Plasty

23. září 2016 00:43

Inteligentní a snadno propojitelný generátor ultrazvuku: Připraven pro Industrie 4.0

S novým automatizovaným generátorem ultrazvuku AMG učinila společnost Herrmann Ultraschall, která je odborníkem na svařovací stroje, další krok k digitálnímu prostředí výroby.

Inzerce

Uvedení produktu na veletrhu K 2016

Nový generátor ultrazvuku ULTRAPLAST AMG vyráběný společností Herrmann Ultraschall je konstrukční řada vyvinutá speciálně pro oblast automatizace. Je zaměřena především na výrobce jednoúčelových strojů, kteří se specializují na konstruování ultrazvukových svařovacích zařízení s více hlavami. Z nového vývoje plynou výhody pro dodavatele do automobilového průmyslu, ale také pro obory, jakými jsou lékařství, elektronika a obalová technika. Generátor AMG splňuje důležité podmínky pro digitální síť Industrie 4.0 – poskytuje vhodné rozhraní pro bezpečnou komunikaci, je propojitelný s inteligentní senzorikou a přístroje lze vyměnit bez ztráty dat.

Díky začlenění do složitých řídicích a regulačních procesů již generátor AMG není obyčejným zdrojem ultrazvuku, ale je centrálním, inteligentním článkem sítě ultrazvukového svařovacího stroje. Generátor pomocí řídicích algoritmů přizpůsobuje své parametry svařování změnám okolních podmínek a samostatně tak ovlivňuje svařovací proces, aby dosahoval konzistentní kvality produktů. Je možné rozpoznat kritické provozní stavy a individuálně je řešit. Informace jsou hlášeny nadřazenému řízení stroje a používají se k vytřídění vadných dílů. Tak se zvyšuje bezpečnost výroby.

Generátor ULTRAPLAST AMG nabízí na základní platformě produktu další modulární verze hardwaru s frekvencí ultrazvuku 35, 30 a 20 kHz s výkonnostním spektrem 700 až 2000 wattů. Generátor je vhodný do běžných rozvodných skříní hlubokých 300 mm. Prostřednictvím nových programovacích modulů může zákazník samostatně a rychle využívat generátor ultrazvuku v plném rozsahu. Jinými slovy, je možné optimální řízení a kontrolování svařovacího procesu. To snižuje dobu sestavení a uvedení do provozu.

Chytrá rozhraní

Pro snadnou komunikaci mezi generátorem a řízením stroje bylo do přístroje zabudováno komunikační ethernetové rozhraní (HCI – Herrmann Communication Interface). To umožňuje rychlou a bezporuchovou výměnu dat a signálu s jednotkou SPS libovolného výrobce, tedy bezproblémovou výměnu nejdůležitějších dat svařovacího procesu a stavových informací. Tak lze provádět také rozšířená nastavení a ovládací příkazy. Jsou-li navíc požadovány další data procesu a měřené hodnoty, je možné generátor ULTRAPLAST AMG volitelně vybavit rozhraním pro průmyslové sběrnice v reálném čase. Podporováno je sedm nejběžnějších formátů průmyslových sběrnic, počínaje sběrnicemi Profibus, Profinet až po sběrnice DeviceNet a EtherNet/IP.

Diagnostika a optimalizace procesů

Jako další nástroj má uživatel k dispozici software pro diagnostiku a ovládání AMGsim, díky němuž máte prostřednictvím sítě ethernet při běžící výrobě přístup k veškerým datům procesu. Optimalizaci procesu umožňuje a usnadňuje grafické zobrazení nejdůležitějších parametrů svařování, díky nimž je svařovací proces snadno srozumitelný.


Součástí Industrie 4.0 je také udržitelnost

Ultrazvukové svařování je často označováno jako ekologická technologie svařování, neboť se energie svařování přenáší v rámci několika milisekund cíleně na spojovací plochu a bezprostřední okolí není zbytečně zahříváno. Ultrazvuk je generován se stupněm účinnosti vyšším než 88 %, nepodléhá žádnému opotřebení a nevyžaduje žádnou údržbu. Již minimální množství energie stačí k tomu, aby bylo možné vytvořit vysoce pevné spoje stejné kvality. Plně digitální generátor ultrazvuku je srdcem každého ultrazvukového svařovacího systému. Ke svařování termoplastické umělé hmoty je nutné vytvořit elektrické kmity s vysokou frekvencí. Ty musí dynamicky reagovat na změny v procesu, ale současně musí být stabilní a mít stejnou kvalitu. Pouze digitální generátor dodává množství potřebných dat na to, aby bylo možné provést kompletní vizualizaci a vyhodnocení procesu spojování, které potom budou využity v síti výroby. Již v roce 1997 uvedla společnost Herrmann Ultraschall na trh první plně digitální ultrazvukový svařovací generátor. Když se ohlédneme nazpět, vývojáři si tehdy neuvědomovali, že otevřeli nové dveře do digitálního věku – první, a přesto významný milník na cestě k Industrie 4.0.

www.herrmannultraschall.com

Veletrh K 2016, hala 11, stánek E26


Herrmann Ultraschall GmbH & Co KG
Astrid Herrmann
Tel. +49 7248 79-988
astrid.herrmann@herrmannultraschall.com
www.herrmannultraschall.com


 

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]