých povrchů nerezů.

Příklad simulace dostupnosti obráběného místa

U plastových výlisků realizujeme úlohy, jako jsou např. odstraňování mastnot, nebo odstaňování přetoků, které zůstávají po lisování ze vstřikolisů. Na přetoky nasazujeme v poslední době i kartáčování speciálními kartáči s abrazivy, které jsou šetrné k povrchům přesných, lícovaných, dílů. Provádíme zdrsňování povrchů pod vrstvy plničů, broušení a scelování nanesených plničů, leštění barevných vrstev a leštění krycích bezbarvých laků. Scelování povrchů je důležité tam, kde se nám na jednom kompletu schází několik rozdílných materiálů od různých dodavatelů a je je třeba sjednotit pod jednobarevný lak. U karbonů jsme úspěšní v bezchybném obrábění jak základní vrstvy, tak i všech krycích vrstev. Specialitou jsou různé vícemateriálové obrobky, např. malé ocelové komponenty zalité v epoxidovém pouzdře, kde výsledný brus má tvořit kompaktní rovinu obou materiálů.

Samostatnou kapitolou je pak odstraňování chyb a nečistot laků vzniklých v průběhu lakování. Tyto dokážeme identifikovat, rozdělit do skupin podle jejich druhů, navrhnout postupy k jejich odstranění. Díly po provedení odbroušení, nebo odkartáčování chyby jsou buď u malých chyb přeleštěny a vráceny k expedici, nebo předány k opravě do lakovny. Profitem zákazníka je zvýšení produkce snížením počtu neopravitených, nekorektních dílů.

Leštění polyuretanového laku pro nábytkářský průmysl

Jak se to u nás dělá

Při prvním kontaktu se zákazníkem důkladně zjišťujeme jeho potřeby a představy, které následně převedeme do pre-designu pracoviště. Dotazujeme se i na plány střednědobé a dlouhodobé. Naše pracoviště musí našim klientům sloužit ku spokojenosti déle, než je obvykle avizovaných 5 let. Na základě této analýzy potřeb a 3D modelů výrobků dodaných klientem simulujeme pracovní postup s využitím reálných nástrojů a výrobků ve skutečném poměru, určujeme druhy brusek, leštiček a kartáčů. Rychlost pokroku v oblasti brusných materiálů a brusek totiž umožnila využívat robotem nejenom jinou hrubost materiálů, ale i jiné koncepce brusek, než které se využívají při ruční práci. Simulací je tedy ověřena proveditelnost navrženého řešení s navrženým nástrojem, který třeba zákazník dosud neměl možnost ve své výrobě použít nebo ani vyzkoušet.

Po odsouhlasení postupu broušení nebo leštění je ve druhém kroku návrh pracoviště dovybaven vším potřebným a zákazníkovi je zpracována a předvedena nabídka dodávky robotické buňky na klíč. Ta obsahuje kompletní pracoviště, vybavené souvisejícími manipulacemi a dopravou, výměníky nástrojů a abraziv, bezpečnostními prvky, vstupními prostory materiálu a obsluhy, odsáváním (třeba i s aktivním lapáním nečistot prostřednictvím ionizace), ploty či zapouzdřením celého pracoviště. V návrhu pracoviště je možné implementovat více pracovních postupů do jedné robotické buňky a šetřit tak místo i investiční prostředky. Nabízí se spousta možností řešení, jsou to mimo jiné pracoviště s více oddělenými prostory, kde robot mezi nimi přejíždí po lineární ose, pracoviště, kde jsou střídány různé druhy abraziv, nebo i brusek. Nosiče nástrojů používáme jak excentrické, tak úhlové, axiální, radiální, brusky používáme rotační, pásové (i skříňové a těžké např. pro obrábění svárů a sjednocení úrovně povrchů plechových svařenců) a mnoho jiných. Výrobek snímáme jak prostřednictvím sofistikovaných kamerových systémů, tak i jednodušších, v určitých aplikacích plně dostačujících, skenerů.

Zkouška odstranění mastnoty z výlisku

Naše know-how poskytuje rychlé a precizní změny síly kladené na obráběný díl v rozsahu 0-800 N (samozřejmě omezené na rozsah potřebný pro konkrétní díl) a to prostřednictvím kontaktní příruby. U plastů naprosto běžně zvládáme opakovaně i síly okolo 1 N. Preciznost řešení je způsobena jak elektronickým snímáním a řízením tlakového vzduchu, tak i SW vybavením, které je individualizováno u každého klienta specificky pro potřeby jeho výroby. Robustnost mechanické stavby příruby nepřenáší excentrické vlivy a síly na konstrukci robota a je tak jedním z prvků prodlužujících životnost a minimalizaci údržby robota.

Jak náš klient pozná, že dosahujeme špičkových výsledků provedení, a že je pro něj navržená technologie opravdu ta správná?

Ověříme to prostřednictvím testů kvality provedení. V Jihlavě disponujeme vlastním testovacím pracovištěm, kde zákazníkům ještě před samotnou realizací dodávky celého pracoviště předvádíme postup a provedení navrženého robotického obrábění. Tyto testy jsou zakončeny odsouhlasením kvality výsledku zákazníkem. Jedině splnění klientova požadavku je pro nás úspěšně provedeným úkolem.

Dosáhnout vysoké kvality provedení povrchové úpravy vyžaduje znalost nejen fyzikálních vlivů vznikajících při broušení a leštění a jejich ovlivňování, ale i znalosti nejnovějších trendů a novinek v oblastech brusek, používaných materiálů a v neposlední řadě i programování. V oblasti povrchových úprav se dnes populární off-line programování používá pro stanovení drah robota, avšak nastavení samotného broušení, či leštění, vyžaduje přítomnost zkušeného programátora s patřičnými znalostmi. Nastavování hodnot pak probíhá přímo na testovaném výrobku.

Na našem testovacím pracovišti také našim stávajícím klientům doplňujeme programy na nové výrobkové řady, které přijdou do výrob třeba i několik let po implementaci robotické buňky. Tím zkracujeme dobu nutnou pro integraci nových výrobkových řad na minimum a neomezujeme zákazníka v produkci, kterou potřebuje dodávat svým koncovým odběratelům. Jako příklad se dá použít situace, kdy klient přijme zakázku na nové plastové výrobky ve dvou, třech, nebo více variantách. Zvládnout jeden výrobek, jednu variantu, programově může trvat i jeden, i dva týdny. V nejhorším scénáři by tak zákazník u dvou nových výrobků nevyráběl měsíc. Doba uvedení do provozu a odstávka klientova robotického pracoviště se při nastavení parametrů na našem pracovišti v Jihlavě zkrátí na pouhých několik dní!

Testy na pásové brusce od Ferrobotics

Uvádění do provozu, záruční a pozáruční servis

Konstrukce robotických pracovišť a jejich uvádění do provozu je součástí naší práce. Jen tak si dokážeme stát za svojí kvalitní prací a být tak zákazníkovi spolehlivým partnerem. Pro subdodávky komponentů, které nejsou naší produkcí, vybíráme jen renomované firmy z celé Evropy. Jsme toho názoru, že i poprodejní servis je naší vizitkou. Klienti potřebují hlavně vyrábět, a proto naše dodávky na klíč musí obsahovat jen takové funkční celky, které nejsou speciálně vyvíjené a vyráběné pouze v jednom kuse a jejich dodavatel je produkuje pouze na základě objednávky. KESAT, a.s. je vaší zárukou, že robotická pracoviště budou pracovat spolehlivě i za hodně dlouhou dobu.

Těšíme se na Vás na našem stánku v rámci MSV Brno, hala V, číslo stánku 120.

Pavel Herman, KESAT, a. s.


www.kesat.cz

Mohlo by se Vám líbit

Chart Ferox a cirkulární ekonomika: Kompletní recyklace odpadu a nižší emise CO2 o 50%

Děčínská firma Chart Ferox je jednou z prvních strojírenských společností v Česku, která při nakládání s odpady funguje na principech cirkulární ekonomiky. Celý systém zavedla před dvěma lety. […]

Nový hladinoměr GENESIS: Revoluce v měření rozhraní hladin kapalin

Unikátní způsob měření rozhraní hladin kapalin s dosud nedosažitelnou přesností – to je nový hladinoměr GENESIS společnosti Magnetrol. Ten na český trh přináší strojírenská firma HENNLICH. […]

Povlaky nástrojů pro udržitelnější obrábění

~ Monolitní karbidové stopkové frézy s povlaky Zertivo™ 2.0 prodlužují životnost nástrojů ~ V posledních letech kladou výrobci velký důraz na udržitelnost. Podle průzkumu firem Schneider Electric […]