Plasty

13. dubna 2016 00:05

Kdo si jednou koupí ROBOSHOT, jiný stroj nechce

Českou pobočku společnosti FANUC v Praze jsem navštívila jednoho lednového dne. Počasí připomínalo spíše podzim nežli zimu, průvodcem mi byl déšt místo sněhových vloček. Počasí se během mé návštěvy nezměnilo, nicméně pro mě se vše rozzářilo nejen žlutou barvou, která mě obklopovala při každém kroku v sídle firmy, ale také energií Ing. Petra Duchoslava, generálního ředitele FANUC Czech s. r. o., který ochotně odpovídal na mé otázky.

Robotika, CNC řídicí systémy a tzv. Robomachines (ROBOSHOT, ROBOCUT a ROBODRILL) – to je FANUC. Pane Duchoslave, co byste o společnosti FANUC řekl více? Ať už globálně nebo o pobočce v České republice?

FANUC je japonská firma, která se zabývá výrobou strojů a komponentů pro průmyslovou automatizaci. Hlavní tři divize, které jste již zmínila, jsou divize řídicích systémů pro CNC stroje, divize Robomachines (což je souhrnný marketingový název pro tři typy strojů, mezi které patří vertikální obráběcí centra, stroje pro elektroerozivní obrábění a stroje pro vstřikování plastů), a pak je to samozřejmě divize průmyslové robotiky. Všechny výrobní kapacity a veškerý vývoj se uskutečňuje v Japonsku. Co se týče postavení FANUCu na trhu, jedná se v podstatě o největší celosvětovou firmu v oblasti průmyslové automatizace, pokud se budeme bavit o vyrobených jednotkách. Co se týče hlavních prodejních argumentů, FANUC se může pyšnit vysokou spolehlivostí a nízkými náklady na provoz a údržbu, snadnou obsluhou, servisem. Jsme v podstatě vždy na špičce, co se týče vývoje nových technologií.

Vzpomněli jsme spolehlivost a stroje ROBOSHOT jsou tím nejlepším příkladem. FANUC a vstřikování plastů je jedinečné spojení. FANUC již od počátku, kdy začal vyrábět vstřikovací lisy, je začal vyrábět jako servoelektrické. Stroj je nejen servoelektrický, ale i CNC řízený. V tomto jsme výjimeční, jelikož tu neproběhl přechod od hydrauliky k elektrice. Další z výhod nasazení CNC systému do strojů ROBOSHOT je kompletní diagnostika. ROBOSHOTy jsou jedny z nejspolehlivějších strojů, které vyrábíme a jsou poměrně univerzálně použitelné se zaměřením na malou až střední tonáž (15–350 t). Kdo si jednou koupí ROBOSHOT, jiný stroj potom nechce.

Co se týče pobočky v ČR, tak historie sahá až do roku 1998, kdy zde existovala divize řídicích systémů, která se v roce 2004 rozšířila o činnost servisu těchto systémů a prodej robotů. V r. 2014 došlo ke sloučení všech aktivit FANUCu v České republice a na Slovensku pod společnost FANUC Czech s. r. o.

Zaměřme se nyní na průmyslové roboty. V jakých průmyslových odvětvích nacházejí uplatnění nejčastěji a co všechno „umí a dokážou zvládnout“?

Robotická divize zaznamenala největší růst. Jedná se o celosvětový trend, robotizace nám meziročně velmi roste a průmysl robotizaci používá, protože lze využít celé řady výhod oproti běžné automatizaci. Robotizace poskytuje větší flexibilitu, můžete využít i další operace, neboť vše lze snadno přeprogramovat. Co táhne robotiku, je automobilový průmysl a jeho subdodavatelé. Nové technologie a trendy (vision systémy – 3D area senzory, force senzory, kolaborativní robotika – spolupráce s člověkem) nám rozšiřují oblast použití na další a další aplikace, které v minulosti automatizovat nešly. Kolaborativní robotika může pomoci člověku i v aplikacích, z kterých nelze zcela odstranit lidskou práci tím, že mu odstraní méně ergonomickou část operace. Kolaborativní robot dokáže odstranit namáhavost, opakovatelnost. Člověk je do operace zapojen stále, nicméně zastává činnosti, které buď nedokážeme zautomatizovat, nebo se nevyplatí automatizovat či jsou příliš variabilní.

Liší se zásadním způsobem český trh od zbytku světa, kam roboty dodáváte? V případě, že ano, čím?

Myslím, že trh český i slovenský, když to řeknu souhrnně, se od světového výrazně neliší. Specifický trh je slovenský trh, který je hodně závislý na automobilovém průmyslu, západní Slovensko jsou v podstatě výhradně automobilky. Co se týče nasazení robotů v ČR a na Slovensku, myslím si, že firmy nemají takový respekt před novými technologiemi. Nebojí se použít novinky. Jiné západní firmy, které mají historii sahající hluboko do minulosti, jsou vázané tradičním designem a nechtějí riskovat, nasazovat novinky. Menší firmy se toho tolik „nebojí“, a pak nám tu vznikají pěkné aplikace. Ve spoustě případů se nám stává, že jsme první v Evropě, kteří nasazují nové technologie.

Zaměříme-li se na nasazení robotů FANUC čistě jen v plastikářském průmyslu, vývoj se posunul a už to není jen „pouhé“ odebírání výlisků ze vstřikovacího stroje…

V plastikařině, když se budeme pohybovat kolem lisu, na úvod zmiňme základní operace, jako je zakládání jader či odebírání výlisků, to jsou činnosti, které tradičně fungují, mění se zde jen technologie toho, jaký stroj „zakládá“, jaký „odebírá“. Může se měnit design, rychlost, flexibilita. Zaměříme-li se na další aplikace, nejčastěji se jedná o sestavování dílů, kdy z lisu padá „pozitivní“ a „negativní“ díl a je potřeba tyto dva díly do sebe „zaklapnout“. Zde využíváme technologie senzoru síly – force sensor. „Zaklapnutí“ dílů je poměrně senzitivní záležitost. Když použijete nadměrnou sílu, můžete díl poškodit – zlomit záklapky. Mezi další činnosti patří třídění dílů, paletizace, balení, povrchové úpravy, např. lakování. FANUC dodává roboty přímo určené na lakování, do explozivního prostředí, ať už se jedná o ředidlové nebo vodové barvy. Lakovací roboty jsou dodávány od dosahu 711 mm až po větší roboty s dosahem až 2 800 mm.

Pokračujme ve výčtu dalších operací – broušení, leštění (u obou využíváme senzor síly a příslušný software, protože je nutné regulovat přítlačnou sílu), nanášení tmelů (zde máme zařízení, která dokáží přesně a rychle sledovat danou dráhu, regulovat průtok pasty, kapaliny, lepidla, tmelu v závislosti na aktuální rychlosti ramene, aby nedocházelo k nerovnoměrnému rozložení tmelu, lepení…) Aplikací je celá řada a plastikařina je v České republice poměrně silná. Možnosti jsou neomezené, záleží, co výroba požaduje, jaké jsou nápady. Poté již pouze záleží, zda aplikace je realizovatelná nebo ne.

Zmínil jste spolupráci člověka s robotem, do určité doby spolupráce nemyslitelná. Vaším „želízkem v ohni“ v této oblasti je zelený robot CR-35iA. Na jakém principu spolupráce funguje a je opravdu dostatečně zajištěna bezpečnost člověka? Má tuto bezpečnost signalizovat právě zelená barva, pro FANUC tak netypická?

Zmíněný robot je prvním robotem z kolaborativní řady. FANUC bude samozřejmě pokračovat dál, protože je to v dnešní době trend. Robot, respektive technologie, je poměrně unikátní. Co se týče srovnání s konkurencí, máme senzorickou část integrovanou do podstavce robota, tedy dokážeme detekovat jakýkoliv kontakt člověka s ramenem robota. Tato technologie je samozřejmě prověřená, certifikovaná na bezpečnost. Takže spolupráce je zaručeně bezpečná. FANUC začal s kolaborativním robotem s nosností 35 kg, což je poměrně velký robot a riziko zranění je daleko větší díky větší nosnosti, silnějšímu motoru, silnějším pohonům. Z těchto důvodů musí být bezpečnost zajištěna daleko lépe, protože v případě selhání by zranění či újma měly mnohem závažnější následky. Uplatnění kolaborativního robotu není vázáno na odvětví průmyslu.V dalších letech FANUC přijde i s menší nosností kolaborativního robotu. Co se týká barvy – barva rozlišuje kolaborativní a konvenční roboty, aby se určilo, je-li přiblížení k robotu bezpečné nebo ne. Spíše se však jedná o pocit člověka, konvenční roboty nalezneme většinou umístěné za „mříží“.

Kam si myslíte, že může vývoj průmyslových robotů dojít? A jaké plány do budoucna má FANUC?

Nejnovější plány do budoucna jsou v režimu utajení, nicméně FANUC se snaží být na špičce technologického vývoje. Kam takové technologie mohou zajít? Co se týče kolaborativity, lze zmínit větší autonomii robotů. Trend, který můžeme sledovat už několik let, je vývoj vizuálních systémů a různé další senzoriky, která robotům poskytuje orientaci v neznámém prostředí. Obecně v robotice vývoj spěje z hlediska výpočetní techniky hodně rychle kupředu.

Ing. Petr Duchoslav
41 let
generální ředitel FANUC Czech s. r. o.


„Chceme patřit
ke klíčovým
hráčům na trhu
s lidskou tváří.
Nesnažíme se
za každou
cenu prodat.“


Zaměříme-li se na Vaše zákazníky, co všechno jste schopni nabídnout? V čem je FANUC jedinečný, popř. v čem chce být jedinečný?

FANUC, jak už jsem řekl na začátku, je největší výrobce automatizace na světě a stal se světovým standardem díky jednoduchosti a spolehlivosti zařízení. Největším plusem je, že se Vám stroj neporouchá. Samozřejmě se ale stále jedná jen o stroj a může se s ním něco stát. Další, na co klademe důraz, je servis – jakýkoliv poprodejní servis, který zajišťujeme. Bavíme se o dodávání náhradních dílů, servisu, školení, to vše je nad rámec činností jako je prodej a technologická podpora. Máme podporu pro zákazníky, pro integrační firmy, nejdůležitější je pro nás korektivní servis. Co nabízíme zákazníkům je i preventivní servis, abychom dokázali monitorovat jeho stroje a případně zavčas predikovat poruchu. Tímto směrem se snažíme firmu rozšiřovat, protože se zaměřujeme na servis a naši reakční dobu, abychom byli schopni reagovat ještě rychleji než teď. Snažíme se, abychom měli ještě více náhradních dílů skladem, dostatek servisních techniků, a to po celém našem území a tím mohli garantovat co nejrychlejší dojezd. Chceme patřit ke klíčovým hráčům na trhu a současně být bráni jako standard spolehlivosti s lidskou tváří.

Podíváme-li se na konkurenci, v čem se chce FANUC odlišit a jaký je Váš pohled na konkurenci?

FANUC se liší hlavně produkty, které jsou spolehlivé a ekonomické, co se týče dlouhodobého vlastnění. Dále pak distribučním zastoupením. Snažíme se být blízko zákazníkům, aby vše bylo lokalizované, ať už jde o tištěné materiály, technickou podporu, procesní podporu a poprodejní servis.

V oblasti průmyslových robotů se nemohu nezeptat, zda jste se, možná zejména v počátcích, setkával s názorem, že roboti berou lidem práci. Co Vy si o tom myslíte?

Ano a setkáváme se s tím pořád. Ale je to relativní. Protože roboty všeobecně, když se bavíme o automatických strojích, zvyšují konkurenceschopnost firem. Pokud máte firmy konkurenceschopné, udrží se na celosvětovém trhu, aniž by je vytlačila konkurence, která zrovna má levnější pracovní sílu. Ale jak už jsem řekl, je to opravdu relativní – tisíc lidí máme a tři sta propustíme kvůli automatizaci, ale dalších sto přijmeme. To je právě proto, že se vytvořily nové pozice, které byly potřeba v rámci automatizace. Takže se můžeme bavit, zda pracovní místa berou či je naopak vytváří a stále se budeme bavit na relativní bázi dle toho, jaký úhel pohledu zaujmeme. V konečné fázi platí to, že když nebudeme automatizovat, tak tady nebudeme vyrábět vůbec.

Pane Duchoslave, co si o Japonsku, zemi jako takové, myslíte?

Pro nás pro Evropany je to víceméně exotická země. Životní filozofie a životní styl je úplně jiný. A platí to i o automatizaci a výrobě či přístupu k práci. Nasazení pracovníků, vžitá disciplína je daleko vyšší a promítá se to tady – výrobek je spolehlivý, dobře vyrobený, precizní a všechny výrobky jsou úplně stejné. Shrnul bych to takto – určitá preciznost, průhlednost, produktivita a nasazení.

Pane Duchoslave, moc Vám děkuji za rozhovor!

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka


FANUC Czech s. r. o.
Tel.: +420 234 072 900
www.fanuc.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]